Laster Hendelser
  • Beklager. Denne hendelse har allerede funnet sted.

Kurs i legging av torvtak

18. juni - 20. juni
Hele dagen

Kurs i legging av torvtak på Vestfolds eldste gårdsbygning fra Middelalderen.

I samarbeid med Riksantikvaren vil Slottsfjellsmuseet holde kurs i tekking av tak med never og torv 18.,19. og 20 juni d.å. Dette er et ledd i etableringen av Norsk Borgsenter.

Utgangspunktet for kurset er Vestfolds eldste ikke-kirkelige bygning, Heierstad-loftet fra Eidsfoss, som ble flyttet til Vestfold Fylkesmuseum /nå Slottsfjellsmuseet, Tønsberg i 1957. Dendrokronologiske undersøkelser (årring-undersøkelse) bekrefter at loftets tømmer er hugget vinteren 1406/1407.

Riksantikvaren la nytt tak på middelalderloftet i slutten av 1990-årene, men i de siste årene har loftstaket hatt problemer med lekkasje.

Derfor er det besluttet av Riksantikvaren og Slottsfjellsmuseet at loftet skal få nytt torvtak i inneværende år.

Da det er liten kompetanse på dette området i Vestfold, er ekspertise innhentet fra Bygningsvernansvarlig Trond Arild Pedersen, Vest-Telemark Museum, samt to andre håndverkere i tillegg, som har lang erfaring med torvtak på middelalderbygg.

Før kurset vil gammel never, torv, torvholdsstokker/kroker etc. bli fjernet slik at «taktroa» (takborda) ligger ferdig til kursstart.

Kursdeltagerne vil få opplæring i følgende:

  • Innhenting og legging av ny never.
  • Stikking og legging av torv.
  • Tilvirking av torvholds- stokker/kroker.
  • Plassering av nye vindski-bord.
  • m.m.

Stikking av torv vil forøvrig foregå i samarbeid med Jarlsberg Hovedgård.

Under kurset vil fagfolk holde «miniforedrag» som omhandler relevante emner innen  «taktekking».

Aktuelle kursdeltagere kan være erfarne håndverkere som ønsker å heve sin kompetanse på torvtak, gårdbrukere/hytteeiere med egne hus med torvtak og spesielt interesserte.

Kurspris: Kr.2.000,-.

Interesserte kan kontakte Slottsfjellsmuseet v./ Konservator NMF Haakon Livland innen mandag 3. juni.

haakon.livland@vestfoldmuseene.no  (40623649)