Laster Arrangementer
  • Dette event har allerede funnet sted.

EDITH SPIRA – HORISONTER

2. oktober 2020 - 31. januar 2021
Haugar kunstmuseum

Edith Spira (f. 1951) bor og arbeider på Nøtterøy og i Wien. Horisonter er Spiras første retrospektive museumsutstilling som presenterer malerier, collager, akvareller, tegninger og skissebøker fra 1990- tallet frem til 2020.

Spiras malerier tar ofte utgangspunkt i sanseinntrykk fra natur, landskap eller arkitektur hvor stedenes farger, temperatur og lysforhold skaper et utgangspunkt for ulike stemningsleier. Motivet abstraheres ofte med utgangspunkt i komposisjoner hvor en horisontal inndeling kontrasteres med vertikale penselstrøk som danner sjiktvise, pastose lag i overflaten. I enkelte verk markerer horisontale linjer skillet mellom jord og himmel, mens i andre arbeider oppløses landskapet i et intenst lys hvor denne grensen synes å være visket ut.

I Spiras malerier eksisterer det en bevegelse mellom rom og flate, der formen, fargen og linjenes egenverdi dyrkes som ulike toner i et partitur. Hvordan naturen forenkles i flaten er beslektet med den lyriske abstrakte ekspresjonismen som ble sentral i etterkrigstidens kunst. I mange av hennes verk er en utforskning av stedets atmosfære og fargeklang fremtredende som når blikket rettes mot Middelhavets havets horisont eller Saharas rytmiske sanddyner. Et sentralt utgangspunkt for mange av Spiras malerier er det milde kulturlandskapet opplevd på reiser gjennom Europa og våtmarksområder rundt Donau. Malerienes atmosfæriske rom og overraskende detaljer viser til poetiske rom hvor uforglemmelige sanseinntrykk bearbeides.

Den organiske tilnærmingen til maleriets medium utviklet Spira på midten av 90-tallet da hun arbeidet med malerier i rødlige nyanser som kunne påminne om sårflater. På denne måten oppstod det en analogi mellom menneskets hud og maleriets overflate som kunne fremstå som en pulserende, membran. Spira dokumenterer også med inspirasjon fra arkitektur og overflater av murverk med tydelige slitasje og sprekkdannelser, som ansporer det forgjengelige og spor av tid.

Spiras tegninger, collager, tusjarbeider og akvareller viser til en spontan linjeføring og en spesifikk interesse for automatisme og betydningen av å la en rasjonell kontroll oppheves under den kunstneriske prosessen. Tid er også et sentralt tema i disse arbeidene som kan ta form av dagboknotater eller impulsive nedtegnelser hvor fragmenter av tekster også inngår i det visuelle vokabularet.

I anledningen; Horisonter publiseres den første boken om Spiras kunstnerskap på det Italienske kunstbokforlaget Skira med tekstbidrag fra: Marjetica Potrč, Dr. Brigitte Borchhardt-Birbaumer, Manfred Lang, Kjell Strand og Tone Lyngstad Nyaas som også er kurator for utstillingen.

Arrangør

Haugar kunstmuseum
Telefon:
33 30 76 70

Sted

Haugar kunstmuseum
Gråbrødregaten 17
Tønsberg, 3110 Norge
Telefon:
33 30 76 70