<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=&lt;!-- Meta Pixel Code --&gt; &lt;script&gt; !function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version=&#39;2.0&#39;; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0]; s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,&#39;script&#39;, &#39;https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js&#39;); fbq(&#39;init&#39;, &#39;416894340368174&#39;); fbq(&#39;track&#39;, &#39;PageView&#39;); &lt;/script&gt; &lt;noscript&gt;&lt;img height=&#34;1&#34; width=&#34;1&#34; style=&#34;display:none&#34; src=&#34;https://www.facebook.com/tr?id=416894340368174&amp;ev=PageView&amp;noscript=1&#34; /&gt;&lt;/noscript&gt; &lt;!-- End Meta Pixel Code --&gt;&ev=PageView&noscript=1" />

Havets drager: Vikingenes reiser

Elevene på 6. trinn i sør-fylket inviteres til DKS-opplegg på vikingskipet Gaia i Sandefjord.

 • (Foto/Photo)
  1/1

Nøkkelinfo

 • Midgard vikingsenter
 • Målgruppe: 6. trinn 
 • Varighet: 
 • Periode: Våren 
 • Sted: Sandefjord 
 • Tilbudet er gratis

Om opplegget


Praktiske aktiviteter


Ytterligere beskrivelse finnes på DKS-sidene til Vestfold fylkeskommune.

Faglig forberedelse

For å få et størst mulig læringsutbytte er det ønskelig at elevene kommer forberedte. De bør kjenne begrepene «jernalder» og «vikingtid» før besøket.

Kompetansemål

Grunnleggende ferdigheter (spesielt muntlige ferdigheter i samfunnsfag) står sentralt. Konkrete læreplanmål (se under) vil bli dekket i varierende grad gjennom de ulike aktivitetene.

Etter 4. trinn

 • Historie (samfunnsfag):
  Beskrive hovudtrekk ved bronsealderen og jernalderen og gjere greie for korleis jordbruket forandra levemåten i Noreg og Norden
 • Muntlig kommunikasjon (norsk):
  Samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjon
 • Aktivitet i ulike rørslemiljø (kroppsøving):
  Leike og vere med i aktivitetar i varierte miljø der sansar, motorikk og koordinasjon blir utfordra. Kjenne att historiske spor i eige lokalmiljø og undersøkje lokale samlingar og minnesmerke
 • Mat og forbruk (mat og helse):
  Undersøkje ulike matvarer med tanke på smaksopplevingar
 • Design (kunst og håndverk):
  Lage enkle gjenstander gjennom å strikke, veve, filte, sy, spikre og skru i ulike materialer

Etter 7. trinn

 • Historie (samfunnsfag):
  Fortelje om hovudtrekk ved samfunnsutviklinga i Noreg frå vikingtida til slutten av dansketida og gjere nærare greie for eit sentralt tema i denne perioden
 • Geografi (samfunnsfag):
  Forklare samanhengar mellom naturressursar, næringar, busetnad og levevis
 • Muntlig kommunikasjon (norsk):
  Opptre i ulike roller gjennom drama-aktiviteter, opplesing og presentasjon
 • Design (Kunst og håndverk):
  Lage enkle bruksformer i ulike materialer og kunne gjøre rede for sammenheng mellom idé, valg av materialer, håndverksteknikker, form, farge og funksjon
 • Idrettsaktivitet (kroppsøving):
  Utføre varierte aktivitetar og delta i leik som fremjar uthald, koordinasjon og anna kroppsleg utvikling
 • Mat og kultur (mat og helse):
  Lage mat frå ulike kulturar. Lage mat i naturen og bruke naturen som ressurs.

Praktiske opplysninger

Bekledning

Gruppeinndelinger
Praktiske aktiviteter krever ofte mindre grupper. Behov for gruppeinndelinger gjøres oppmerksom på i lærerinformasjonen. Denne gruppeinndelingen må lærer ha planlagt og informert elevene om før besøket.

Lærerens rolle
Det skal være med minst en lærer pr. 25-30 elever. Det er lærernes ansvar å sørge for at elevene til enhver tid er der de skal være, og for ro og orden underveis. Vår erfaring er at det er viktig at medfølgende lærere kjenner elevene godt. Det er også mer utfordrende med utendørs aktiviteter. Midgard vikingsenter er opptatt av kvalitetssikring. Lærerne blir bedt om å fylle ut et kort skriftlig evalueringsskjema i løpet av museumsbesøket.

Tilrettelegging for spesielle behov
Vi spesialsyr våre opplegg slik at alle deltagere kan få oppleve og lære gjennom våre aktiviteter. Alle lokalene og utearealene til senteret er tilgjengelige for rullestolbrukere. Vi har handikapp-toalett og to handikapp-parkeringsplasser ved gildehallen. Meld inn behov for tilrettelegging i god tid før besøket.

Mat og drikke

Kontaktinformasjon

Midgard vikingsenter

post@vestfoldmuseene.no
33 07 18 50