Historier og fordypning

 • Alle
 • Aluminiumindustri
 • Arkeologiske fagartikler
 • Artikkelserie i Østlandsposten
 • Biologi
 • Byhistorie
 • Det angår også deg
 • Eidsfos Hovedgård
 • Eidsfoss Jernverksmuseum
 • Fotobevaring
 • Grevene
 • Grevskapene
 • Herregården i Larvik
 • Hvalbåten Southern Actor
 • Hvalfangsthistorie
 • Jernverkshistorien
 • Kjøkkentøyet
 • Konservering
 • Krystallpalasset
 • Kunst i Åsgårdstrand
 • Larviks bryggerihistorie
 • Om Åsgårdstrand
 • Om Edvard Munch
 • Prosjekter
 • Stemmerettsjubileet
 • Støpejernsovnen
 • Tekstilindustrien
 • The wooden treasure
 • Vikingtid i Vestfold
Bildet viser et gammelt kart over Larvik.

I 2015 kunne Larvik ha feiret 350-års jubileum, noe som nok er ukjent for de fleste. Midt mellom fjorårets viktige og nasjonale feiring av grunnloven og neste års markering av slaget ved Nesjar, har vi god grunn til å jubilere. Så hvorfor gjør vi det ikke?

Bildet i svart/hvitt viser en seilbåt i Åsgårdstrand.

Åsgårdstrand er en av to byer i Horten kommune i Vestfold fylke. Åsgårdstrand ble etablert som ladested for ca 450 år siden på grunnlag av trelastutførsel, skipsbygging og skipsfart. Åsgårdstrand har senere vunnet internasjonal oppmerksomhet som kunstnerby gjennom Edvard Munchs lange tilknytning til stedet.

Arbeiderkvinnebevegelsen i Norge ble etablert på begynnelsen av 1900-tallet. Da ble Arbeiderpartiets Kvindeforbund stiftet, først som lokal forening i Kristiania (1901), siden på landsbasis (1909). Teksten er et utdrag fra artikkelen "Arbeiderpartiets kvinnebevegelse" av Elisabeth Lønnå i Store norske leksikon.

Bildet i svart/hvitt viser gartnerboligen 1886, til venstre i bildet

I det siste har diskusjonen gått høyt fra kommunestyrets talerstol og i media knyttet til rivingen av det gamle Larvik gymnas. Under jorden hviler imidlertid stemmer som ingen lenger hører og de færreste vet noe om.

De videregående skolene har ikke alltid hatt de navnene de har i dag. Det kan derfor være vanskelig å orientere seg i de eldre arkivene etter skolene som vi oppbevarer i Vestfoldarkivet. Her følger derfor en oversikt over dagens videregående skoler i Vestfold og hvilke navn de har hatt tidligere.

Oversiktsbilde av hovedgården med park og hage

I 1795 kjøper Peder von Cappelen Eidsfos Jernverk, og med han har jernverket en blomstringstid. Hans kone, Marie Christine von Cappelen, er kjent som Norges første kvinnelige botaniker, da hun samlet og registrerte floraen på Eidsfoss og omegn med bruk av datidens vitenskapelige metoder og begreper.

Berger museum åpnet ny utstilling i juni 2015. Før gjenstandene skulle utstilles, ble de en del av tekstilprøvene rengjort.

På bildet vises Edvard Munchs maleri av et slagsmål han hadde med kunstneren Ludvig Karsten.

Edvard Munch hadde en liten/kort radius i Åsgårdstrand, men motivene var likevel mange og mangfoldige.

En septemberdag i 1653 skjedde katastrofen som ble stående i Larviks historiske bevissthet som mye mer enn minnet om et jordras. Hendelsen som la den prektige herregården Fresje i grus og senket den i dypet av Farrisvannet innevarslet også en ny tid.

Prosjektet går ut på å styrke samlinger og arkivers relevans og betydning, gjennom kvalitetssikring av metadata, og gjennom bruk og videreutvikling av digital infrastruktur.

Bildet i svart/hvitt viser kontor- og produksjonslokalet til Virefabrikken, ca. 1970.

I 1961 ble aksjeselskapet Vire & Metalldukfabrikken AS etablert på Eidsfoss, som et samarbeid mellom Norsk Gjærde- og Metalldukfabrikk AS i Oslo og AS Eidsfos Verk.

FORA står for FOtoRedningsAksjon, og var forprosjekt for FODAK. I prosjektet ble fotosamlinger i museene kartlagt, og det ble utarbeidet vurderingskriterier for fotosamlinger.

Bildet i svart/hvitt viser et portrett av Augusta Abrahamsen.

Augusta Abrahamsen (født Falkenberg) ble født i Valle i Setesdal den 18. desember 1861. Hun tilbrakte barndommen sin i Flekkefjord, men flyttet til Larvik i ungdomsårene, og tok artium der i 1880.  I Larvik var hun best kjent som kona til Lars Kristian Abrahamsen som var sakfører, venstremann og senere stortingsrepresentant og statsråd. Men uavhengig av mannen sin satte Augusta Abrahamsen sterke spor etter seg i Larvikssamfunnet.

