Utforsk

Her finner du artikler om ulike temaer vi i Vestfoldmuseene jobber med.

 • All
 • Aluminiumindustri
 • Andre verdenskrig
 • Annet
 • Arbeiderbevegelse
 • Artikkelserie i Østlandsposten
 • Artikler fra Arkivert
 • Byhistorie Larvik
 • Det angår også deg
 • Edvard Munch og Åsgårdstrand
 • Eidsfos Hovedgård
 • Ekspedisjoner
 • Fotobevaring
 • Gjenstandsbevaring
 • Grevene
 • Grevskapene
 • Grevskapshistorie
 • Herregården i Larvik
 • Hvalfangsthistorie og sjøfart
 • Idrett og foreningsliv
 • Industri og næringsliv
 • Jernverkshistorie
 • Kunst
 • Kvinnehistorie
 • Mat og helse
 • Middelalder
 • Musikk
 • Prosjekter
 • Skolehistorie
 • Slektsforskning
 • Teknologi og energi
 • Tekstilindustri
 • Thor Heyerdahl
 • Våre samlinger
 • Veiledning
 • Vikingtid
Tegning av skipsbygging

I 2014 fikk Vestfoldarkivet overlevert tegninger av illustratøren William Liverød.

Gulnet papir der det står

Noen arkiver inneholder mer dramatikk enn andre; som for eksempel fortellingene om havarier og forlis i arkivene etter Vestfolds sjøassuranseselskaper.

Bildet viser Sverdrupmoloen i forgrunnen. Innenfor ligger hollenderskuter som var innom Larvik flere ganger i sommerhalvåret for å hente tømmer.

I 1857 fikk lesere av Jarslberg og Laurvigs Amtstidene gjentatte ganger servert saftige avisinnlegg med til dels sterke personangrep til ettermiddagskaffen.

Svart/hvitt bilde viser musikere som opptrer for et publikum ute på gata. Bildet er limt på en beige ringperm.

Røshnes Jazzband

Vestfoldarkivet

Med 40 års fartstid kan bandet skryte av å være et av Norges lengstlevende jazzband.

Bildet viser maleriet «Inger på stranden».

De første årene Edvard Munch tilbringer i Åsgårdstrand viser han stor interesse for strandlinjen nedenfor huset sitt. Flere malerier fra 1889 og 1890 viser hvordan han arbeider med strandlinjen, nærmest for å gjøre seg kjent med den.

Hvalfangere står over en hval på land.

Hvalfangstens storhetstid er for lengst forbi, men stadig forbindes Vestfold og Sandefjord med denne fangsten. Det er ikke uten grunn at byens kjøpesenter heter Hvaltorvet, museet heter Hvalfangstmuseet og at hvalbåten Southern Actor ligger til kai ved restauranten som (selvsagt) heter Kokeriet.

Bildet i svart/hvitt viser 1.mai-toget i Tønsberg i 1950.

Arbeiderfaner fra Vestfold

Vestfoldarkivet

Arbeiderfanen har en lang og ærerik historie. Helt siden de første arbeiderforeningene skaffet seg de første arbeiderfanene rundt 1850, har fanen vært et viktig samlingsmerke for arbeiderbevegelsen.

Bildet i svart/hvitt viser bybildet med provianthuset ruvende midt i, fra 1881.

Larvik har mange minner etter de danske adelsmenn og grever som grunnla og bygde opp bysamfunnet. Noen er fortsatt godt synlige i bybildet, som Herregården og Laurvig Hospital. Andre finnes i dag bare på kart, bilder og i arkivene. Slik er det med Fritzøe Provianthus.

Skjermbilde av begynnelsen på et videoklipp. En mann går foran et hus.

Grenselos – historisk filmklipp

Samlingsforvaltningen

Om grenselosene som under andre verdenskrig risikerte sitt liv ved å føre flyktninger over til det nøytrale Sverige. Filmen varer 17 minutter.

Dekorert bakside av et av fotograf Th. Larsens fotografier

Slottsfjellsmuseets fotosamling

Samlingsforvaltningen, Slottsfjellsmuseet

Slottsfjellsmuseet har den mest omfattende og største samlingen i Vestfoldmuseene.

Bildet viser Warhols tolkning av Munchs maleri «Skrik».

Andy Warhol

Haugar kunstmuseum

Siden 2012 innbefatter også samlingen en internasjonal stjerne på den kunsthistoriske himmelen – Andy Warhol – som i en serie arbeider har hentet motiver fra vår eneste norske kunstner i samme kategori – Edvard Munch.

Under krigen var tilgangen til kjøtt ofte begrenset. Hva lagde man da til jul?

Bildet viser en kollasje av tre gamle bilder. Det første viser en bok om grevskap, de to andre er malerier av våpenskjold og en greve.

Den 29. september er en dato som bør stå uthevet i den lokale kalenderen. Det er en historisk merkedag for deler av Vestfold, og aller mest for Larvik.

Rengjøring av kjolekrage

Samlingsforvaltningen

​Her rengjør vår tidligere konservator Kaisa Bengtsson kragen på en kjole som skulle på utstilling på Slottsfjellsmuseet.

