Bildet viser publikum i det "grønne" rommet i Eidsfos Hovedgård

«Antikken» fremstår på nytt i sine gamle farger

Opplev 1700-tallets fargeglede på Eidsfos Hovedgård, hvor «Antikkens» friske koloritt overrasker og begeistrer oss også i dag.

Den 15. mai ble den såkalte  «Antikken», fire værelser i Eidsfos Hovedgårds 2.etasje, vist for offentligheten etter et omfattende restaureringsarbeid. Styreleder Olav Sandlund ledet programmet ved åpningen. Arbeidet med å tilbakeføre værelsene startet allerede høsten 2017 med at malerikonservator Jon Brænne i Vel bevart, gjennomførte farge- og bygningsarkeologiske undersøkelser av de fire rommene. Her fant han at de eldste sporene kunne dateres til oppførselen av 2.etasje i 1780-årene.

I 2018 bevilget Vestfold fylkeskommune ca. 1.2 millioner og Prosjekt Eidsfoss Utvikling 125.000 til tilbakeføring av de fire rommene. Basert på rapporten fra Jon Brænne ble selve restaureringsarbeidet gjennomført fra august til november 2018, av malermestrene Juuhl & Bratfoss.

Rommene er  tilgjengelig for omvisninger på Hovedgården, i helgene fra 23.juni til 11.august.  Ta kontakt med den lokale museumsverten på Hovedgården lørdag og søndag mellom  kl. 12 og 17 for mer informasjon og omvisning. Det tas forbehold om at lokalene er stengt på grunn av lukkete selskap i Hovedgården.

Bildet viser publikum i det
Det grønne rommet, Antikken, Eidsfos Hovedgård. Foto: HWS, Jernverket Eidsfoss