Laster Arrangementer

Foredragsaften på FN-dagen

24. oktober
19:00 - 21:00
Slottsfjellsmuseet

FN eller NATO – Norge er nødt til å velge

Søndag 24. oktober kl. 19.00 arrangerer Norges Fredslag / avdeling Vestfold i samarbeid med Slottsfjellsmuseet en foredragsaften med juristen, forfatteren og fredsforkjemperen Fredrik S. Heffermehl. 

Om foredraget

Heffermehls innspill til innholdet:

Jeg vil snakke om FN-paktens hovedformål: Å få stans på opprustning og militær maktbruk. Videre om de omfattende prosedyreregler som forplikter til fredelig konfliktløsning. Bare helt unntaksvis og som en siste utvei kan Sikkerhetsrådet godkjenne militær maktbruk.

De opprinnelige sivile og siviliserte målene er blitt overkjørt av militærmakten, her som i alle andre sammenhenger: fredsforskning, partier for fred og nedrustning, og de antimilitaristiske testamentene som både Alfred Nobel og Andrew Carnegie opprettet.

NATO er opprettet for å understøtte FN, men er blitt noe helt annet – “USA – over eller under FN??” het en artikkel jeg skrev for 20 år siden. De som lever av konflikt, trenger konflikt for å leve, og dette er grunnen til at vi blir gjennomforet med propaganda for krigsvesenets businessmodell. Samfunnet mangler korrektiv og selvkritikk på dette området, se bare hvor systematisk fredskreftene og alternativet til kapprustning blir undertrykt og fjernet fra den offentlige debatten. Slik har det vært i hundrevis av år. Det kan virke som militærmakten har seiret, fredsidéene kan synes utrydningstruet i dagens samfunn.

 

Om foredragsholderen

Fredrik S. Heffermehl (født 11. november 1938) er utdannet som jurist ved Universitetet i Oslo og New York University og arbeidet først som dommer, advokat og hos Forbrukerombudet. Han har siden 1982 vært oversetter og forfatter, og hatt en rekke lederverv i norsk og internasjonal fredsbevegelse, også i Det internasjonale fredsbyrå, som vant Nobelprisen i 1910. Foredraget, som handler om grunnleggende endringer i internasjonal politikk, bygger på førti års erfaring, blant annet politisk arbeid med nedrustning i to tiår ved FN i New York og Genève.

Heffermehl har i førti år vært en ivrig samfunnsdebattant og har, blant annet som spaltist i pressebyrået IPS, blitt publisert i små og store aviser over hele verden. Han har også en omfattende produksjon bak seg. I boka “Peace is possible” (1999) lot han 33 ulike personer fortelle om fremgangsrikt fredsarbeid. Boka kom på 18 språk, på norsk i 2000. I 2005 kom boka “Vanunu: hans kamp og kampen for ham”.

Etter at Al Gore sommeren 2007 i alle medier ble ansett som favoritt til Nobels fredspris, skrev Heffermehl et avisinnlegg der han ba Nobelkomitéen sette seg inn i fredsprisens formål: Hva hadde Alfred Nobel villet? Året etter kom boka “Nobels vilje”, og i 2010 “The Nobel Peace Prize – what Nobel really wanted”. Her ble det for første gang gjennomført en fagkyndig tolkning av Nobels intensjon med prisen.

Da Stortinget og Nobelkomitéen unnlot å ta noe hensyn til sin juridiske forpliktelse til å opptre lojalt mot Nobels intensjon, skrev han “Medaljens bakside”, som kom i fjor – en grundig studie av fredshelter i de siste 120 år og hvordan norske politikere har snytt dem og nektet å støtte den politiske idéen som Nobel anså som avgjørende for å få slutt på krig.

Velkommen til Slottsfjellsmuseet på FN-dagen!

 


Praktisk informasjon

Møtet vil finne sted på Slottsfjellsmuseet. Vi bruker sideinngangen til høyre for hovedinngangen.

Entré: kr. 50.

Arrangør

Slottsfjellsmuseet
Telefon:
33 31 29 19
E-post:
slottsfjellsmuseet@vestfoldmuseene.no

Sted

Slottsfjellsmuseet
Farmannsveien 30
Tønsberg, 3111 Norge
Telefon:
33 31 29 19
Fredrik S. Heffermehl