Bildet i svart/hvitt viser hvalbåten på åpent hav.

Hvalbåten «Southern Actor»

Museumsbåten «Southern Actor» er en intakt hvalbåt fra den moderne hvalfangstperioden og har en kjærkommen rolle i formidling og undervisning ved museet. Båten er åpen for publikum i sommersesongen.

Etter en lang periode som fangstfartøy, havnet «Southern Actor» på et skipshuggeri i nord-Spania. Der ble den oppdaget av en norsk tidligere hvalfanger i 1989 og brakt til Sandefjord. Takket være tilskudd og gaver fra offentlige og private bidragsytere samt omfattende dugnadsarbeid utført av tidligere hvalfangere, kan vi ønske velkommen om bord i et restaurert og verneverdig veteranskip. Skipet eies av Sandefjord kommune, driftes av Hvalfangstmuseet og bemannes og vedlikeholdes av frivillige fra Hvalfangerklubben i Sandefjord. Båten ble bygget i Middlesbrough i England for rederiet Sevilla Whaling Co. Ltd. i 1950. Den deltok i hvalfangsten i Sydishavet for det skotske rederiet Chr. Salvesen & Co. fram til 1962.

Hvalbåten «Southern Actor» er åpen fra 1.–22. juni fra kl. 11.00–16.00 og fra 23.juni–til 31.august fra kl. 11.00–17.00.  Med forbehold om endringer.

Open from the 1st of June to the 31st of August. Subject to changes.