Utforsk

Her finner du artikler om ulike temaer vi i Vestfoldmuseene jobber med.

 • All
 • Aluminiumindustri
 • Andre verdenskrig
 • Annet
 • Arbeiderbevegelse
 • Artikkelserie i Østlandsposten
 • Artikler fra Arkivert
 • Byhistorie Larvik
 • Det angår også deg
 • Edvard Munch og Åsgårdstrand
 • Eidsfos Hovedgård
 • Ekspedisjoner
 • Fotobevaring
 • Gjenstandsbevaring
 • Grevene
 • Grevskapene
 • Grevskapshistorie
 • Herregården i Larvik
 • Hvalfangsthistorie og sjøfart
 • Idrett og foreningsliv
 • Industri og næringsliv
 • Jernverkshistorie
 • Kunst
 • Kvinnehistorie
 • Mat og helse
 • Middelalder
 • Musikk
 • Prosjekter
 • Skolehistorie
 • Slektsforskning
 • Teknologi og energi
 • Tekstilindustri
 • Thor Heyerdahl
 • Våre samlinger
 • Veiledning
 • Vikingtid
Bildet viser ovnsamlingen.
Ovnsamlingen på Eidsfoss  Jernverkmuseum omfatter ovner laget ved Eidsfos jernverk og Eidsfos Verk fra siste halvdel av 1700-tallet til 1950-årene. Her er det støpejernsovner med mytologiske motiver, dekorative jugendstilsovner, spesialovner til strykejern og vaffelsteking, bryggepanner ...

Arbeiderkvinnebevegelsen i Norge ble etablert på begynnelsen av 1900-tallet. Da ble Arbeiderpartiets Kvindeforbund stiftet, først som lokal forening i Kristiania (1901), siden på landsbasis (1909). Teksten er et utdrag fra artikkelen "Arbeiderpartiets kvinnebevegelse" av Elisabeth Lønnå i Store norske leksikon.

Bildet viser den rødmalte Herregården. Foran er brannvesenets stigebil godt i gang med å heise ting ut fra loftsvinduet.

Fra Herregårdens loft

Larvik Museum

I disse dager bringer vi rester av en snart 100 år gammel historie, som igjen forteller en enda eldre historie, frem i lyset igjen. På Herregårdens loft lå flere stabler med bygningsmaterialer og ventet på oss.

Bildet i svart/hvitt viser seks menn. En av dem tatoverer den andre på armen.

Hvalfangstmuseets fotosamling

Hvalfangstmuseet, Samlingsforvaltningen

Enkeltregistrerte bilder med hovedvekt på hvalfangstmotiver, motiver fra Sandefjord samt negativarkivene til noen av Sandefjords portrettfotografer.

Tegnet kompassrose med illustrasjon av sjø og skip i midten
Digitalisert arkivmateriale fra Vestfoldmuseenes samlinger er og blir publisert på Digitalarkivet, på Arkivportalen, på hvalfangstarkiver.no og på nettsiden til Slekt og Data Vestfold.   Hva er publisert på Digitalarkivet? Her finner du oversikt over Vestfoldarkivets ...

Morten Viskum

Haugar kunstmuseum

Stiftelsen Haugar Vestfold Kunstmuseums Samling har i 2017 kjøpt inn MORTEN VISKUM - The Clown, 2012.

Hvalfangere står over en hval på land.

Hvalfangstens storhetstid er for lengst forbi, men stadig forbindes Vestfold og Sandefjord med denne fangsten. Det er ikke uten grunn at byens kjøpesenter heter Hvaltorvet, museet heter Hvalfangstmuseet og at hvalbåten Southern Actor ligger til kai ved restauranten som (selvsagt) heter Kokeriet.

Tegning av skipsbygging

I 2014 fikk Vestfoldarkivet overlevert tegninger av illustratøren William Liverød.