Bildet viser maleriet «Livets dans».

Livsfrisen er Edvard Munchs betegnelse på en serie av bilder som skulle skildre det moderne sjeleliv. Han vender seg her bort fra 1880-årenes realisme og søker seg mot det sterkeste i naturen – livet selv.

Bildet viser et gullfunn.

Spesielt var det da en elleve år gammel gutt fant en liten gullring like ved stedet hvor Skipshaugen lå.

Bildet viser Buggegården, en tømmerbygård i Larvik

I dag er «Buggegården» i offentlig eie, og slik har situasjonen vært siden 1875. Men opprinnelsen er en helt annen, og gamle protokoller og fotografier har en interessant fortelling å by på.

Bildet i svart/hvitt viser flensing av hval.

Gjennombruddet for den moderne kommersielle hvalfangsten kom med Svend Foyn på 1860-tallet og strekker seg helt frem til 1968, da den siste norske ekspedisjon deltok i pelagisk fangst i Antarktis.

Bildet viser Osebergskipet.

Osebergskipet ble utgravd sommeren 1904 i Slagendalen i Vestfold, av arkeolog Gabriel Gustafson.

Se på filmen og lær mer om utviklingen innen hvordan aluminium bidrar til å utforme vår moderne verden.

Nye markeder og satsningsområder

Bildet viser en bok med tittelen Jarslberg Hovedgaard.

Grevskapet Griffenfeld ble opprettet for Peder Schumacher, greve av Griffenfeld, i 1673. Gården som var sentrum i grevskapet het opprinnelig Sem og var lensresidens i Tønsberg len frem til 1660. Griffenfeld falt i unåde, og stattholderen Ulrik Frederik Gyldenløve kjøpte grevskapet i 1679.

Koksen er dyr, og strøm er mangelvare - sto det å lese i en annonse for "SPAR"brenneren fra Eidsfoss verk, i Arbeiderbladet fra 1956. Vedovnen begynte å bli avleggs, og koks- eller magasinovnen overtok markedet av jernovner. Men fra midten av 1900-årene kom parafinbrenneren som skulle sikre økonomisk og jevn varme hjemme.

Bilde av en stor haug med masse pukk.

Prosjektet er en nasjonal satsing med mål om å etablere Norsk bergindustriarkiv.

Bildet viser Ovalen med Gyldenløves initial som opprinnelig var montert på masovn i Hammerdalen. Skåret av gartner Arnet. FOTO: Vidar Askeland

I dag er det få som kjenner til Herregårdshavens historie og dens gartnere med fremmedartede navn. Hvem var Christoffer Arnet, Lorentz Christopher Sauracker og Cay Anton Høpping? Det finnes knapt en flik tilbake av det praktfulle anlegget som Larvik var viden berømt for i samtiden.

Bildet viser et kart over Herregårdshagen.

Herregårdshagen i Larvik (eller residenshagen) var Norges første og største barokke hageanlegg. Hagen ble påbegynt parallelt med bygningen og var sannsynligvis ferdig anlagt i 1680.

Bildet i svart/hvitt viser bybildet med provianthuset ruvende midt i, fra 1881.

Larvik har mange minner etter de danske adelsmenn og grever som grunnla og bygde opp bysamfunnet. Noen er fortsatt godt synlige i bybildet, som Herregården og Laurvig Hospital. Andre finnes i dag bare på kart, bilder og i arkivene. Slik er det med Fritzøe Provianthus.

Industribyggeren Sigurd Kloumann og pionerbedriften A/S Nordisk Aluminiumindustri

Bildet viser Edvard Munchs maleri av stranbredden i Åsgårdstrand.

Fjugstadskogen er et naturreservat beliggende mellom Åsgårdstrand og Borre. Her står storskogen tette ned mot fjorden, med en kyststi som passerer gjennom, nært ned til vannet, men hvor et belte av trær skjuler fjorden for dem som er på stien og omvendt.

Bildet viser et maleri av Eidsfos Hovedgård i hvitt med rød takstein.

Eidsfos Hovedgård har gjennom tidene hatt mange ulike eiere som på hver sin måte har preget bygningens fasade, hageanlegg og interiør.

Bildet viser et malt portrett av Ulrik Fredrik Gyldenløve.

Ulrich Friedrich ble født i Holstein sommeren 1638. Han var sønn av kong Frederik 3 og adelskvinnen Margrete Pape. Som gutt ble han hentet til slottet i København og var siden i kongens tjeneste.

Bildet viser Osebergskipet.

Oseberghaugen holder på sine hemmeligheter. Men nye analyser avslører noen av dem.

Bildet viser permen på fire meget gamle arkivbøker i mørke farger. Bøkene ser svært slitt ut.

To av museets viktigste oppgaver er å ta vare på og formidle.

Bildet viser et utsnitt fra en faksimile fra ØP 6. januar 1974.

