Laster Arrangementer

Berget og byen

Velkommen til våre faste utstilling i Slottsfjellstårnet og Slottsfjellsmuseet
1. januar 2019 - 31. desember
Hele dagen

Om utstillingen

I Slottsfjelltårnet vises utstillingen «Berget og Byen – Castrum Tunsbergis 1372 og Borgen på berget»
På 1300-tallet var borgen på Slottsfjellet på sitt største. I all sin prakt raget Magnus Lagabøters teglkastell, Bredestuen og rondellene over by, fjord og jordbruksområder. Omgitt av en solid ringmur var borganlegget det største og viktigste festningsanlegget i landet og bosted for konger, dronninger, presteskap og hærfolk.

Interaktive touchscreens

I Slottsfjellsmuseets nye storsatsning vil borgens storhetstid bli virtuelt presentert. Ved hjelp av touchscreens kan man oppholde seg på Berget en dag på 1300-tallet og interaktivt hente ut mer informasjon om bygninger, mennesker og hendelser.

Kanskje dukker det opp flere bygninger som ikke før er kjent? Eller kanskje så det annerledes ut enn det man hadde forestilt seg? Med tilgang til de siste resultatene innen borgforskning, er Slottsfjellsmuseet stolt av å kunne vise en topp moderne utstillingsmetode- med helt ny kunnskap om borganlegget på Slottsfjellet.

En by blir til

Ved slutten av siste istid var Tønsberg dekket av en stor isbre. Etter hvert som isen trakk seg tilbake, lettet trykket på landet og landhevingen begynte. For 9000 år siden var Slottsfjellet en liten knaus som stakk opp av vannoverflaten. Men etter hvert som landet steg og store landområder ble lagt tørre, ble det mulighet for mennesker å bosette seg her.

Det er fra yngre steinalder (4000-1800 f.Kr.) de første spor etter mennesker forekommer innen Tønsbergs bydistrikt. Disse var jordbrukere. Deretter fulgte bronsealderen, jernalderen, middelalderen og nyere tid.

Slottsfjellsmuseet vil i denne utstillingen vise hvordan byen Tønsberg vokste fram, og hvordan landskapet og de tidligste periodene har påvirket og resultert i Tønsbergs sterke posisjon i middelalderen. Utstillingen vil romme flotte funn fra steinalder til middelalder og også belyse byen i dag, med kontinuitet tilbake til forhistorien.

Arrangør

Slottsfjellsmuseet
Telefon:
33 31 29 19
E-post:
slottsfjellsmuseet@vestfoldmuseene.no

Sted

Slottsfjellsmuseet
Farmannsveien 30
Tønsberg, 3111 Norge
Telefon:
33 31 29 19