Foredrag: Oslofjorden må reddes

Hva er situasjonen i Oslofjorden og hva må gjøres for å forbedre forholdene i fjorden? Foredrag ved marinbiolog Henning Røed.

  •  (Foto/Photo)
    1/1

Handling må til

  • Henning Røed. (Foto/Photo)
    Henning Røed.

Det haster med tiltak og investeringer for å oppnå frisk Oslofjord og for at livet i havet skal komme tilbake. Tiltaksplan for Oslofjorden er utarbeidet. Hva vet vi og hva gjør vi?

Et opprop fra 29 ordførere rundt Oslofjorden er undertegnet, og de forplikter seg til å arbeide sammen for å redde Oslofjorden.

Delta på vårt foredrag ved marinbiolog Henning Røed, på Hvalfangstmuseet!

Henning Røed

Henning Røed er marinbiolog med 30 års erfaring med arbeid med hav, fisk, klima og miljø. Han har blant annet arbeidet hos Fiskerisjefen i Rogaland, i Miljøverndepartementet, i WWF-verdens naturfond, i Statens forurensningstilsyn (SFT), i Klima- og forurensningsdirektoratet og er nå prosjektansvarlig i Oslofjordens Friluftsråd. 

Han har skrevet 6 barnebøker om livet i havet, og bl.a. den populære leseløven Hai! I 2013 kom han ut med boka Fiskehistorier. Hvem skal eie havet? og i 2020 sakprosaboka Et hav av muligheter ogi 2022 Blekksprut. En kjærlighetshistorie.De siste på Humanist forlag.

Velkommen til foredrag!