På vei ut fra Verksgården, gjennom den store jernporten, har du kanskje lagt merke til to store svarte jernplater festet på portnerboligene som ligger på hver sin side av veien. Går du nærmere vil du se at dette er gravplater fra 1700-tallet, og spørsmålet er da: hvorfor henger de der? For å finne svaret på det må vi gå tilbake til et avisutklipp fra 1974.

Bildet viser et malt portrett av greve Frederik Ludvig Danneskiold Laurvig.

Frederik Ludvig Danneskiold-Laurvig var sønn av Ferdinand Anton Danneskiold-Laurvig og Ulrike Eleonore Reventlow. Etter endt utdannelse og en lengre utenlandsreise, og da faren døde i 1754, arvet han Larvik grevskap.

Plastprosjektet RAPMUS (Redusert aldring og aktiv konservering av plastgjenstander i museer og samlinger) er et viktig skritt i forskningen for å bevare ulike plastmaterialer i museenes samlinger.

Siste halvdel av 1880-årene ble Åsgårdstrand beskrevet som Norges svar på Skagen. På 1880- og 90-tallet finner vi navn som Hans Heyerdahl, Karl Uchermann, Oda Krogh, Christian Krogh, Fritz Thaulow, Edvard Diriks, Kitty Kielland, Jan Ekenæs, og Even Ulving.

FLYT står for Flytting, Logistikk, Ytelse og Tilgang. Målet med prosjektet var å få bedre oversikt over samlingene, og bedre koordinering og prioritering internt, samt å legge til rette for digital tilgjengeliggjøring av samlinger.

I prosjektet har vi undersøkt samlingers relevans og betydning gjennom bruk av digital infrastruktur. Dette har styrket vår innsikt i behovet for kontinuerlig kompetanseheving innen digital samlingsforvaltning.

Dette skiltet har pussemiddel på seg. Kaisa som er konservator på Samlingsforvaltningen fjerner pussemiddelet før det skal stilles ut.

​Her rengjør vår konservator Kaisa kragen på en kjole som skal på utstilling.

Bildet i svart/hvitt viser et maleri av Greve Christian Ahlefeldt Laurvig.

Christian Ahlefeldt var sønnesønn av Ulrik Fredrik Gyldenløves datter. Da Christian Conrad Danneskiold Laurvig i 1783 døde uten mannlige etterkommere, arvet han grevskapet i Larvik. I1785 fikk han tillatelse til å ta navnet Ahlefeldt-Laurvigen.

Bildet i svart/hvitt viser en hest som trekker en ølvogn i Storgata i Larvik.

Fra å være en tilnærmet fri næring på 1800-tallet, ble bryggerinæringen raskt en sterkt lovregulert næring på begynnelsen av 1900-tallet.

Bildet i svart/hvitt viser en av Borrehaugene.

Hypoteser om hvordan Borrehaugene forholder seg til andre storhauger med samme tidsavsnitt.

På bildet ser man maleriet «Veien til Borre», et fargerikt maleri med vakker natur og et hvitt hus med rødt tak.

Sommeren 1889 leier Munch og familien Thorines hus, i dag kjent som Edvard Munchsgt. 33.

Bildet i svart/hvitt viser Larvik Bryggerier fra 1900.

Før 1800-tallet hadde ølbrygging vært drevet som et håndverk. Med dampmaskinen, og noe senere kjølemaskinen, markerte man overgangen fra håndverk til industri.

Bildet i svart/hvitt viser et portrettfoto av Arnold Jacoby.

I juli 1945 kom Herman Sachnowitz hjem til Larvik som den eneste overlevende i sin familie.

FODAK står for Forvaltning Og Dokumentasjon Av Kulturhistorisk fotografi. Kjerneaktiviteter i prosjektet var utvikling av logistikk-system, og overføring av foto til magasiner.

Bildet i svart/hvitt viser et loppemarked til inntekt for poliosaken.

Poliomyelitt var en svært fryktet sykdom i Norge frem til poliovaksinen ble tatt i bruk i 1956.

LIMA står for Logistikk Innlemmelse i MAgasin. I prosjektet ble det utviklet et logistikksystem for forvaltning av museumssamlinger, herunder overføring, digitalisering og tilstandsvurdering.

Bildet viser et nærbilde av en hånd kledd i hvitt som støvsuger inventar i tre.

I disse dager foretar vi inventering og avfotografering av gjenstander i Herregården.

Da Jebsenfamilien etablerte tekstilindustri i Norge allerede i 1846, var det etter engelsk metode. Det var til Storbritannia man reiste både for å få utdanning og kjøpe inn maskiner, deler og hente ekspertise.

Bildet i svart/hvitt viser Berger.

De mest klimafølsomme gjenstandene i Berger museums samlinger har blitt registrert og flyttet til Avdeling for Samlingsforvaltning i Vestfoldmuseene.

Gulnet ark med håndskrevet løkkeskrift

Her er en oversikt over forskjellige institusjoner som oppbevarer historisk arkivmateriale fra Vestfold. Det er først og fremst i arkivinstitusjoner, men noe arkiv oppbevares også i museum eller historielag.

