Laster Arrangementer
  • Dette event har allerede funnet sted.

Debatt og feiring

Markering av grunnlovsjubileet 2014 skjer i Verksgården på Langestrand og i Herregården.

Arrangement navigasjon

22. mai 2018
Hele dagen
Larvik Museum
Bildet i svart/hvitt viser en parade av mennesker med norske flagg.

Debatt og feiring – arven fra Eidsvoll (Verksgården)

Grunnlovsjubileet har som mål å gjøre oss alle «bedre kjent med vår historie, hva som skjedde da Grunnloven ble skrevet for 200 år siden og hva den betyr for oss i dag». Sitatet er hentet fra Stortingets offisielle grunnlovsnettside. Imidlertid er det sider ved norsk historie både før og etter grunnloven som er, om ikke glemt, så i hvert fall lite påaktet. Det gjelder for eksempel den spesielle situasjonen søndre Vestfold befant seg i da mirakelåret 1814 satte inn.

Situasjonen gikk i kort ut på at det som i dag utgjør Larvik kommune med Sandeherred og Tjøme hadde vært dansk grevskap siden 1671. I 1805 overtok den danske kongen i egen person eiendomsretten, og ved fredsavtalen i Kiel av 14. januar 1814 ble denne videreført i stedet for avviklet. I hvert fall for en kort periode. De sterke båndene mellom Danmark og grevskapet ble styrket i stedet for svekket. I 1817 ble grevskapet solgt til fire privatpersoner, men allerede i 1835 måtte de selge videre til Frederik Wilhelm Treschow.

I stedet for å lage en kronologisk utstilling setter museet fokus på tema og hendelser der Larviks spesielle historie før, under og etter 1814 kommer til syne. Enten i debatt eller som del av feiring. Det første perspektivet gir anledning til å finne ut hva som engasjerte folk omkring og etter 1814, hvilke stemmer som kom til orde og hvordan de kom til uttrykk. Det andre perspektivet har med ritualer å gjøre; hvordan byen har feiret seg selv, hvem som deltok og hvordan, samt oppfatninger knyttet til dette.

Utstillingen i Verksgården åpner den 5. juni kl. 18.14.

Eidsvollsmannen Diriks (Herregården)

Utgangspunktet for utstillingen er monumentet på byens torg, der det legges ned krans hver 17. mai.

Christian Adolph Diriks (1775–1837) var en dansk jurist som ble byfogd i Larvik og sorenskriver i grevskapet i 1812. I kraft av sin stilling ble han byens utsending til Riksforsamlingen på Eidsvoll. Mer overraskende er det at han er blitt stående såpass sterkt i den lokale historien. Han bodde knappe to år i Larvik. Utstillingen i Verksgården går tettere på privatmannen og eidsvollsmannen Diriks.

De færreste vet at Diriks var den første som tok i bruk Herregården som byens rådhus. Dette skjedde 9. januar 1812, før greven solgte bygningen i 1813. Byen kjøpte Herregården i 1821, blant annet for å bruke den som rådstue. Herregården symboliserer dermed både det gamle eneveldige styret og de nye politiske løsningene, som for alvor fikk betydning for lokalsamfunnene med formannskapslovene.

Utstillingen vil åpne i Herregården søndag 22. juni kl. 13.00.

Hva skjer på Larvik Museum?
Få full oversikt over utstillinger og kommende arrangementer på Larvik Museum.
Hva skjer på Larvik Museum

Arrangør

Larvik Museum
Telefon:
481 06 600
E-post:
larvikmuseum@vestfoldmuseene.no