DKS og undervisning på Jernverket Eidsfoss

Eidsfoss Jernverk ble etablert i 1697 og er et av er Norges best bevarte jernverkssamfunn. Her finnes et nærmest komplett kulturmiljø med arbeiderboliger, skolestue, kirke, industribygg, og Eidsfos hovedgård med hageanlegg. I tillegg finnes det flere spennende utstillinger på Eidsfoss. Her kan du besøke Jernverkmuseet, Postkontormuseet og utstillinger om stortingspolitiker Rakel Seweriin og formerenka Elise Kristensen.

Vi ønsker barnehager og skoler velkommen til et lærerikt og spennende besøk på museet!

På dette DKS-opplegget vil elevene bli kjent med historien bak Eidsfoss jernverk, der vi er innom både dansketid, enevelde og begynnende industrialisering. Elevene vil også lære om livet på Eidsfoss før i tiden, både for barna, arbeidere på verket, kvinnene og verkseieren.

Den kulturelle skolesekken (DKS)

Vi tilbyr hvert år et fast pedagogisk opplegg i regi av DKS i Vestfold for 7-trinn. Undervisningstilbudet er forankret i Kunnskapsløftet og gjeldende læreplaner.

Tilbud utenom DKS

Museet tar imot barnehager og skoleklasser utenom DKS. Vi kan tilpasse omvisninger og opplegg for ulike aldersgrupper og ulike faglige ønsker. Ta kontakt med urd.kalvik@vestfoldmuseene.no for avtale.

Barnehager og skoleklasser kan også komme på besøk uten omvisning. Inngang på museet er gratis. Vær oppmerksom på at museene og utstillingene kun er sesongåpne.

DKS og undervisning hos Vestfoldmuseene

Vestfoldmuseene tilbyr undervisning gjennom Den kulturelle skolesekken (DKS) i Vestfold og egne undervisningsopplegg. Temaene strekker seg fra vikingtid til aktuell kunst og tar utgangspunkt i våre faste samlinger eller skiftende utstillinger.