Utforsk jernverkshistorien

Et gammelt dokument med håndskrift.

Er du interessert i arkivmateriale etter Eidsfoss jernverk? Her finner du oversikt over arkivene.

Bildet i svart/hvitt viser flere hyller med eksempler på aluminium.

Portretter, topografi og industri.

Koksen er dyr, og strøm er mangelvare - sto det å lese i en annonse for "SPAR"brenneren fra Eidsfoss verk, i Arbeiderbladet fra 1956. Vedovnen begynte å bli avleggs, og koks- eller magasinovnen overtok markedet av jernovner. Men fra midten av 1900-årene kom parafinbrenneren som skulle sikre økonomisk og jevn varme hjemme.

Bildet i svart/hvitt viser kontor- og produksjonslokalet til Virefabrikken, ca. 1970.

I 1961 ble aksjeselskapet Vire & Metalldukfabrikken AS etablert på Eidsfoss, som et samarbeid mellom Norsk Gjærde- og Metalldukfabrikk AS i Oslo og AS Eidsfos Verk.