Utforsk

Her finner du artikler om ulike temaer vi i Vestfoldmuseene jobber med.

 • All
 • Aluminiumindustri
 • Andre verdenskrig
 • Annet
 • Arbeiderbevegelse
 • Artikkelserie i Østlandsposten
 • Artikler fra Arkivert
 • Byhistorie Larvik
 • Det angår også deg
 • Edvard Munch og Åsgårdstrand
 • Eidsfos Hovedgård
 • Ekspedisjoner
 • Fotobevaring
 • Gjenstandsbevaring
 • Grevene
 • Grevskapene
 • Grevskapshistorie
 • Herregården i Larvik
 • Hvalfangsthistorie og sjøfart
 • Idrett og foreningsliv
 • Industri og næringsliv
 • Jernverkshistorie
 • Kunst
 • Kvinnehistorie
 • Mat og helse
 • Middelalder
 • Musikk
 • Prosjekter
 • Skolehistorie
 • Slektsforskning
 • Tekstilindustri
 • Thor Heyerdahl
 • Våre samlinger
 • Vikingtid
Bildet i svart/hvitt viser en hvalstasjon.

Høsten 2016 besøkte Yoshikazu Uni, hvalfangsthistoriker ved Tokyo University of Agriculture, Vestfoldmuseene ved Vestfoldarkivet, i forbindelse med sitt forskningsprosjekt som blant annet er knyttet til japansk hvalfangst.

Som dere nå vet, så var det jacquardvever på Berger allerede første produksjonsår i 1881. Med disse vevene kunne man ved hjelp av et hullkortsystemet veve kompliserte mønstre, og derfor levere svært eksklusive varer.

Bildet viser en mørk protokollforside med en litt avrevet etikett der det står skrevet Bygdefolkets krisehjelp 1931 for hånd

Bygdefolkets krisehjelp ble stiftet den 31. oktober 1931 for å hjelpe bønder i økonomiske vansker.

Svart hvitt fotografi av fabrikklokale med mann foran store valser

Å bevare arkiver etter private bedrifter er viktig for å sikre en helhetlig dokumentasjon av historie og samfunnsutvikling i en region. I Buskerud går mange bedriftsarkiver tapt gjennom nedleggelser og fusjoner, fordi fylket mangler en arkivinstitusjon med et overordnet ansvar for privatarkiv.

Tegning av herregård ved vann

Ikke alle vet at herregårder og herregårdskultur har en mange hundreårig historie i Norge. Også her.

Bildet viser trebegbyggelse med et tregjerde rundt.

Larvik museum deltar i prosjektet «The wooden treasure».

Lars Elling

Haugar Kunstmuseum

Stiftelsen Haugar Vestfold Kunstmuseum har i 2015 kjøpt inn LARS ELLING - The Unfinished Dance Floor, 2014.

Frys ikke til vinteren!

Jernverket Eidsfoss

Koksen er dyr, og strøm er mangelvare - sto det å lese i en annonse for "SPAR"brenneren fra Eidsfoss verk, i Arbeiderbladet fra 1956.

Bildet i svart/hvitt viser et loppemarked til inntekt for poliosaken.

Kampen mot poliomyelitt

Vestfoldarkivet

Poliomyelitt var en svært fryktet sykdom i Norge frem til poliovaksinen ble tatt i bruk i 1956.

Sort-hvit fotografi av en stor mursteinsbygning sett fra siden - ed nakne trær rundt.

Maritime skoler i Vestfold

Vestfoldarkivet

Her får du en oversikt over arkiver etter maritim utdanning i Vestfold.

Crispin Gurholt

Haugar Kunstmuseum

Stiftelsen Haugar Vestfold Kunstmuseum har i 2014 kjøpt inn CRISPIN GURHOLTs: Live Photo Tønsberg, 2014.