Bildet viser forsiden på Arkivert 2017 med en jente som turner.

Her kan du lese bladet ARKIVERT digitalt - 44 sider med stoff relatert til skolehistorie.

Odd Nerdrum

Haugar kunstmuseum

Stiftelsen Haugar Vestfold Kunstmuseum har i 2014 og 2015 kjøpt inn tre verk av ODD NERDRUM.

Vinteroppbevaring på magasin

Samlingsforvaltningen

Tekstilene til Edvard Munch, som utstilles i Munchs hus, fryses og rengjøres før vinteroppbevaring i magasin.

Sort-hvit-bilde av en sneaker med to hvite striper på siden

Sko fra Sandefjord

Vestfoldarkivet
Denne National-skoen fra 1978 er produsert av Sandefjord Skofabrikk. Men dette er ikke den eneste skotypen de har produsert. Se flere skomodeller og andre fotografier fra Sandefjord Skofabrikk på Vestfoldmuseenes FotoWeb. Kilder A-1019 – Pa 17 – ...
Fargefotografi av papirer og mapper, og to svarte bøker som ligger oppå disse
Vestfoldarkivet jobber for at privat sektor og den aktivitet som er skapt og skapes der blir dokumentert for fremtiden. Bevaringsplanen er ledd i dette arbeidet,  og sier noe om hvordan vi ønsker å prioritere arbeidet ...
Bildet viser tre menn som holder maleriet foran seg.

Jacob Munch

Haugar kunstmuseum

Stiftelsen Haugar Vestfold Kunstmuseums Samling har i 2016 kjøpt inn "Jacob Munch - En Skipperbolig paa Nøtterland i Nærheten af Tønsberg", ca. 1820.

Bildet viser Osebergskipet.

Gåten Oseberg

Midgard vikingsenter

Gravhaug over en dronning? Åsted for menneskeofring? Oseberghaugen holder på sine hemmeligheter. Men nye analyser avslører noen av dem.

Bildet i svart/hvitt viser flere hyller med eksempler på aluminium.

Nord-Jarlsbergsmuseenes fotosamling

Aluminiummuseet, Berger Museum, Jernverket Eidsfoss, Samlingsforvaltningen

Portretter, topografi og industri.

Bildet i svart/hvitt viser En av æresportene i anledning åpningen av Grevskapsbanen 13. oktober 1881.

Tanker om tog og tid

Larvik Museum

Det er spennende tider i Larvik. Alle som kjenner sin lokalhistorie vet at transportløsninger har vært tema for byen helt tilbake til grevenes tid.

Bildet viser en annonse i svart/hvitt med tittelen «Lette julegaver» og bilder av kjøkkenartikler.

«Eventyret om aluminium» med videreforedling av råaluminium startet i 1919, og fabrikken i Holmestrand ble raskt Norges største innen videreforedling.

Bildet viser ovnsamlingen.
Ovnsamlingen på Eidsfoss  Jernverkmuseum omfatter ovner laget ved Eidsfos jernverk og Eidsfos Verk fra siste halvdel av 1700-tallet til 1950-årene. Her er det støpejernsovner med mytologiske motiver, dekorative jugendstilsovner, spesialovner til strykejern og vaffelsteking, bryggepanner ...
Bildet viser et utsnitt av selvmotsigende mannskapskort fra arkivet

Mon tro hvordan man skal tolke dette? Kortet med den noe uventede konklusjonen er ett av mange tusen mannskapskort etter forhyring (ansettelse til tjeneste om bord i et skip) som oppbevares i Vestfoldarkivet.

Bilde av grønn lekebil i plast mot sort bakgrunn

Plast i samlinger

Samlingsforvaltningen

Plast er ikke bare plast, og plast i diverse former og størrelser er representert i Vestfoldmuseenes samlinger.

Sort-hvitt bilde av unge kokker i uniform på et stort kjøkken

Visste du at Norges første stuertskole ble opprettet i Sandefjord i 1893? Initiativet kom fra skipsreder og konsul Johan Bryde.

Bilde viser en fargerik tapet fra Herregården

I nesten 100 år har to ruller med tapet ligget ganske anonymt på Herregårdens loft.

En kran holder tømmer i luften. To menn står opp tømmer rett ved.

Vestfoldarkivet oppbevarer flere arkiver etter treforedlingsindustrien i Vestfold.

Moritz-og-Ragnhild-Gorwitz-1935

I 1935 forelsket Moritz fra Oslo og Ragnhild fra Valdres seg i hverandre. De skulle få et langt samliv, tre døtre og umenneskelige utfordringer.

Bildet viser et diplom fra jubileumsutstillingen, tildelt AS Th. Marthinsen Sølvvarefabrikk i 1914.

Jubileumsutstillingen, som markerte hundreårsjubileet for Norges grunnlov, var en stor begivenhet.

Bildet viser et maleri av Eidsfos Hovedgård i hvitt med rød takstein.

Eidsfos Hovedgård har gjennom tidene hatt mange ulike eiere som på hver sin måte har preget bygningens fasade, hageanlegg og interiør.

