Southern Actor

Verneverdig veteranskip

Båten ble bygget i Middlesbrough i England for rederiet Sevilla Whaling Co. Ltd. i 1950. Den deltok i hvalfangsten i Sydishavet for det skotske rederiet Chr. Salvesen & Co. fram til 1962. Etter en lang periode som fangstfartøy, havnet «Southern Actor» på et skipshuggeri i nord-Spania. Der ble den oppdaget av en norsk tidligere hvalfanger i 1989 og brakt til Sandefjord.

Takket være tilskudd og gaver fra offentlige og private bidragsytere samt omfattende dugnadsarbeid utført av tidligere hvalfangere, kan vi ønske velkommen om bord i et restaurert og verneverdig veteranskip. Skipet eies av Sandefjord kommune, driftes av Hvalfangstmuseet og bemannes og vedlikeholdes av frivillige fra Hvalfangerklubben i Sandefjord.

Åpningstider
1.–22. juni fra kl. 11.00–16.00.
23.juni–31.august fra kl.11.00–17.00.

I sesongen ligger «Southern Actor» på utstikker 2 i havna i Sandefjord.

southern_actor_hvalfangstmuseet_vestfoldmuseene

En hvalbåt som «Southern Actor» var del av en stor ekspedisjon som gikk til Sydishavet for å fange hval og produsere hvalolje på 1950-tallet.