Heierstadloftet juni 2019

Her kommer en visuell beskrivelse av prosessen rundt legging av nytt torvtak på Heierstadloftet, sommeren 2019.

Akvarell fra 1783 som viser Rødbroen. Utsnitt.

Visste du at Larvik en gang hadde ei elv som het Lilleelven?

Bildet viser den dobbelte masovn som skulle erstatte Langestrand kirke og kirkegård

Vi vet ikke hva som fortsatt ligger igjen av murer og graver under asfalten.

Vi har funnet frem til et par av de «gode, gamle» reklamefilmene fra Høyang.

Bildet viser et dramatisk foto av Borrehaugene under himmelen. Fargespekteret går i mørkeblått.

«Historie og spor av fortid har alltid fascinert meg og gir en ekstra dimensjon til hvordan jeg betrakter livet og naturen. Dette forsøker jeg å gjenspeile i mine motiver.»

Bildet viser et av Munchs malerier, der han har malt sitt gule hus i Åsgårdstrand og utsikten mot sjøen.

Etter kjøpet av huset i 1898 endrer Edvard Munch motivkrets og fokus i sin kunst.

Bildet viser ovnsamlingen.

Ovnsamlingen omfatter ovner laget ved Eidsfos jernverk og Eidsfos Verk fra siste halvdel av 1700-tallet til 1950-årene.

Bildet i svart/hvitt viser arbeiderne på Berger.

Berger fabrikk startet produksjonen i 1881.

Bildet viser årringer i en tømmerstokk

Januar 2014 ble søknaden om prosjektet The Wooden Treasure. Preserving heritage design future innvilget sammen med en rekke andre søknader i det polske kulturutvekslingsprogrammet «Promotion of Diversity in Culture and Arts within European Cultural Heritage».

Bildet viser trearkitektur i Lublin.

I januar 2014 ble søknaden om prosjektet «The Wooden Treasure. Preserving heritage design future» innvilget sammen med en rekke andre søknader i det polske kulturutvekslingsprogrammet «Promotion of Diversity in Culture and Arts within European Cultural Heritage».

Bildet viser den røde fasaden til Larvik Sjøfartsmuseum.

Ved Skottebrygga stikker et rødt hus seg nesevist fram i mot januarsnøen. Det har antagelig skilt seg ut helt fra det ble bygd tidlig på 1700-tallet. På grunn av fargen, men også fordi det ble bygd av hollandsk teglstein. I dag er bygningen kjent som ” Larvik Sjøfartsmuseum” eller også ”Den gamle tollbod”.

Bildet i svart/hvitt viser Berger i fugleperspektiv. Øverst på bildet står det skrevet Berger i Jarlsberg.

Berger er et av Norges best bevarte industrisamfunn.

Lilla bakgrunn påtegnet to elektrisitetsmaster og et felt i midten med teksten Alfred Andersen Mek. Værksted & Støberi AS Larvik

Næringslivsarkiver under lupen - med Alfred Andersens mekaniske verksted som eksempel. Prosjektet har som mål å utarbeide en metode for bevaring av relevant dokumentasjon i bedriftsarkiver.

Bildet i svart/hvitt viser Ingvart Kristian Halvorsen sammen med sin arbeidshest og ølvogn.

Ølkjøreren har alltid hatt en sentral rolle i bryggerienes salgsbilde. Stort sett har all salg av øl gått gjennom ølkjøreren, som hadde sine faste ruter med faste kunder, levering og panting.

Bildet viser en gammel tegning av en steinformasjon.

Er det mulig arkeologisk å studere en tankefigur som verdenstreet Yggdrasil i den norrøne mytologien? Svaret på dette spørsmålet er i høyeste grad avhengig av perspektiv og emnetradisjon.

Bildet i svart/hvitt viser En av æresportene i anledning åpningen av Grevskapsbanen 13. oktober 1881.

Det er spennende tider i Larvik. Alle som kjenner sin lokalhistorie vet at transportløsninger har vært tema for byen helt tilbake til grevenes tid.

Som dere nå vet, så var det jacquardvever på Berger allerede første produksjonsår i 1881. Med disse vevene kunne man ved hjelp av et hullkortsystemet veve kompliserte mønstre, og derfor levere svært eksklusive varer.

Bildet i svart/hvitt viser Herregårdssletta, hospitalet og kirken.

Utbygging av sentrumsnære områder eller fortetting har positive sider, men det er også mange eksempler på at verdier går tapt.

Bildet viser en eldre tegning av Herregården.

Herregården i Larvik ble fredet i 1923, bare tre år etter at Lov om bygningsfredning ble iverksatt. Anlegget som ble påbegynt i 1674 kom for alvor i fokus etter riksantikvar Harry Fetts besøk i 1917. Larvik kommune ble eier av bygningen og den tilhørende hagen i 1821.

Bildet i svart/hvitt viser Herregårdsdammen sett fra Kristian Fredriks vei. FOTO: Larvik Museum

Har du noen gang tenkt over hvor mye informasjon du får gjennom et kart eller et foto samtidig som det kan vekke nysgjerrigheten din?