Bildet viser et nærbilde av en teknisk tegning som ligger på et bord og en rull med samme type dokument som ligger oppå
Vestfoldarkivet har fått støtte fra Arkivverket til et treårig næringslivsprosjekt for Vestfold og Telemark. Målet er å etablere bærekraftige og varige løsninger for bevaring næringslivsarkiver i fylket. Arbeidet skal i hovedsak rette seg mot eksisterende ...

Borre – et maktsenter i Vestfold

Midgard vikingsenter

Mellom Horten og Åsgårdstrand ligger Borre. Med en strategisk beliggenhet som gir kontroll over transport av mennesker og varer på Oslofjorden.

Flyfoto som viser et sted ved sjøen. Industriområde på en halvhøy er rammet inn i en mindre firkant ved hjelp av kulepenn.

Hvorfor Hydro Holmestrand?

Aluminiummuseet

Nordisk Aluminiumindustri AS (Nordisk) i Holmestrand ble etablert som datterselskap av AS Høyangfaldene, Norsk Aluminium Company (Naco) i Høyanger. Naco etablerte seg i Høyanger i 1915, men først i 1918 lyktes det selskapet å fremstille aluminium i tilstrekkelige mengder.

Bildet viser et kart over Herregårdshagen.

Herregårdshagen

Larvik Museum

Herregårdshagen i Larvik (eller residenshagen) var Norges første og største barokke hageanlegg. Hagen ble påbegynt parallelt med bygningen og var sannsynligvis ferdig anlagt i 1680.

Bildet viser Larvik som attraksjon anno 1880

Det glemte Larvik

Larvik Museum

På Larvik Museum har vi denne sommeren valgt å lette litt på lokket og stikke fingrene inn i det ukjente og uteglemte Larvik på 1600- og 1700-tallet.

Bildet viser et reklamebilde for Sabaprodukter.

Historien om sanitetsbindet «Saba» begynte i Søndre Slagen utenfor Tønsberg i 1945.

Norsk bergindustri arkiv logo på et bilde fra et steinbrudd

Prosjektet er en nasjonal satsing med mål om å etablere Norsk bergindustriarkiv.

Bildet i svart/hvitt viser arbeiderne på Berger.

Berger fabrikk startet produksjonen i 1881.

Svart hvitt bilde av menneskegruppe på utsiden av bygning

Ved grevskapstidens slutt kjøpte Larvik by det som i dag er kjent som Herregården i Larvik. Bygningen var et av de viktigste symbolene for unionen med Danmark, og ble straks gjort om til offentlige formål. Blant annet til skole.

Illustrasjonsbilde samlingen Berger museum

Berger museums samlinger

Berger Museum

I samlingen på Berger museum finner du unike gjenstander, arkiver, foto og filmmateriale fra Bergersamfunnet.

Bildet viser en stavkirke i mørkebrunt treverk.

Artikkel av Terje Gansum publisert i Oslo Arkeologiske Serie vol. 10. Artikkelen omhandler vikingtidens hallbygninger som multifunksjonelle bygninger.

Bildet viser et gullfunn.

Gullfunn på Borre

Midgard vikingsenter

Spesielt var det da en elleve år gammel gutt fant en liten gullring like ved stedet hvor Skipshaugen lå.

Bildet i svart/hvitt viser en kvinne som avlegger stemme for første gang ved valget i 1910. Foto: Oslo Museum

I 2013 var det 100 år siden kvinner fikk stemmerett i Norge. Allerede i 1886 ble det foreslått for Stortinget at kvinner også måtte få mulighet til å stemme, men forslaget ble avvist. Motstanderne hevdet at stemmerett var imot kvinners natur og at det ville føre til at familier og hjem gikk i oppløsning.

Sort-hvitt bilde av en fabrikkbygning i murstein med en skorstein

Arkiver etter næringsliv

Vestfoldarkivet

Vestfoldarkivet har arkiver etter et bredt spekter av næringsliv fra fylket. Dette er arkiver etter blant annet handel, bank, mekanisk industri og annen industri.

