«Gamle Eidsfos»

Stiftelsen til aktiv bevaring av kulturminner og miljø på Eidsfoss (Stiftelsen Gamle Eidsfos), ble grunnlagt i 1978 som en aksjon for redde de gamle arbeiderboligene i Bråtagata.

I årene som kom ble det lagt ned et stort arbeid som resulterte i at det ble liv og lys i de gamle husene igjen. Husrekka «Bråtagata» er nå det første som møter den besøkende, og står som et levende minne om jernverkets 300-årige arbeiderhistorie. I dag finner du inimellom private boliger, Gamle Eidsfos kro, utstillingene «Til Elise» og Postkontormuseet her.

Stiftelsen Gamle Eidsfos har gjennom avtale med A/S Eidsfos Verk vedlikeholdsansvaret for husene i Bråtagata, og eier nå også flere av de gamle bygningene på Eidsfoss. Det er omtrent 60 verneverdige bygninger knyttet til verkets historie, hvorav Stiftelsen Gamle Eidsfos har ansvaret for 16 av dem. Stifteslen eier forsamlingshusene Hallen og Varden, lokomotivverkstedet Pusserstallen, Bettumverkstedet, arbeiderboligen Slottet (som i dag er galleri), Vaskeriet, Badet, Stabburet og den nye Eidsfoss skole, som de leier ut til forskjellige virksomheter.