Utforsk

Her finner du artikler om ulike temaer vi i Vestfoldmuseene jobber med.

 • All
 • Aluminiumindustri
 • Andre verdenskrig
 • Annet
 • Arbeiderbevegelse
 • Artikkelserie i Østlandsposten
 • Artikler fra Arkivert
 • Byhistorie Larvik
 • Det angår også deg
 • Edvard Munch og Åsgårdstrand
 • Eidsfos Hovedgård
 • Ekspedisjoner
 • Fotobevaring
 • Gjenstandsbevaring
 • Grevene
 • Grevskapene
 • Grevskapshistorie
 • Herregården i Larvik
 • Hvalfangsthistorie og sjøfart
 • Idrett og foreningsliv
 • Industri og næringsliv
 • Jernverkshistorie
 • Kunst
 • Kvinnehistorie
 • Mat og helse
 • Middelalder
 • Musikk
 • Prosjekter
 • Skolehistorie
 • Slektsforskning
 • Teknologi og energi
 • Tekstilindustri
 • Thor Heyerdahl
 • Våre samlinger
 • Vikingtid
Fotografi i sepiatoner, landskap med sjø og bygninger

En av landets eldste industribedrifter er lagt ned etter 221 års drift. Bedriften har produsert tauverk til seilskuter og hvalfangst, og fortøyninger til tankskip, trålerflåten og oljeindustrien.

Sort-hvitt-bilde av en to etasjes bolig med stor terrasse.

Langevannshytta i Andebu

Vestfoldarkivet

I årene 1956-1965 var Langevannhytta i Andebu feriehjem for Tønsberg Jern- og Metallarbeiderforening avd. 67. Tanken om om egne feriehjem kom med tariffestet ferie, og i Vestfold hadde de fleste store arbeiderforeningene egne feriehjem.

Bildet viser et teppe fra samlingen på Berger.

Vi holder fortsatt på å registrere mønster- og teppesamlingen som eies av Berger museum. Til nå har vi registrert 2.550 ulike design. Hvert av de ulike designene kan ha flere registrerte objekter knyttet til sitt nummer.

Bildet viser Edvard Munchs anerkjente maleri «Pikene på broen».

Pikene på broen

Munchs hus

«Broen» var en pælet gangbro, ferdigstilt i 1894, med dampskipsbrygge ytterst. Her skaper Munch sitt meste kjente mesterverk, «Pikene på broen».

Bildet viser Larvik som attraksjon anno 1880

Det glemte Larvik

Larvik Museum

På Larvik Museum har vi denne sommeren valgt å lette litt på lokket og stikke fingrene inn i det ukjente og uteglemte Larvik på 1600- og 1700-tallet.

Bildet viser middelalderdokumentet Sættargjerden.

Historien om Sættargjerden

Slottsfjellsmuseet

I anledning 1814-utstillingen «Power to the people», stilte Slottsfjellsmuseet ut middelalderdokumentet Sættargjerden.

To kvinner og en mann smiler til hverandre

Vestfold og Telemark har mye til felles, deriblant en forkjærlighet for folkemusikk. Elfi Sverdrup har siden 1977 jobbet med å samle inn folkeviser fra vårt ganske land, og i samarbeid med Ann Tove Manshaus og Jon Anders Røise i Vestfoldmuseene gjør hun nå samlingen tilgjengelig for alle som måtte være interesserte.

Bildet i svart/hvitt viser Tønsberg Guttemusikkorps 17. mai 1931.

Korpsmusikk i arkivet

Vestfoldarkivet

Vestfoldarkivet oppbevarer historiske arkiver etter flere korps. Dette er arkiver som dokumenterer stor entusiasme og høy aktivitet i en årrekke.

Lars Lerin

Haugar kunstmuseum

Stiftelsen Haugar Vestfold Kunstmuseums Samling har i 2017 kjøpt inn to verk av LARS LERIN.

En kvinne i hvit frakk står melllom to store reoler fylt av arkivmateriale.

