Historier og fordypning

 • Alle
 • Aluminiumindustri
 • Andre verdenskrig
 • Annet
 • Arbeiderbevegelse
 • Arkeologi
 • Artikkelserie i Østlandsposten
 • Artikler fra Arkivert
 • Byhistorie
 • Det angår også deg
 • Eidsfos Hovedgård
 • Eidsfoss Jernverksmuseum
 • Ekspedisjoner
 • Fotobevaring
 • Gjenstandsbevaring
 • Grevene
 • Grevskapene
 • Herregården i Larvik
 • Hvalfangsthistorie og sjøfart
 • Idrett og foreningsliv
 • Industri og næringsliv
 • Jernverkshistorien
 • Kjøkkentøyet
 • Krystallpalasset
 • Kunst i Åsgårdstrand
 • Larviks bryggerihistorie
 • Musikk
 • Om Åsgårdstrand
 • Om Edvard Munch
 • Om Thor Heyerdahl
 • Prosjekter
 • Skolehistorie
 • Stemmerettsjubileet
 • Støpejernsovnen
 • Tekstilindustrien
 • The Thor Heyerdahl International Day
 • The wooden treasure
 • Vikingtid i Vestfold
Bildet viser en mørk protokollforside med en litt avrevet etikett der det står skrevet Bygdefolkets krisehjelp 1931 for hånd

Bygdefolkets krisehjelp ble stiftet den 31. oktober 1931 for å hjelpe bønder i økonomiske vansker.

I 1964 kjøpte Sandefjord Sjøfartsmuseum Helmer Hanssens omfattende polarsamling - omtalt som en «enestående samling av arctica og antarctica». I dag inngår flere av gjenstandene i Hvalfangstmuseets utstilling "Vi var ute etter hval".

nærbilde baksiden av bordplaten

Bordet HL.05193 tilhører Larvik Museums samling, og skulle etter planen være en del av utstillingen på Herregården. Som mange andre gjenstander i samlingen har bordet vært utsatt for mye før det ble en del av Larvik Museums samling, og sporene etter mange års bruk er godt synlig.

Mellom Horten og Åsgårdstrand ligger Borre. Med en strategisk beliggenhet som gir kontroll over transport av mennesker og varer på Oslofjorden.

Et gammelt dokument med håndskrift.

Er du interessert i arkivmateriale etter Eidsfoss jernverk? Her finner du oversikt over arkivene.

Sort-hvitt bilde av unge kokker i uniform på et stort kjøkken

Visste du at Norges første stuertskole ble opprettet i Sandefjord i 1893? Initiativet kom fra skipsreder og konsul Johan Bryde.

Et mannskapsbilde tatt ombord i et skip. Endel har kledd seg ut med store skjegg foran ansiktet.

Når Neptun kom om bord var det noe helt spesielt som skulle skje (og fortsatt skjer), nemlig linjedåp.

Tegning i farger av tre menn. En står og spiller trekkspill. En annen sittter og tatoverer en annen på armen.

Sjømannsvise hentet fra Gjerdesamlingen. Melodi: «Teddybjørnens vise» av Alf Prøysen.

Soldater
Da Norge ble angrepet av Tyskland den 9.april 1940 medførte det store konsekvenser for norske sjøfolk og hvalfangere. For å unngå at den norske flåten havnet i tyskernes hender, fikk norske kapteiner ordre om å ...
Fem bokser i fargene rød, blå, hvit, gul og turkis

Plast er ikke bare plast, og plast i diverse former og størrelser er representert i Vestfoldmuseenes samlinger.

Bildet viser et negativ av et fotografi

Noen ganger trenger man en magiker som Mekonnen Wolday, Vestfoldmuseenes fotograf, for å trylle frem de flotteste motiver fra glemselen.

I løpet av juli 1918 brøt spanskesyken ut for fullt i Norge. Man tror at det pandemiske influensaviruset var importert til Kristiania fra Storbritannia. Det er nesten udokumentert at spanskesyken rammet norske hvalfangere på den britiske øya Syd-Georgia i Antarktis, eller at de ble smittet i England under hjemreisen til Norge.

En mann og en kvinne i hvite frakker står lent over et negativ

Fototeamet jobber med museenes fotosamlinger, som i hovedsak består eldre analoge fotografier, nyere digitalt materiale samt lyd- og levende bilder. 

