Historie og fordypning

I 1964 kjøpte Sandefjord Sjøfartsmuseum Helmer Hanssens omfattende polarsamling - omtalt som en «enestående samling av arctica og antarctica». I dag inngår flere av gjenstandene i Hvalfangstmuseets utstilling "Vi var ute etter hval".

Soldater
Da Norge ble angrepet av Tyskland den 9.april 1940 medførte det store konsekvenser for norske sjøfolk og hvalfangere. For å unngå at den norske flåten havnet i tyskernes hender, fikk norske kapteiner ordre om å ...

I løpet av juli 1918 brøt spanskesyken ut for fullt i Norge. Man tror at det pandemiske influensaviruset var importert til Kristiania fra Storbritannia. Det er nesten udokumentert at spanskesyken rammet norske hvalfangere på den britiske øya Syd-Georgia i Antarktis, eller at de ble smittet i England under hjemreisen til Norge.

Bildet i svart/hvitt viser seks menn. En av dem tatoverer den andre på armen.

Enkeltregistrerte bilder med hovedvekt på hvalfangstmotiver, motiver fra Sandefjord samt negativarkivene til noen av Sandefjords portrettfotografer.

Thor Øistein Kultorp fra Sandefjord var en av politiene som ble tatt til fange av den tyske okkupasjonsmakten. Dette innlegget er Hvalfangstmuseets bidrag i markeringen av frigjøringsdagen 8. mai 2020.

Har du noen gang lagt merke til de uthugde motivene ved den gamle inngangen på Hvalfangstmuseet?

De fleste forbinder Sandefjord med hval og hvalfangst. Det mange ikke er klar over er at et av verdens mest berømte skip ble bygget på Framnes i Sandefjord. «Polaris» ble bygget i 1912, men byttet navn til «Endurance» to år senere da den britiske polfareren Ernest Shackleton kjøpte skipet.

I disse dager møter mange spente og forventningsfulle norske barn på skolen igjen etter å ha vært hjemme i mange uker som følge av koronakrisen. Dette var også den tiden av året da mange hvalfangere vendte kursen hjemover igjen etter å ha vært på fangst i Sørishavet i omtrent et halvt år.

Grosserer Thor Dahl (1862-1920) - gründer, forretningsmann og velgjører

I disse dager passerer 80 000 kortnebbgjess på vei til hekkeplassen på Svalbard. Plogene med hundrevis av fugler er til stor glede for mange som hilser våren, mens bønder i Trøndelag og Vesterålen fortviler når 20000 gjess spiser opp såkornet i åkeren eller de første spirene på gressmarka.

En hvalbåt som «Southern Actor» var del av en stor ekspedisjon som gikk til Sydishavet for å fange hval og produsere hvalolje på 1950-tallet.

Illustrasjonsbilde hvalfangsthistorier Hvalfangstmuseet

Den moderne hvalfangsten ble muliggjort av Svend Foyns introduksjon av en praktisk anvendbar kanon med granatharpun og bruk av spesialbygde dampdrevne hvalbåter i Finnmark på 1860-tallet.

Bildet viser en modell av en blåhval.

Hovedattraksjonen i Hvalfangstmuseets opprinnelige bygg fra 1917 er blåhvalmodellen på 21,4 meter.

Bildet i svart/hvitt viser tre menn som sitter på en haug med knokler langs vannkanten.