Arkivet etter Vestfos Cellulosefabrik (1886-1976) gjøres tilgjengelig for publikum.

Hvalfangere står over en hval på land.

Hvalfangstens storhetstid er for lengst forbi, men stadig forbindes Vestfold og Sandefjord med denne fangsten. Det er ikke uten grunn at byens kjøpesenter heter Hvaltorvet, museet heter Hvalfangstmuseet og at hvalbåten Southern Actor ligger til kai ved restauranten som (selvsagt) heter Kokeriet.

Ulf Nilsen

Haugar kunstmuseum

Stiftelsen Haugar Vestfold Kunstmusem har i 2014 kjøpt inn to verk av ULF NILSEN.

Bildet viser årringer i en tømmerstokk

The wooden treasure

Larvik Museum

Januar 2014 ble søknaden om prosjektet The Wooden Treasure. Preserving heritage design future innvilget sammen med en rekke andre søknader i det polske kulturutvekslingsprogrammet «Promotion of Diversity in Culture and Arts within European Cultural Heritage».

Kjartan Slettemark

Haugar kunstmuseum

Stiftelsen Haugar Vestfold Kunstmuseum har i 2012 kjøpt inn Kjartan Slettemark "NIXON EMALJ VISION, MOR" 1973.

Bildet viser «Fossnes ved dag og natt», høstnummeret 1954

Landbruksskoleelevene i Vestfold dannet egen elevforening allerede i 1897, to år etter at landbruksskolen ble etablert.

Slottsfjellsmuseets samlinger

Slottsfjellsmuseet

Slottsfjellsmuseets samlinger avspeiler de mange ulike tema som har vært Vestfold Fylkesmuseums arbeidsområde.

Bildet i svart/hvitt viser Larvik kommunale pikeskole ca. 1900

Larvik kommunale pikeskole

Vestfoldarkivet

Larvik kommunale pikeskole ble etablert 4. august 1858 – etter initiativ fra Johan Sverdrup.

Gulnet papir der det står

Noen arkiver inneholder mer dramatikk enn andre; som for eksempel fortellingene om havarier og forlis i arkivene etter Vestfolds sjøassuranseselskaper.

Bildet i svart/hvitt viser Herregårdsdammen sett fra Kristian Fredriks vei. FOTO: Larvik Museum

Har du noen gang tenkt over hvor mye informasjon du får gjennom et kart eller et foto samtidig som det kan vekke nysgjerrigheten din?

Vi ser et kakefat med en kake pyntet med røde blomster og grønne blader

Plum Pudding på Berger

Berger Museum

Denne gangen byr vi på Plum Pudding, en tradisjonell engelsk julekake, og historien om hvordan den kom til industrisamfunnet på Berger.

Bildet viser en illustrasjon av polarhunden «Beef».

Polarhunden Beef

Vestfoldarkivet

I 1906 var skipshunden Beef med på et dramatisk forlis.

Skjermbilde av begynnelsen på et videoklipp. En mann går foran et hus.

Grenselos – historisk filmklipp

Samlingsforvaltningen

Om grenselosene som under andre verdenskrig risikerte sitt liv ved å føre flyktninger over til det nøytrale Sverige. Filmen varer 17 minutter.

Bildet i sort-hvitt viser flensing av hval på land

Arkiver etter hvalfangsten

Vestfoldarkivet

I Vestfoldmuseene oppbevares nå mer enn 500 hyllemeter med privatarkiver som kan knyttes direkte eller indirekte til den moderne norske kommersielle storhvalfangsten.

Bildet i svart/hvitt viser En av æresportene i anledning åpningen av Grevskapsbanen 13. oktober 1881.

Tanker om tog og tid

Larvik Museum

Det er spennende tider i Larvik. Alle som kjenner sin lokalhistorie vet at transportløsninger har vært tema for byen helt tilbake til grevenes tid.