Bildet i svart/hvitt viser flere hyller med eksempler på aluminium.

Portretter, topografi og industri.

Bildet viser inventar, personal og kunder i en kolonial på Torstrand i Larvik i ca 1915

Portretter, topografi, industri, sjøfart, produktdokumentasjon, pressefoto og gruppebilder.

Dekorert bakside av et av fotograf Th. Larsens fotografier

Slottsfjellsmuseet har den mest omfattende og største samlingen i Vestfoldmuseene.

Bildet i svart/hvitt viser seks menn. En av dem tatoverer den andre på armen.

Enkeltregistrerte bilder med hovedvekt på hvalfangstmotiver, motiver fra Sandefjord samt negativarkivene til noen av Sandefjords portrettfotografer.

Fotosamlinger og enkeltfotografier som følger med arkivene.

Sort-hvitt-bilde av en gruppe kvinner sitter på et stort bord og syr på sko

Under varemerket «National» har Sandefjord Skofabrikk AS holdt det gående helt siden 1908. Virksomheten ble landskjent og i mange år var fabrikken Sandefjords største industrielle bedrift.

Bildet i svart/hvitt viser Tønsberg Guttemusikkorps 17. mai 1931.

Vestfoldarkivet oppbevarer historiske arkiver etter flere korps. Dette er arkiver som dokumenterer stor entusiasme og høy aktivitet i en årrekke.

Bildet viser fotomagasinet.

Vestfoldmuseene har to spesialmagasiner for oppbevaring av fotografier.

Bilde i svart/hvitt viser mennesker som arbeider på Berg interneringsleir.

Dette er Vestfoldarkivets bidrag i markeringen av frigjøringsdagen 8. mai 2020.

Historien om Bernhard opplevelser under og etter krigen er Slottsfjellsmuseets bidrag i markeringen av frigjøringsdagen 8. mai 2020.

Bilde av ødeleggelse av transformator 1944 i Holmestrand

Foredraget «Holmestrand – et alliert bombemål» er Aluminiummuseets bidrag i markeringen av frigjøringsdagen 8. mai 2020.

Dette er Nord-Jarlsbergmuseenes bidrag i markeringen av frigjøringsdagen 8. mai 2020.

Bildet viser Quisling i Borreparken under Borrestevnet 1943 i sort hvitt foto

Dette innslaget om gravfeltet på Borre er Midgards bidrag i markeringen av frigjøringsdagen 8. mai 2020.

Thor Øistein Kultorp fra Sandefjord var en av politiene som ble tatt til fange av den tyske okkupasjonsmakten. Dette innlegget er Hvalfangstmuseets bidrag i markeringen av frigjøringsdagen 8. mai 2020.

Bildet viser Elias Sachnowitz og Sofie Kristensen

En digital fortelling med utgangspunkt i et postkort fra mars 1943. Dette er Larvik Museums bidrag i markeringen av frigjøringsdagen 8. mai 2020.

Helt fra oldtiden har mennesker korrespondert i brevs form, og med bedring av skrive- og leseferdigheten, ble brevskriving utpå 1800-tallet ganske alminnelig blant folk flest. På samme tid begynte man også å bruke konvolutter, som skulle beskytte brevene under sending.

Har du noen gang lagt merke til de uthugde motivene ved den gamle inngangen på Hvalfangstmuseet?

De fleste forbinder Sandefjord med hval og hvalfangst. Det mange ikke er klar over er at et av verdens mest berømte skip ble bygget på Framnes i Sandefjord. «Polaris» ble bygget i 1912, men byttet navn til «Endurance» to år senere da den britiske polfareren Ernest Shackleton kjøpte skipet.

I disse dager møter mange spente og forventningsfulle norske barn på skolen igjen etter å ha vært hjemme i mange uker som følge av koronakrisen. Dette var også den tiden av året da mange hvalfangere vendte kursen hjemover igjen etter å ha vært på fangst i Sørishavet i omtrent et halvt år.

Skjermbilde av begynnelsen på et videoklipp. Tekst der det står at Tyskland har kapitulert og det er fred i landet.

Viser Milorg-gutter som heiser flagget til topps, på Brunlanes, i maidagene i 1945. Filmen varer 7 minutter.

Skjermbilde av begynnelsen på et videoklipp. En mann går foran et hus.