Bildet viser en gravplate i Verksgården.

Tidligere har vi skrevet om funn av av gravplater på parkeringsplassen ved verksporten på Langestrand, eller parkeringsplassen til Spenst, som den like gjerne kalles i dag. Ingen husket dengang at dette var gammel kirkegårdsgrunn, og stor var forundringen da to massive jernplater stakk opp av bakken.

Tekstilene til Edvard Munch, som utstilles i Munchs hus, fryses og rengjøres før vinteroppbevaring i magasin.

Bildet viser et nærbilde av en gjenstand fra vikingtiden.

«Hauglagt – vikingenes gravskikk på Gulli» var en utstilling som stod på Midgard vikingsenter 2011 til 2017. Her kan du lese publikasjonen utgitt i forbindelse med åpningen.

Bildet viser en patrontegning av en bord til et ullteppe. Røde småfugler og blader på lys beige bakgrunn.

Jacquardveven ble oppfunnet i 1801 av Joseph Marie Jacquard. Det er en mekanisk vev som kan veve komplisert mønstrede stoffer med et system av hullkort sydd sammen i remser.

En hvalbåt som «Southern Actor» var del av en stor ekspedisjon som gikk til Sydishavet for å fange hval og produsere hvalolje på 1950-tallet.

Bildet viser den rødmalte Herregården. Foran er brannvesenets stigebil godt i gang med å heise ting ut fra loftsvinduet.

I disse dager bringer vi rester av en snart 100 år gammel historie, som igjen forteller en enda eldre historie, frem i lyset igjen. På Herregårdens loft lå flere stabler med bygningsmaterialer og ventet på oss.

Bildet viser en kollasje av tre gamle bilder. Det første viser en bok om grevskap, de to andre er malerier av våpenskjold og en greve.

Den 29. september er en dato som bør stå uthevet i den lokale kalenderen. Det er en historisk merkedag for deler av Vestfold, og aller mest for Larvik.

Bildet viser et av Munchs malerier, der han har malt sitt gule hus i Åsgårdstrand og utsikten mot sjøen.

Åsgårdstrand – sjasminbyen. Syrinenes og sjasminens by. Fredens hjem. Åsgårdstrand er stedet for ham!

Bildet viser ett av de fargerike rommene i Herregården, med fokus på det utsmykkede taket.

Herregården i Larvik eies av Larvik kommunale eiendom KF, men ivaretas og drives som historisk anlegg av Larvik Museum. Bygningen ble fredet i 1923. Overordnet for planen er Herregårdens status som et nasjonalt kulturminne og bruken av anlegget til museumsformål i nesten 100 år.

Bildet viser tapetet med utsikt utover fjorden.

Allerede i 1730-årene ønsket skippere og handelsborgere forbedringer fordi den åpne fjorden ble regnet som farlig.

Bildet i svart/hvitt viser et malt portrett av Greve Frederik Ahlefeldt Laurvig.

Frederik Ahlefeldt-Laurvig arvet i 1791 grevskapet fra sin far. Han besøkte Larvik sommeren 1793, uten å få noe dypere kjennskap til grevskapet sitt. I denne perioden lå mye av makten hos overinspektøren og grevens forvaltere.

Bildet viser Edvard Munchs maleri av trebåter som ligger fortøyd til kai.

I 1858 begynte dampskip i ruten mellom Christiania og Vestfoldbyene å anløpe Åsgårdstrand.

Bildet i svart/hvitt viser et vikingskip.

Her presenteres dagbøkene, fotomaterialet og brevene for å belyse dette rike vikingtidsfunnet.

Bildet i svart/hvitt viser Østre brygge i 1875.

Visste du at den lave, grå og ganske uunselige bygningen ytterst på Vestre brygge har jubileum i år? 100 år gammelt er Pakkhuset blitt, men dagens jubilant skaper neppe de store overskriftene i byens avis eller blir stående i historien som eksempel på fremragende arkitektur.

Bilde viser en fargerik tapet fra Herregården

I nesten 100 år har to ruller med tapet ligget ganske anonymt på Herregårdens loft.

Bildet viser Kirkestredet 5 i Larvik.

Før jernbanen ble anlagt i 1881 var Kirkestredet en forlengelse av byens hovedgate, Storgaten, som følger strandlinjen vestover mot Langestrand. Murhuset er et av Larviks eldste og antagelig oppført i 1714. Det ble trolig totalskadd i brann i 1728 og gjenoppført som bolig et par år senere av bygningsinspektør i grevskapet, Johan Andreas Blume.

Bildet viser Kaupangkilen anno 1994.

Kaupang var en handelsplass (en kaupang) som lå ved Kaupangkilen i Viksfjord, fem kilometer utenfor Larvik. Kaupang betraktes som Norges første by, og man antar at det på 800-tallet kan ha bodd 400–600 mennesker der.

Bildet viser utsnitt av tepper.