Vi ser et kakefat med en kake pyntet med røde blomster og grønne blader

Plum Pudding på Berger

Berger Museum

Denne gangen byr vi på Plum Pudding, en tradisjonell engelsk julekake, og historien om hvordan den kom til industrisamfunnet på Berger.

Foto av Odd Vidar Omdal

Omdalsamlingen

Berger Museum

Odd Vidar Omdal var en ivrig fotograf og kameramann, som likte å dokumentere livet. Han etterlot seg en samling med titusener av bilder og et tusentall med filmer pluss notatbøker kamerautstyr og mye annet.

En kvinne i hvit frakk står melllom to store reoler fylt av arkivmateriale.

Arkivet etter Vestfos Cellulosefabrik (1886-1976) gjøres tilgjengelig for publikum.

Bildet viser den dobbelte masovn som skulle erstatte Langestrand kirke og kirkegård

Vi vet ikke hva som fortsatt ligger igjen av murer og graver under asfalten.

Frigjøringsdagen 8. mai

Vestfoldmuseene

I løpet av 1942 og 1943 ble i alt 773 norske jøder deportert til tyske dødsleirer. De fleste norske jøder ble sendt til dødsleiren Auschwitz; kun 34 menn overlevde.

Grosserer Thor Dahl (1862-1920) - gründer, forretningsmann og velgjører

Bildet viser et gammelt kart over Larvik.

For 400 år siden var det ikke engang avklart hvor Larvik by skulle ligge, men det fantes flere mulige alternativer.

Bildet i svart/hvitt viser Herregårdsdammen sett fra Kristian Fredriks vei. FOTO: Larvik Museum

Har du noen gang tenkt over hvor mye informasjon du får gjennom et kart eller et foto samtidig som det kan vekke nysgjerrigheten din?

Bildet viser ulike eksempler på mønstre, blant annet isbjørn og måke.

Holmboedesign i 100 år

Berger Museum

Thorolf Holmboe var maler, illustratør og designer. Holmboe var en betydelig og produktiv maler i tiden fra 1890-årene og noen tiår fremover, med særlig vekt på naturskildringer. Men han har også laget en rekke gode bokillustrasjoner og dekorative arbeider for tidens kunstindustri.

Bildet viser et av Munchs malerier, der han har malt sitt gule hus i Åsgårdstrand og utsikten mot sjøen.

Etter kjøpet av huset i 1898 endrer Edvard Munch motivkrets og fokus i sin kunst.

Høyang - alltid først, alltid best?

Svart hvitt bilde av menneskegruppe sittende rundt et spisebord

Punkteringen og fotoskatten

Vestfoldarkivet

Noen ganger er det bare rene tilfeldigheter som fører til at fotografisk materiale unngår å bli kastet. I dette tilfellet var det nettopp en punktering som førte til at noen gamle private bilder fra Olsrød Husmorskole under krigen ble sikret for ettertiden.

Slottsfjellsmuseets samlinger

Slottsfjellsmuseet

Slottsfjellsmuseets samlinger avspeiler de mange ulike tema som har vært Vestfold Fylkesmuseums arbeidsområde.

Blå forside med teksten Gammal Vestfoldmusikk ved Øystein Gjerde Sånn spella demm hos åss.

Folkemusikk fra Vestfold

Vestfoldarkivet

I 1979 begynte Øystein Gjerde innsamlingen av folkemusikk i Vestfold. Med seg hadde han Anne Grethe Huseby, Per Ola Nyhus og Svein Aakerholt, alle fra leikmiljøet i Sandefjord, fra Sandar leikarring og Nemnda for folkelig musikk, sang og dans i Vestfold.

På bildet vises Edvard Munchs maleri av et slagsmål han hadde med kunstneren Ludvig Karsten.

Edvard Munchs gate

Munchs hus

Edvard Munch hadde en liten/kort radius i Åsgårdstrand, men motivene var likevel mange og mangfoldige.