Om grenselosene som under andre verdenskrig risikerte sitt liv ved å føre flyktninger over til det nøytrale Sverige. Filmen varer 17 minutter.

Nærbilde av en mikrofon

Hør Teophilius Schancke Helliesens utrolige fortellinger fra sitt liv før, under og etter andre verdenskrig.

Svart hvitt fotografi av båt

Slik sier man ofte – et foto forteller mer enn 1000 ord – og det er i mange tilfeller ganske så riktig. Men noen ganger forteller de også andre ting, noe som ikke alltid blir merke til. I denne artikkelen skal vi se nærmere på et slikt eksempel fra aprildagene i 1940. Handlingen er knyttet til vaktbåten «POL III» skjebne i Ytre Oslofjord natt til 9. april.

En kran holder tømmer i luften. To menn står opp tømmer rett ved.

Vestfoldarkivet oppbevarer flere arkiver etter treforedlingsindustrien i Vestfold.

En kvinne i hvit frakk står melllom to store reoler fylt av arkivmateriale.

Arkivet etter Vestfos Cellulosefabrik (1886-1976) gjøres tilgjengelig for publikum.

To kvinner og en mann smiler til hverandre

Vestfold og Telemark har mye til felles, deriblant en forkjærlighet for folkemusikk. Elfi Sverdrup har siden 1977 jobbet med å samle inn folkeviser fra vårt ganske land, og i samarbeid med Ann Tove Manshaus og Jon Anders Røise i Vestfoldmuseene gjør hun nå samlingen tilgjengelig for alle som måtte være interesserte.

Tegning av herregård ved vann

Ikke alle vet at herregårder og herregårdskultur har en mange hundreårig historie i Norge. Også her.

Grosserer Thor Dahl (1862-1920) - gründer, forretningsmann og velgjører

Svart hvitt fotografi av arbeiderboliger i landskap med snø og fjell

I 1919 ble det bygget flere arbeiderboliger ved Trosvik Slip & Verksted i Brevik. Disse skulle sikre en jevn tilgang på arbeidsfolk på verftet ved å lokke med gode boforhold. Boligene ble kalt Egne hjem.

Steinbrudd med arbeidskjøretøy

Bergindustrien har stor betydning for samfunnet på mange områder, både historisk sett og i dag, og nå har den også fått sitt eget arkiv! Norsk bergindustriarkiv er etablert som en nasjonal tjeneste med formål om å sikre sentrale arkiver etter bergindustrien for framtida.

Kart over kommunene i Vestfold og Telemark fylke

Før årets fylkessammenslåing har vår region hatt mange ulike navn. Vestfold og Telemark har ikke alltid hatt disse navnene, og heller ikke alltid vært fylker.

I disse dager passerer 80 000 kortnebbgjess på vei til hekkeplassen på Svalbard. Plogene med hundrevis av fugler er til stor glede for mange som hilser våren, mens bønder i Trøndelag og Vesterålen fortviler når 20000 gjess spiser opp såkornet i åkeren eller de første spirene på gressmarka.

De gamle fylkesvåpnene for Vestfold og Telemark.

Sammenslåing av kommuner og fylker medfører behov for å vurdere så mangt, blant annet grafisk design, merker og symboler. Slik er det også når Vestfold og Telemark slås sammen. Det er vedtatt et fylkesvåpen, som skal være symbol for det nye fylket og dets innbyggere.

Svart hvitt fotografi fra butikklokale

Handel har endret seg gjennom tidene. Fra byttehandel, via landhandler og supermarkeder, til dagens handel der mye foregår gjennom nettløsninger. Handel har formet samfunnet, og samfunnet har formet handelen.

Svart hvitt fotografi av fabrikklokale med mann foran store valser

Å bevare arkiver etter private bedrifter er viktig for å sikre en helhetlig dokumentasjon av historie og samfunnsutvikling i en region. I Buskerud går mange bedriftsarkiver tapt gjennom nedleggelser og fusjoner, fordi fylket mangler en arkivinstitusjon med et overordnet ansvar for privatarkiv.

Svart hvitt fotografi av store og små bygninger med slette og elv i forgrunn

Fra en beskjeden start omkring 1860 vokste treforedling i løpet av 50 år til å bli en av Norges viktigste industrier. Det ble anlagt fabrikker i de fleste store vassdrag. Men ingen steder lå tremasse- og papirfabrikkene så tett som i Drammensvassdraget.

