I krigens kjølvann: Krigsseilernes historie

I 2020 er det 75 år siden 2. verdenskrig tok slutt. Minnene og beretningene er fortsatt levende og sterke i den norske befolkningen, men hvert år mister vi flere mennesker som var vitne til denne store historiske hendelsen. 

Den 20. oktober klokken 18.00 - 19.00 ønsker biblioteket i samarbeid med Hvalfangstmuseet velkommen til en samtale i biblioteket, der søkelyset settes på krigsseilerhistorien og historieskrivingen.

Hvilke hendelser og opplevelser hadde norske sjømenn i denne tiden, og hva hadde de fortsatt å kjempe med mange tiår etter krigen, siden det tilsynelatende var få eller ingen som visste noe om handelsflåtens innsats og betydning for krigens utfall? Uten de norske krigsseilernes mot og offervilje ville landet vårt ikke ha klart å stå imot de tyske offensivene. Norske sjømenn var med på å sikre et fritt Norge, og dermed et fritt Europa. 

Spørsmål som skal belyses er bl.a.: Hvordan preger krigserfaringer krigsseilernes hverdag etter 2.verdenskrig? Hvilken plass har menneskeverdet i krigsseilerhistorien? Hvorfor utøvde myndighetene etter 2. verdenskrig en slik kynisk politikk overfor krigsseilerne? Hvorfor tok det så lang tid før sjømennene fikk oppreisning og anerkjennelse etter 2. verdenskrig? Hvordan kan man forstå krigsseilernes historie i krig og fred, og hvorfor er dette en viktig historie som må formidles? 

Deltakerne i samtalen er: 

Bjørn Tore Rosendahl, forsker, historiker (PhD) og faglig leder for Norsk senter for krigsseilerhistorie 

Oddvar Schjølberg, journalist og forfatter av flere bøker rundt krigsseiler-tematikken, og forfatteren Berit Rickhard. 

Samtalelederen er Eivind Thorsen, rådgiver ved Hvalfangstmuseet. 

Arrangementet er tenkt i anledning 75-års markeringen for slutten av 2.verdenskrig og er i samarbeid med Hvalfangstmuseet. 

Med støtte fra Anders Jahres Humanitære Stiftelse.

Det er gratis inngang, men på grunn av smittevern deles det ut et begrenset antall med billetter. De kan fås ved henvendelse til biblioteket.