To gutter arbeider med slegge og ambolt

Fagopplæringen utgjør en stor og viktig del av det norske utdanningssystemet. Opplæringen er basert på et samarbeid mellom de yrkesfaglige skolene og næringslivet selv, og har grunnlag i behovet for faglært arbeidskraft innen industri og håndverk.

En kran holder tømmer i luften. To menn står opp tømmer rett ved.

Vestfoldarkivet oppbevarer flere arkiver etter treforedlingsindustrien i Vestfold.

Bildet viser den røde fasaden til Larvik Sjøfartsmuseum.

En fargerik historie

Larvik Museum

Ved Skottebrygga stikker et rødt hus seg nesevist fram i mot januarsnøen. Det har antagelig skilt seg ut helt fra det ble bygd tidlig på 1700-tallet. På grunn av fargen, men også fordi det ble bygd av hollandsk teglstein. I dag er bygningen kjent som ” Larvik Sjøfartsmuseum” eller også ”Den gamle tollbod”.

Vi ser et profilbilde av en solbrun blid mann med hvitt hår. Han står ute i naturen, men havet i bakgrunnen.

Thor Heyerdahls utmerkelser

Thor Heyerdahl Instituttet

Utmerkelsene har vært mange og det er en imponerende liste som vitner om de fotspor Thor Heyerdahl har satt med sitt arbeid.

Bildet viser en stavkirke i mørkebrunt treverk.

Artikkel av Terje Gansum publisert i Oslo Arkeologiske Serie vol. 10. Artikkelen omhandler vikingtidens hallbygninger som multifunksjonelle bygninger.

Søylene i hallen

Midgard vikingsenter

I yngre jernalder var hallen selve symbolet på herskerens makt. Her var høysetet plassert, og ulike politiske, sosiale og kultiske handlinger fant sted inne i hallrommet.

“Kon-Tiki”-seilas 2012

Thor Heyerdahl Instituttet

Det ble en ekstrem start for «Kon-Tiki»-seilaset i 2012. Kopien av «Kon-Tiki», som startet seilasen fra Risør til Oslo, fikk en våt start i ekstremværet. Heldigvis var det erfarne seilere om bord fra Tangaroa-ekspedisjonen. The Thor Heyerdahl Institute var sponsor av seilaset, og hadde gleden av å delta på en av etappene.

Skjermbilde av begynnelsen på et videoklipp. Tekst der det står at Tyskland har kapitulert og det er fred i landet.

Viser Milorg-gutter som heiser flagget til topps, på Brunlanes, i maidagene i 1945. Filmen varer 7 minutter.

Thorvald Torgersen

Haugar kunstmuseum

Stiftelsen Haugar Vestfold Kunstmuseum har i 2014 og 2016 kjøpt inn to verk av THORVALD TORGERSEN.

Forsiden av en gammel slitt bok med overskriften Småpikenes kokebok og en illustrasjon som viser ei ung jente lent over en gammel vedfyrt komfyr

Kokeboken fra 1908 ble skrevet til småpiker og utgitt med det formål at pikene skulle kokkelere i dukkestuen, og på den måten øve seg i matlaging for å bli god husmor. Vi har testet fire av de 52 oppskriftene.

Bildet i svart/hvitt viser en seilbåt i Åsgårdstrand.

Om Åsgårdstrand

Munchs hus

Åsgårdstrand er en av to byer i Horten kommune i Vestfold fylke. Åsgårdstrand ble etablert som ladested for ca 450 år siden på grunnlag av trelastutførsel, skipsbygging og skipsfart. Åsgårdstrand har senere vunnet internasjonal oppmerksomhet som kunstnerby gjennom Edvard Munchs lange tilknytning til stedet.

Bildet viser et av Munchs malerier, der han har malt sitt gule hus i Åsgårdstrand og utsikten mot sjøen.

Etter kjøpet av huset i 1898 endrer Edvard Munch motivkrets og fokus i sin kunst.