Design vi har presentert til nå, er kjøpte mønstre fra bl.a. mønsteratelierer og kunstnere. Men parallelt med innkjøp av mønstre til produksjonen av jacquardpledd, hadde også ansatte ved fabrikkene designoppgaver.

Bildet viser et maleri over Larviksfjorden

Herregårds- og grevskapshistorie et sentrale forsknings- og formidlingsområder for Larvik Museum. Ulike egenskaper bidrar til at Larvik som grevskap og residensby er en sjeldenhet i norsk historie.

Bildet viser Sverdrupmoloen i forgrunnen. Innenfor ligger hollenderskuter som var innom Larvik flere ganger i sommerhalvåret for å hente tømmer.

I 1857 fikk lesere av Jarslberg og Laurvigs Amtstidene gjentatte ganger servert saftige avisinnlegg med til dels sterke personangrep til ettermiddagskaffen.

Bildet viser et avisutklipp.

Larvik og omegn museumsforening (LOMF) ble stiftet i 1916. Behovet for å få etablert et bymuseum i Larvik ble diskutert flere ganger i begynnelsen av 1900 tallet, men noen allmenn oppslutning om forslagene ble det ikke.  

Frivillige i sving i hagen

I dag møtes publikum av et representativt, men forenklet hageanlegg som vedlikeholdes av stiftelsesstyrets medlemmer. Stiftelsen Eidsfos Hovedgård mottar årlig midler fra Hof kommune, som først og fremst brukes til vedlikeholdet av plenene.

Bildet viser Edvard Munchs hus, med hans seng i fokus.

Det var sommeren 1889 at Munch for første gang slo seg ned i Åsgårdstrand. Den lille flekken i Norges land, som på mange måter skulle få så stor betydning for ham.

Bildet i svart/hvitt viser Berg under andre verdenskrig.

Gjennom prosjektet fokuserer Vestfoldmuseene på Holocausts nedslag i Vestfold. Formidlingen setter lys på historiske kjensgjerninger, viser følgene av fordomsfulle tankemønstre og legger til rette for samtaler om hvordan vi kan være med på å verne om demokratiet og grunnleggende menneskerettigheter.

RAPMUS er et samarbeidsprosjekt som skal utvikle metoder og strategier for bevaring av museumsgjenstander, kunst og design hvor plastmaterialer er benyttet.

Bildet viser en sko med broderier.

Se konserveringen av et par stoffsko fra 1700-tallet, som er fra samlingen til det tidligere Bymuseet i Sandefjord.

Fadumburet

På Slottsfjellsmuseet er vi en del av et europeisk prosjekt som heter Hyperion. Her samarbeider vi med mange europeiske institusjoner og det hele handler om å bevare bygninger og se på hvordan klimaet, som er i endring, kommer til å påvirke våre bygg og Slottsfjellets ruiner.

Bildet i svart/hvitt viser kjemiundervisning ved Larvik kommunale høyere almenskole ca. 1950

Thor Heyerdahl videregående skole er Vestfolds eldste eksisterende skole på det videregående trinnet.

De første kvinneforeningene som etablerte seg i Vestfold ble dannet i 1909, og ble opprettet i henholdsvis Larvik, Horten, Sande og Hof. For disse kvinneforeningene var det nok stemmerett for kvinner som sto høyest på agendaen i starten.

Det er ofte mulig å sette en sprukken ovn tilbake til fullverdig bruk, og oppgradere den til å etterkomme dagens krav til ildsted.

Bildet viser et flyfoto av Larvik.

I dette prosjektet digitaliserte og tilgjengeliggjorde vi et utvalg Widerøe-flyfoto med motiver fra Vestfold, og testet ut publisering til sosiale medier og dialog med brukere gjennom forskjellige kanaler.

Bildet i svart hvitt viser to portrettbilder av Olga og Erika Hassel.

Blant de første forkjemperne for kvinnelig stemmerett i Larvik var søstrene Olga og Erika Hassel. Søstrene var begge født i Porsgrunn, men flyttet til Larvik og bodde sammen med sine seks søsken i huset Willemannsruhe på Nanset.

Bildet viser byens første fattighus, som lå ved siden av Torstrand skole og ble bygd i 1840-årene. Foto fra Per Nyhus' bildesamling.

Den 26. oktober 1742 satt fem alvorlige menn sammen i byfogdens hus. De diskuterte fattigvesenet i Larvik by og ufordringen med skole for fattigfolks barn. Få dager i forveien hadde grevens stedfortreder, oberinspektør Fabricius, ved offentlig trommeslag gjort kjent at den statlige ordningen som skulle løse det alvorlige samfunnsproblemet med tiggere var igangsatt.

Bildet viser skolegutter i Herregården i 1880-årene.

Høy temperatur i skoledebatten er ikke noe nytt, heller ikke harde tak om skolens lokalisering. Skolen speiler samfunnet, og historien om skolen bringer oss tett på verdier, ideologier og menneskesyn.

Bildet viser ulike eksempler på mønstre, blant annet isbjørn og måke.