Foto av Odd Vidar Omdal

Omdalsamlingen

Berger Museum

Odd Vidar Omdal var en ivrig fotograf og kameramann, som likte å dokumentere livet. Han etterlot seg en samling med titusener av bilder og et tusentall med filmer pluss notatbøker kamerautstyr og mye annet.

Bildet viser et maleri av Eidsfos Hovedgård i hvitt med rød takstein.

Eidsfos Hovedgård har gjennom tidene hatt mange ulike eiere som på hver sin måte har preget bygningens fasade, hageanlegg og interiør.

Bildet i svart/hvitt viser Tønsberg Guttemusikkorps 17. mai 1931.

Korpsmusikk i arkivet

Vestfoldarkivet

Vestfoldarkivet oppbevarer historiske arkiver etter flere korps. Dette er arkiver som dokumenterer stor entusiasme og høy aktivitet i en årrekke.

Nye markeder og satsningsområder.

Brun skinnfotball pålimt ordene Fra Fotball-fornten og et et bilde av klubbhuset under.

Idrettsforeningen Fram

Vestfoldarkivet

Idrettsforeningen FRAM ble stiftet 15. januar 1894, den gang som en sammenslåing av flere gutteklubber. Foreningen er en av landets eldste med organisert fotball som aktivitet.

Bildet i svart/hvitt viser en hest som trekker en ølvogn i Storgata i Larvik.

Fra å være en tilnærmet fri næring på 1800-tallet, ble bryggerinæringen raskt en sterkt lovregulert næring på begynnelsen av 1900-tallet.

Bildet i svart/hvitt viser en harpun på en båt.

Hvalfangstmuseets samlinger

Hvalfangstmuseet

Hvalfangstmuseets hovedfokus er 1900-tallets storhvalfangst i Antarktis. Samlingene er hovedsaklig av natur- og kulturhistorisk karakter og omfatter Hvalfangstsamlingen, Sandefjord Bymuseum, Sandefjord Sjøfartsmuseum og Sandar Bygdesamling.

Bildet viser maleriet «Dans på stranden».

Edvard Munchs forhold til Åsgårdstrand er langvarig, både på det kunstneriske og personlige plan. «Her har jeg malt i mer enn 30 år, mine beste bilder, samt studier til Livsfrisen».

Hvalfanger foran en hval på land

Prosjekt hvalfangstarkiver

Vestfoldarkivet

Vi har  fått prosjektmidler av Riksarkivaren til å ordne, tilgjengeliggjøre og formidle en rekke arkiver knyttet til hvalfangstnæringen. 

Fargefotografi av papirer og mapper, og to svarte bøker som ligger oppå disse
Vestfoldarkivet jobber for at privat sektor og den aktivitet som er skapt og skapes der blir dokumentert for fremtiden. Bevaringsplanen er ledd i dette arbeidet,  og sier noe om hvordan vi ønsker å prioritere arbeidet ...
To hyller med hvite plastbokser fulle av hvite konvolutter

Fotobevaring i Vestfoldmuseene

Samlingsforvaltningen

Avdelingene i Vestfoldmuseene IKS sender sine fotosamlinger til Samlingsforvaltningen for magasinering, slik de også gjør med gjenstandssamlingene.

Bildet viser en invitasjon til borgerlig konfirmasjon i 1973.

Den 9. april 1956 ble det holdt stiftelsesmøte for Norges største livssynssamfunn utenfor statskirken, Human Etisk Forbund.

Ark med maskinskrevet tekst

Hvert år den 26. november, minnes vi jødiske mennesker som av nazister ble deportert fra Norge til utryddelsesleiren Auschwitz. En av dem var jødiske Moritz Nachtstern. Nå havner hans originalmanus om de traumatiske opplevelsene på utstilling i Auschwitz-Birkenau.

