Samlingen

Her presenteres et lite utvalg fra Haugars samling av kunst og kunsthåndverk. Samlingen eies av Stiftelsen Haugar Vestfold Kunstmuseum og det arbeides kontinuerlig med å gjøre hele samlingen tilgjengelig for publikum. Ved etableringen av museet fantes det ikke noen offentlig kunstsamling i fylket som kunne overdras til stiftelsen og danne grunnlaget for det videre innsamlingsarbeidet. Samlingen er derfor i det vesentlige ervervet ved gaver fra Norsk Kulturråd og Haugars Venneforening samt donasjoner fra lokale kunstnere og samlere, men også gjennom en rekke egne innkjøp.

Nytt fra 2011 er det omfattende samarbeidet med Sparebankstiftelsen DNB NOR med langstidsdeponier av betydelige internasjonale  og norske kunstnere. Styret i Stiftelsen Haugar Vestfold Kunstmuseum oppnevnes av Vestfold fylkeskommune ved Fylkestinget hvert 4 år og består av Øivind Storm Bjerke (leder) og Lars Ramberg og Tor Skytøen.

Vestfoldmuseenes samlinger

Samlingen til Haugar Vestfold Kunstmuseum

Bildet viser Warhols tolkning av Munchs maleri «Skrik».

Andy Warhol

Bildet viser et abstrakt maleri i bruntoner.

Anna Eva Bergmann

Astrid Mørland

Bjarne Melgaard

Crispin Gurholt

Daniel & Geo Fuchs

Espen Gleditsch

Grete Lis Bibalo

Hanne Tyrmi

Harriet Backer

Ingrid Eggen

Bildet viser tre menn som holder maleriet foran seg.

Jacob Munch

Kjartan Slettemark

Lars Elling

Lars Lerin

Morten Viskum

Odd Nerdrum

Ole Fadum

Peder Balke

Ragnar Almen

Siggen Stinessen

Sverre Malling

Thorvald Torgersen

Trine Folmoe

Ulf Nilsen

Vegar Moen