Thorolf Holmboe var maler, illustratør og designer. Holmboe var en betydelig og produktiv maler i tiden fra 1890-årene og noen tiår fremover, med særlig vekt på naturskildringer. Men han har også laget en rekke gode bokillustrasjoner og dekorative arbeider for tidens kunstindustri.

Bildet viser Edvard Munchs maleri av en soloppgang i Åsgårdstrand.

Munchs eneste bilde av soloppgangen i Åsgårdstrand.

Tre kvinner og en mann står foran en buss.

Hvordan kan formelle og uformelle læringsinstitusjoner bidra til å redusere likegyldighet, polarisering og økende mistro mot demokratiske verdier?

Bildet viser den gamle skolestua med elever i.

Er du nysgjerrig på hvordan det var å gå på skolen i gamle dager? I Herregården kan du besøke en rekonstruert skolestue fra andre halvdel av 1800-tallet.

«Hvor der før var de skjønneste blomsterkvarterer, der er nu kun sådd de dødes ben.»

Bildet viser maleriet «Dans på stranden».

Edvard Munchs forhold til Åsgårdstrand er langvarig, både på det kunstneriske og personlige plan. «Her har jeg malt i mer enn 30 år, mine beste bilder, samt studier til Livsfrisen».

Bildet viser et dokument skrevet på skrivemaskin til Finn Bugge, signert Rupert Trouton.

Arkivet etter rederiet Niels Bugge AS er innholdsrikt, og spesielt den eldste delen av arkivet, som består av så vel forretningsmessig som privat dokumentasjon.

Bildet viser utsikt over parterreanlegget «Haven», Eidsfos Hovedgård.

Hagen var først og fremst grunnet i behovet for en kjøkkenhage, et nytteanlegg for å forsyne verkets administrasjon med nødvendige matvarer. Trolig ble en pryd-del etablert samtidig, som representasjon av eierens stand og stilling.

Bildet viser et sjøkart fra 1500-tallet over norskekysten

En utstilling om Larvik bys tidlige historie.

Bildet viser åtte mennesker som ser seg rundt i Nevlunghavn.

Den 26. og 27. juni hadde Larvik museum besøk av våre polske partnere i prosjektet «The Wooden Treasure. Preserving heritage design future». 

Bildet viser et av Munchs malerier av strandlinjen i Åsgårdstrand. Månen skaper gjenskinn i vannet.

Den lange strandlinjen i Åsgårdstrand fanger tidlig Munchs interesse.

Bildet viser Edvard Munchs anerkjente maleri «Pikene på broen».

«Broen» var en pælet gangbro, ferdigstilt i 1894, med dampskipsbrygge ytterst. Her skaper Munch sitt meste kjente mesterverk, «Pikene på broen».

Bildet viser maleriet «Badende piker».

Edvard Munch var godt likt av lokalbefolkningen, som bl.a. kunne fortelle om en arbeidsom, ærlig og sjenerøs mann, som fra utlandet sendte både penger til stedets fattige, gaver og fødselsdagskort.

Blyanttegning av måker og hav med teksten albatrosfangst under

Ordning, tilgjengeliggjøring og formidling

Bildet i svart/hvitt viser en hvalstasjon.

Høsten 2016 besøkte Yoshikazu Uni, hvalfangsthistoriker ved Tokyo University of Agriculture, Vestfoldmuseene ved Vestfoldarkivet, i forbindelse med sitt forskningsprosjekt som blant annet er knyttet til japansk hvalfangst.

Bildet viser Larvik som attraksjon anno 1880

På Larvik Museum har vi denne sommeren valgt å lette litt på lokket og stikke fingrene inn i det ukjente og uteglemte Larvik på 1600- og 1700-tallet.

Konservatoren beskriver arbeidet med å rengjøre en dåpslue fra Slottsfjellsmuseet før den skal i utstilling.

Bildet viser en modell av en blåhval.

Hovedattraksjonen i Hvalfangstmuseets opprinnelige bygg fra 1917 er blåhvalmodellen på 21,4 meter.

Bildet viser et teppe fra samlingen på Berger.

Vi holder fortsatt på å registrere mønster- og teppesamlingen som eies av Berger museum. Til nå har vi registrert 2.550 ulike design. Hvert av de ulike designene kan ha flere registrerte objekter knyttet til sitt nummer.

Larvik er en by stappfull av spennende historie og monumenter som minner oss om den. Noen minnesmerker er blitt så selvfølgelige at vi til slutt ikke ser dem for hva de er.

Bildet i svart/hvitt viser 1.mai-toget i Tønsberg i 1950.

Arbeiderfanen har en lang og ærerik historie. Helt siden de første arbeiderforeningene skaffet seg de første arbeiderfanene rundt 1850, har fanen vært et viktig samlingsmerke for arbeiderbevegelsen.

Bildet viser en gammel skaftestol med et stripete stoff festet i front.

Fra Jørg Jebsen tok over som disponent i 1970 og utover på 1980-tallet så han i større og større grad behovet for å ta vare på den historien som Berger og Fossekleven fabrikker var en del av, og startet så smått å samle og systematisere arkiv og gjenstandsmateriale.