Sort-hvitt-bilde av en to etasjes bolig med stor terrasse.

Langevannshytta i Andebu

Vestfoldarkivet

I årene 1956-1965 var Langevannhytta i Andebu feriehjem for Tønsberg Jern- og Metallarbeiderforening avd. 67. Tanken om om egne feriehjem kom med tariffestet ferie, og i Vestfold hadde de fleste store arbeiderforeningene egne feriehjem.

Bildet viser den rødmalte Herregården. Foran er brannvesenets stigebil godt i gang med å heise ting ut fra loftsvinduet.

Fra Herregårdens loft

Larvik Museum

I disse dager bringer vi rester av en snart 100 år gammel historie, som igjen forteller en enda eldre historie, frem i lyset igjen. På Herregårdens loft lå flere stabler med bygningsmaterialer og ventet på oss.

Tegning i farger av tre menn. En står og spiller trekkspill. En annen sittter og tatoverer en annen på armen.

Cape Town-visa

Vestfoldarkivet

Sjømannsvise hentet fra Gjerdesamlingen. Melodi: «Teddybjørnens vise» av Alf Prøysen.

Bildet viser en sko med broderier.

SIkkerhetskonservering før skoene skal i utstilling - «Den glemte byen» på Larvik Museum (Verksgården).

Bilde av Høyangpiken som holder et fat med aluminiumsgjenstander

Høyang er aluminium og aluminium er Høyang, det har gått inn i bevisstheten hos publikum over hele Norge, og det er noe vi i selskapene aldri må glemme.»

Thor Heyerdahls liv

Thor Heyerdahl Instituttet

Thor Heyerdahl (1914-2002) var eksperimentell arkeolog, forfatter og eventyrer.

Grete Lis Bibalo

Haugar Kunstmuseum

Stiftelsen Haugar Vestfold Kunstmuseum har i 2014 kjøpt inn GRETE LIS BIBALOs - Exit, 2013.

Kon-Tiki2 2015

Thor Heyerdahl Instituttet

I november 2015 setter Kon-Tiki2 seilas og skal seile fra Peru til Påskeøya tur/retur. Ekspedisjonsleder for turen er Torgeir S. Higraff. De skal seile med to flåter bygd av balsa-trestammer slik Thor Heyerdahl gjorde det. Noe av grunnen til at de reiser med to flåter, er at det skaper trygghet. Planen er at de skal være cirka syv stykker på hver flåte.

Bildet viser Edvard Munchs maleri av trebåter som ligger fortøyd til kai.

I 1858 begynte dampskip i ruten mellom Christiania og Vestfoldbyene å anløpe Åsgårdstrand.

Bildet viser Wilsters kart fra 1688. Utsnitt.

De dødes ben

Larvik Museum

«Hvor der før var de skjønneste blomsterkvarterer, der er nu kun sådd de dødes ben.»

Bildet viser Edvard Munchs maleri av stranbredden i Åsgårdstrand.

Fjugstadskogen

Munchs hus

Fjugstadskogen er et naturreservat beliggende mellom Åsgårdstrand og Borre. Her står storskogen tette ned mot fjorden, med en kyststi som passerer gjennom, nært ned til vannet, men hvor et belte av trær skjuler fjorden for dem som er på stien og omvendt.

Bildet viser et utsnitt av selvmotsigende mannskapskort fra arkivet

Mon tro hvordan man skal tolke dette? Kortet med den noe uventede konklusjonen er ett av mange tusen mannskapskort etter forhyring (ansettelse til tjeneste om bord i et skip) som oppbevares i Vestfoldarkivet.

Et instrument brukt til å navigere med på sjøen

Sjømannsutdanningen

Vestfoldarkivet

Utdanningen innen sjøfart har en lang og stolt historie i Vestfold - med flere navigasjonsskoler, maskinistskoler og landets eldste kokk- og stuertskole.