Vinteroppbevaring på magasin

Samlingsforvaltningen

Tekstilene til Edvard Munch, som utstilles i Munchs hus, fryses og rengjøres før vinteroppbevaring i magasin.

Bildet viser et maleri over Larviksfjorden

Grevens residensby

Larvik Museum

Herregårds- og grevskapshistorie et sentrale forsknings- og formidlingsområder for Larvik Museum. Ulike egenskaper bidrar til at Larvik som grevskap og residensby er en sjeldenhet i norsk historie.

Sort-hvitt bilde av fire kvinner i kjoler som holder kurver og baljer fylt med bær mellom seg

Høst i samlingene

Samlingsforvaltningen

Høsten er tradisjonelt sett - og fortsatt - en tid for innhøsting. Her har vi høstet inn spor fra dette i Vestfoldmuseenes samlinger.

Bildet viser Osebergskipet.

Gåten Oseberg

Midgard vikingsenter

Gravhaug over en dronning? Åsted for menneskeofring? Oseberghaugen holder på sine hemmeligheter. Men nye analyser avslører noen av dem.

Et gammelt dokument med håndskrift.

Er du interessert i arkivmateriale etter Eidsfoss jernverk? Her finner du oversikt over arkivene.

Daniel & Geo Fuchs

Haugar kunstmuseum

Stiftelsen Haugar Vestfold Kunstmuseums Samling har i 2017 kjøpt inn DANIEL & GEO FUCHS - Explosion 1, 2013.

Bildet viser et flyfoto av Larvik.

Widerøe flyfoto 2014-2015

Samlingsforvaltningen

I dette prosjektet digitaliserte og tilgjengeliggjorde vi et utvalg Widerøe-flyfoto med motiver fra Vestfold, og testet ut publisering til sosiale medier og dialog med brukere gjennom forskjellige kanaler.

En gruppe mennesker går ute i et snødekt landskap med et gjerde rundt

Dette er Vestfoldarkivets bidrag i markeringen av frigjøringsdagen 8. mai 2020.

Bildet viser tapetet med utsikt utover fjorden.

Allerede i 1730-årene ønsket skippere og handelsborgere forbedringer fordi den åpne fjorden ble regnet som farlig.

Fotografi i sepiatoner fra skobutikk med kunde og selger

Fra skotøyutsalget til Sandefjord Skofabrikk. År og fotograf ukjent.

Aluminium eller stål?

Aluminiummuseet

Fra midten av 1950-årene mistet aluminium gradvis sin selvsagte stilling som råvare for kjøkkentøy, og produkter i stål gjorde seg gjeldende på markedet. I et forsøk på å ta opp konkurransen satset A/S Nordisk Aluminiumindustri på noen få spesialartikler hvor funksjon, design og aluminiumets varmeledende egenskaper stod sentralt.

Tegning av skipsbygging

I 2014 fikk Vestfoldarkivet overlevert tegninger av illustratøren William Liverød.

Foto av vevstolen på Berger museum.

Veven på Berger museum

Berger Museum

I 2015 jobbet Vestfoldmuseene med å fornye Berger museum.
I denne prosessen fikk museet tilbud om å få tilbake en vevstol som tidligere hadde stått på fabrikken. Dette ble utgangspunktet for prosjektet med å få veven på plass og i gang igjen.

Svart hvitt fotografi fra butikklokale

Handel før og nå

Vestfoldarkivet

Handel har endret seg gjennom tidene. Fra byttehandel, via landhandler og supermarkeder, til dagens handel der mye foregår gjennom nettløsninger. Handel har formet samfunnet, og samfunnet har formet handelen.

Bildet viser Warhols tolkning av Munchs maleri «Skrik».

Andy Warhol

Haugar kunstmuseum

Siden 2012 innbefatter også samlingen en internasjonal stjerne på den kunsthistoriske himmelen – Andy Warhol – som i en serie arbeider har hentet motiver fra vår eneste norske kunstner i samme kategori – Edvard Munch.