Bildet viser forsiden på en rapport.

Gjenstanden er arkeologiens legitimeringsgrunnlag, men arkeologi er mer enn gjenstandsstudier.
Det er meningsproduksjon med utgangspunkt i gjenstander, konstruksjoner og symboler.

Blå forside med teksten Gammal Vestfoldmusikk ved Øystein Gjerde Sånn spella demm hos åss.

I 1979 begynte Øystein Gjerde innsamlingen av folkemusikk i Vestfold. Med seg hadde han Anne Grethe Huseby, Per Ola Nyhus og Svein Aakerholt, alle fra leikmiljøet i Sandefjord, fra Sandar leikarring og Nemnda for folkelig musikk, sang og dans i Vestfold.

Utfordringer og løsninger

Bildet viser Sanden sett fra syd juli 1967.

Hvordan er det med hukommelsen, husker du «Wallbor’n», «Balleskuret», «Fyrhuset» og trelastlagrene? Eller er de allerede visket ut av minnet? Tenker du noen gang på hvor kort tid det er siden bygningene og industrien forsvant fra området, der du rusler på vei over til Bølgen for å nyte kveldens kulturtilbud?

Bildet viser maleriet «Inger på stranden».

De første årene Edvard Munch tilbringer i Åsgårdstrand viser han stor interesse for strandlinjen nedenfor huset sitt. Flere malerier fra 1889 og 1890 viser hvordan han arbeider med strandlinjen, nærmest for å gjøre seg kjent med den.

Bildet viser en tegning i svart/hvitt som ligner på Borrehaugene,

Hvordan kan vi forstå konsentrasjonen av store gravhauger i Oslofjordområdet, det gamle Viken?

Med staten som arbeidsgiver

Bildet viser ulike møbler i mørkt tre.

Høsten 2006 gjennomførte Museumssenteret i Vestfold et pilotprosjekt, som forberedelse til FLYT-prosjektet. I prosjektet overførte vi gjenstander fra fire museer til ett fellesmagasin.

Bildet viser den røde Herregården i snø. Fotograf Vidar Askeland

For noen dager siden besøkte vi kolleger på Københavns Museum for å høre hvordan byen bruker sin historie, og hvordan kulturarvinstitusjoner som for eksempel museer bidrar til dette.

Bildet viser en stavkirke i mørkebrunt treverk.

Artikkel av Terje Gansum publisert i Oslo Arkeologiske Serie vol. 10. Artikkelen omhandler vikingtidens hallbygninger som multifunksjonelle bygninger.

Illustrasjonsbilde hvalfangsthistorier Hvalfangstmuseet

Den moderne hvalfangsten ble muliggjort av Svend Foyns introduksjon av en praktisk anvendbar kanon med granatharpun og bruk av spesialbygde dampdrevne hvalbåter i Finnmark på 1860-tallet.

Bildet viser et malt portrett av greve Christian Conrad Danneskiold-Laurvik.

Den nye greven var typisk for sin tid. På den ene siden vel orientert om tidens mekaniske eksperimenter, på den annen side en ustoppelig libertiner.

Den doble eikealeen mellom hovedgården og Berksvannet på høsten

I 1750 bygges ny bolig og administrasjonsbygning, kalt Eidsfos Hovedgård. Det var et trefløyet anlegg, der hovedhuset avgrenser tunet mot vest, og to løsrevne sidebygninger dannet flankene mot sør og nord.

Bildet viser et gammelt kart over Larvik.

For 400 år siden var det ikke engang avklart hvor Larvik by skulle ligge, men det fantes flere mulige alternativer.

Motstand og samarbeid

Bildet viser trebegbyggelse med et tregjerde rundt.

Larvik museum deltar i prosjektet «The wooden treasure».

Videreforedling av aluminium har en lang historie i Holmestrand. AS Nordisk Aluminiumindustri (Nordisk) ble stiftet i 1917 og ble etablert som datterselskap av råvareprodusenten AS Høyangfaldene Norsk Aluminium Company (NACO) i Høyanger.

Bildet viser en gravering av forfatter Mary Wollstonecraft

Allerede i 1730-årene ønsket skippere og handelsborgere forbedringer fordi den åpne fjorden ble regnet som farlig.

Bildet viser maleriet der det hugges og sages ved.

Perioden Munch var mest knyttet til Åsgårdstrand strekker seg fra 1889–1905. Av alle de steder Munch levde og virket som kunstner, er det kanskje i Åsgårdstrand han har etterlatt seg tydeligst spor.

Bildet i svart/hvitt viser en kvinne som avlegger stemme for første gang ved valget i 1910. Foto: Oslo Museum

I 2013 var det 100 år siden kvinner fikk stemmerett i Norge. Allerede i 1886 ble det foreslått for Stortinget at kvinner også måtte få mulighet til å stemme, men forslaget ble avvist. Motstanderne hevdet at stemmerett var imot kvinners natur og at det ville føre til at familier og hjem gikk i oppløsning.