Bildet i svart hvitt viser to portrettbilder av Olga og Erika Hassel.

Olga og Erika Hassel

Larvik Museum

Blant de første forkjemperne for kvinnelig stemmerett i Larvik var søstrene Olga og Erika Hassel. Søstrene var begge født i Porsgrunn, men flyttet til Larvik og bodde sammen med sine seks søsken i huset Willemannsruhe på Nanset.

Illustrasjonsbilde hvalfangsthistorier Hvalfangstmuseet

Den moderne hvalfangsten ble muliggjort av Svend Foyns introduksjon av en praktisk anvendbar kanon med granatharpun og bruk av spesialbygde dampdrevne hvalbåter i Finnmark på 1860-tallet.

Dette er Nord-Jarlsbergmuseenes bidrag i markeringen av frigjøringsdagen 8. mai 2020.

Svart hvitt oversiktsbilde av fabrikkbygning med høy pipe og tanker

Olje- og gassektoren har allerede brukt den nye metodikken som dreier seg om et aktivt samarbeid mellom arkivinstitusjonene og næringslivet selv med utgangspunkt i spesifikke sektorer i samfunnet. Nå skal den metodikken prøves ut i andre næringer.

Bildet viser den rødmalte Herregården. Foran er brannvesenets stigebil godt i gang med å heise ting ut fra loftsvinduet.

Fra Herregårdens loft

Larvik Museum

I disse dager bringer vi rester av en snart 100 år gammel historie, som igjen forteller en enda eldre historie, frem i lyset igjen. På Herregårdens loft lå flere stabler med bygningsmaterialer og ventet på oss.

Illustrasjonsbilde samlingen Berger museum

Berger museums samlinger

Berger Museum

I samlingen på Berger museum finner du unike gjenstander, arkiver, foto og filmmateriale fra Bergersamfunnet.

Ark med maskinskrevet tekst

Hvert år den 26. november, minnes vi jødiske mennesker som av nazister ble deportert fra Norge til utryddelsesleiren Auschwitz. En av dem var jødiske Moritz Nachtstern. Nå havner hans originalmanus om de traumatiske opplevelsene på utstilling i Auschwitz-Birkenau.

Bildet viser Nord-Norge-lagets logo, med midnattssol og Slottsfjellstårnet.

16. januar 1952 annonserte innflyttede nordlendinger i Tønsberg at de ønsket å stifte en egen forening.

Kon-Tiki2 2015

Thor Heyerdahl Instituttet

I november 2015 setter Kon-Tiki2 seilas og skal seile fra Peru til Påskeøya tur/retur. Ekspedisjonsleder for turen er Torgeir S. Higraff. De skal seile med to flåter bygd av balsa-trestammer slik Thor Heyerdahl gjorde det. Noe av grunnen til at de reiser med to flåter, er at det skaper trygghet. Planen er at de skal være cirka syv stykker på hver flåte.

Sort-hvitt bilde av en fabrikkbygning i murstein med en skorstein

Arkiver etter næringsliv

Vestfoldarkivet

Vestfoldarkivet har arkiver etter et bredt spekter av næringsliv fra fylket. Dette er arkiver etter blant annet handel, bank, mekanisk industri og annen industri.

Har du noen gang lagt merke til de uthugde motivene ved den gamle inngangen på Hvalfangstmuseet?

Bildet i svart/hvitt viser Berger.

De mest klimafølsomme gjenstandene i Berger museums samlinger har blitt registrert og flyttet til Avdeling for Samlingsforvaltning i Vestfoldmuseene.

Hvalfangstmuseet på Vimeo

Hvalfangstmuseet

Vi har flere filmer liggende tilgjengelig på Vimeo. Dette er alt fra en påkostet produksjon om polarskuta Endurance, til enkle små klipp fra arkivene, eller filmsnutter om barneaktiviteter.

Bildet viser en egglisens på pingvinegg.

1.000 pingvinegg til Hektor

Vestfoldarkivet

Dette dokumentet er noe så uvanlig som en egglisens, dvs. en tillatelse til å plukke 1.000 pingvinegg.

Sort-hvitt-bilde av en gruppe kvinner sitter på et stort bord og syr på sko

Sandefjord Skofabrik

Vestfoldarkivet

Under varemerket «National» har Sandefjord Skofabrikk AS holdt det gående helt siden 1908. Virksomheten ble landskjent og i mange år var fabrikken Sandefjords største industrielle bedrift.

Bildet i svart/hvitt viser et portrettfoto av Arnold Jacoby.

I juli 1945 kom Herman Sachnowitz hjem til Larvik som den eneste overlevende i sin familie.

En gruppe kvinner på et industriområde

Fotosamlinger og enkeltfotografier som følger med arkivene.

Forsiden til bladet ARKIVERT. Hovedbildet er et sort-hvit bilde av Slottsfjellstårnet med et stort hvitt banner med en stor V på.

Her kan du lese bladet ARKIVERT digitalt - 60 sider med stoff relatert til andre verdenskrig.