Svart hvitt fotografi av arbeidere som arbeider med stoffer

De fleste har hatt et forhold til brynjetrøya. Kanskje Cliff Richard også. Men husker du Mono-kinien? Begge deler er produsert av Brynje trikotasjefabrikk i Larvik.

Fotografi av to menn som arbeider med produkter ved hvert sitt bord

For en stund tilbake fikk Vestfoldarkivet arkivet etter fotograf Bjørn Harstads virksomhet; reklamefotografering med hele Vestfold som nedslagsfelt. Dette materialet skulle vise seg å ha en verdi langt utover sitt opprinnelige mer kommersielle opphav.

Reklamefoto av tre pakker med Saba sanitetsbind

«Aktieselskapet Saba er et ansvarlig selskap med det formål å drive fabrikkvirksomhet og hva dermed står i forbindelse». Slik startet i 1946 den formelle historien om sanitetsbindet «Saba» og de mange produktene som kom til å lette livet til kvinner.

Svart hvitt fotografi av menn og kvinner som går utenfor bygning

Verftsindustrien har stått for mange viktige industriarbeidsplasser i Vestfold. I dag har verftene enten blitt lagt ned eller fått nye funksjoner. Men i arkivene er dokumentasjonen etter verftene bevart.

Fotografi i sepiatoner av mursteinsbygning

Familiebedriften AS Th. Marthinsen Sølvvarefabrikk i Tønsberg produserer håndverk i edelt metall og kvalitet; som ordførerkjeder, kongepokaler, OL-medaljer og bestikk til hverdag og fest. Det historiske arkivet er trygt bevart i Vestfoldarkivets magasin.

Svart hvitt oversiktsbilde av båter og industribygninger

Hva var dette Amin-anlegget? Hva i all verden er spektrofotometeranalyse? Og hva gikk CBS-prosjektet ut på? Som arkivar møter man mange utfordringer når arkiver skal systematiseres. Spesielt gjelder dette arkiver etter næringslivsvirksomheter – som arkivet etter Jahres fabrikker.

Svart hvitt oversiktsbilde av fabrikkbygning med høy pipe og tanker

Olje- og gassektoren har allerede brukt den nye metodikken som dreier seg om et aktivt samarbeid mellom arkivinstitusjonene og næringslivet selv med utgangspunkt i spesifikke sektorer i samfunnet. Nå skal den metodikken prøves ut i andre næringer.

Fotografi i sepiatoner, landskap med sjø og bygninger

En av landets eldste industribedrifter er lagt ned etter 221 års drift. Bedriften har produsert tauverk til seilskuter og hvalfangst, og fortøyninger til tankskip, trålerflåten og oljeindustrien.

Samlingen til Arbeiderbevegelsens arkiv i Vestfold utgjør ca. 250 hyllemeter og har nærmere 400 arkivskapere.

Svart logo tegnet på hvit bakgrunn

I 1899 ble Kaldnes Patentslip og mekaniske Værksted etablert på Nøtterøysiden av Tønsberg kanal. Siden den gang har området vært preget av verftets skiftende aktivitet. I dag er industrien erstattet av boliger. Beddingen er erstattet av moderne boligkomplekser.

Svart hvitt klassebilde fra 1800-tallet

Etableringen av Larvik lærerforening i 1870 ble starten på en utvikling som skulle løfte Larviksskolen og gjøre skolehverdagen bedre for elevene.

Svart hvitt bilde av menneskegruppe på utsiden av bygning

Ved grevskapstidens slutt kjøpte Larvik by det som i dag er kjent som Herregården i Larvik. Bygningen var et av de viktigste symbolene for unionen med Danmark, og ble straks gjort om til offentlige formål. Blant annet til skole.

En kvinne og en mann står inne i arkivmagasinet. De holder en stor sjekk.

Vestfoldarkivet har fått 200 000,- i støtte fra Sparebank 1 Stiftelsen BV for å systematisere og katalogisere arkivene etter Sandefjord sparebank, Sandar sparebank, Tjølling sparebank, Fredriksvern sparebank og Borre sparebank.

Sort-hvitt-bilde av seks aluminiumsbokser

Historien om aluminiumindustrien i Holmestrand gir oss nye perspektiver på framveksten av det moderne Norge. Aluminiumindustrien er i dag landets mest betydningsfulle næring etter olje og gass.