Bjarne Melgaard

Haugar kunstmuseum

Sparebankstiftelsen DNBNOR har kjøpt Bjarne Melgaards Veneziainstallasjon 2011 Baton Sinister og deponert den på Haugar.

Bildet viser en illustrasjon fra russeavisen i 1940.

Russetid på 1940-tallet

Vestfoldarkivet

Blant annet Hortensrussen har lange tradisjoner med å markere slutten på årelang skolegang. Dette finner vi for eksempel spor av i arkivet etter Horten kommunale høyere almenskole.

Bildet viser maleriet «Dans på stranden».

Edvard Munchs forhold til Åsgårdstrand er langvarig, både på det kunstneriske og personlige plan. «Her har jeg malt i mer enn 30 år, mine beste bilder, samt studier til Livsfrisen».

Malt illustrasjon av svart skip

I Vestfoldarkivets magasin er det bevart tre håndskrevne og vakkert illustrerte lærebøker i navigasjon. Disse er skrevet av unge menn i engelsk fangenskap under Napoleonskrigene. Den opplæringen de fikk i fangenskap var på mange vis oppstarten til navigasjonsundervisningen på 1800-tallet.

Sjøfart, data og samlinger

Samlingsforvaltningen

Prosjektet gikk ut på å styrke samlinger og arkivers relevans og betydning, gjennom kvalitetssikring av metadata, og gjennom bruk og videreutvikling av digital infrastruktur.

Bildet viser den røde fasaden til Larvik Sjøfartsmuseum.

En fargerik historie

Larvik Museum

Ved Skottebrygga stikker et rødt hus seg nesevist fram i mot januarsnøen. Det har antagelig skilt seg ut helt fra det ble bygd tidlig på 1700-tallet. På grunn av fargen, men også fordi det ble bygd av hollandsk teglstein. I dag er bygningen kjent som ” Larvik Sjøfartsmuseum” eller også ”Den gamle tollbod”.

Svart logo tegnet på hvit bakgrunn

I 1899 ble Kaldnes Patentslip og mekaniske Værksted etablert på Nøtterøysiden av Tønsberg kanal. Siden den gang har området vært preget av verftets skiftende aktivitet. I dag er industrien erstattet av boliger. Beddingen er erstattet av moderne boligkomplekser.

Bildet viser Elias Sachnowitz og Sofie Kristensen

Brevet fra Auschwitz

Larvik Museum

En digital fortelling med utgangspunkt i et postkort fra mars 1943. Dette er Larvik Museums bidrag i markeringen av frigjøringsdagen 8. mai 2020.

Bildet viser et utdrag fra styreprotokoll fra Vestfold Industriforening.

Vestfold industriforening

Vestfoldarkivet

I finanskrisetider er et av flere gjennomgående tema industriens vilkår med henblikk på økonomiske stimulanser.

Bildet viser en jenteklasse fra Skiringssal Folkehøgskole i 1906.

Vestfoldarkivet har arkivene etter de videregående skolene i fylket: hvilket vil si dagens videregående skoler, men også tidligere høyere allmennskoler (inkl. realskoler), gymnas, yrkesskoler, husmorskoler, landbruksskole og folkehøyskole.

Fotografi av to menn som arbeider med produkter ved hvert sitt bord

For en stund tilbake fikk Vestfoldarkivet arkivet etter fotograf Bjørn Harstads virksomhet; reklamefotografering med hele Vestfold som nedslagsfelt. Dette materialet skulle vise seg å ha en verdi langt utover sitt opprinnelige mer kommersielle opphav.

Sort-hvitt-bilde av en gruppe kvinner sitter på et stort bord og syr på sko

Sandefjord Skofabrik

Vestfoldarkivet

Under varemerket «National» har Sandefjord Skofabrikk AS holdt det gående helt siden 1908. Virksomheten ble landskjent og i mange år var fabrikken Sandefjords største industrielle bedrift.

