Teknologi og energi

Eidsfoss jernverk lå i den gamle tiden langs elva, for å utnytte vannkraften med vannhjul.