Vi registrerer samlingen i Eidsfoss jernverksmuseum

I disse dager får Eidsfoss jernverksmuseum en gjennomgang av samlingen sin av støpejernsovner og andre gjenstander fra verkets historie, for å registrere dem inn i det digitale systemet PRIMUS.

Først blir ovnene rengjort for støv og aske, så beskriver vi dem etter alle kunstens regler, og samler så mye bakgrunnsinformasjon som er mulig å finne om hver enkelt gjenstand. I løpet av mai skal de så stå fotomodeller for Vestfoldmuseenes fotograf. Målet er å gi publikum bedre informasjon om ovnene og gjenstandene i utstillingen og, på sikt, publisere samlingen på nettet.

Det er Stiftelsen Eidsfoss Industrihistoriske Samlinger som eier samlingen, og Vestfoldmuseene, Jernverket Eidsfoss, bidrar til forvaltningen av den. I tillegg finnes mange fine ovner som er i A/S Eidsfos Verks eie, og noen som er lånt ut av privatpersoner.

En god blanding av dugnadsinnsats fra stiftelsen som har støvsugd og rengjort ovnene, og arbeidsinnsats fra Vestfoldmuseene som måler, registrerer og fotograferer – til sammen gjør vi jernverksmuseet mer tilgjengelig for flere!