Ovner på Eidsfoss Hovedgård

Jernverket Eidsfoss

Eidsfos Hovedgård er utstyrt med mange vakre støpejernsovner, som både smykker rommene og bidrar til «den gode, gammeldagse varmen og atmosfæren».

Med tariffestet ferie kom tanken om egne feriehjem. I Vestfold hadde de fleste store arbeiderforeningene egne feriehjem.

Bildet viser et kart over Herregårdshagen.

Herregårdshagen

Larvik Museum

Herregårdshagen i Larvik (eller residenshagen) var Norges første og største barokke hageanlegg. Hagen ble påbegynt parallelt med bygningen og var sannsynligvis ferdig anlagt i 1680.

Bildet viser inventar, personal og kunder i en kolonial på Torstrand i Larvik i ca 1915

Larvik Museums fotosamling

Larvik Museum, Samlingsforvaltningen

Larvik Museum forvalter ca. 200.000 fotografier, for det meste negativer, men også en stor del positive kopier.

Et gammelt dokument med håndskrift.

Er du interessert i arkivmateriale etter Eidsfoss jernverk? Her finner du oversikt over arkivene.

Bildet viser Osebergskipet.

Gåten Oseberg

Midgard vikingsenter

Gravhaug over en dronning? Åsted for menneskeofring? Oseberghaugen holder på sine hemmeligheter. Men nye analyser avslører noen av dem.

Bildet viser en gammel tegning av en steinformasjon.

I skuggan av Yggdrasil

Midgard vikingsenter

Er det mulig arkeologisk å studere en tankefigur som verdenstreet Yggdrasil i den norrøne mytologien?

Som dere nå vet, så var det jacquardvever på Berger allerede første produksjonsår i 1881. Med disse vevene kunne man ved hjelp av et hullkortsystemet veve kompliserte mønstre, og derfor levere svært eksklusive varer.

Legitimasjonskort

Gjertine Nilsen (1882-1972) lærte aldri å lese eller skrive og gikk på spesialskole. Likevel viser personarkivet hennes at hun hadde et godt liv.

Bildet viser Sanden sett fra syd juli 1967.

Hvordan er det med hukommelsen, husker du «Wallbor’n», «Balleskuret», «Fyrhuset» og trelastlagrene? Eller er de allerede visket ut av minnet? Tenker du noen gang på hvor kort tid det er siden bygningene og industrien forsvant fra området, der du rusler på vei over til Bølgen for å nyte kveldens kulturtilbud?

Borre – et maktsenter i Vestfold

Midgard vikingsenter

Mellom Horten og Åsgårdstrand ligger Borre. Med en strategisk beliggenhet som gir kontroll over transport av mennesker og varer på Oslofjorden.

Bildet viser et avisutklipp.

Larvik og omegn museumsforening (LOMF) ble stiftet i 1916. Behovet for å få etablert et bymuseum i Larvik ble diskutert flere ganger i begynnelsen av 1900 tallet, men noen allmenn oppslutning om forslagene ble det ikke.  

Gulnet papir der det står

Noen arkiver inneholder mer dramatikk enn andre; som for eksempel fortellingene om havarier og forlis i arkivene etter Vestfolds sjøassuranseselskaper.

Brun skinnfotball pålimt ordene Fra Fotball-fornten og et et bilde av klubbhuset under.

Idrettsforeningen Fram

Vestfoldarkivet

Idrettsforeningen FRAM ble stiftet 15. januar 1894, den gang som en sammenslåing av flere gutteklubber. Foreningen er en av landets eldste med organisert fotball som aktivitet.

Bildet viser en plantegning av Tønsberg Feriekolonier på Glomstein.

I vårt distrikt assosierer vi ofte begrepet feriekoloni med Hudøy, men vi hadde også Tønsberg Feriekolonier på Glomstein ute på Nøtterøy.

Astrid Mørland

Haugar kunstmuseum
Stiftelsen Haugar Vestfold Kunstmuseums Samling har i 2017 kjøpt inn følgende verk av Astrid Mør