Laster Hendelser

LUX – tro og hellighet i middelalderen.

Overgangen fra hedendom til kristendom i Norge
12. mai - 31. desember
Hele dagen
Slottsfjellsmuseet
Bildet viser et maleri av Jerusalem på rød bakgrunn.

Det religiøse livet i Vestfold i middelalderen har vært betydelig. Tønsberg huset 6 kirker og to klostre samt hospital, og Vestfold fylke har fremdeles landets største tetthet av middelalderkirker. Munker og pilegrimer har vært synlig i bybilde og det har sikkert vært folkeliv knyttet til kristne høytidsdager og gudstjenester.

Årets middelalderutstilling tar sikte på å presentere viktige elementer ved det kristnen livet i Tønsberg og Vestfold som spenner seg fra kristningsfasen til reformasjonen. Flotte gjenstander fra egne samlinger, fra Danmark og Island vil vises. Norges eldste bok – Gammelnorsk Homiliebok, fra ca. 1200, vil vises fram til midten av oktober 2019.

Arrangør

Slottsfjellsmuseet
Telefon:
33 31 29 19
Epost:
slottsfjellsmuseet@vestfoldmuseene.no

Sted

Slottsfjellsmuseet
Farmannsveien 30
Tønsberg, 3111 Norge
Telefon:
33 31 29 19
Kalk i sølv
Kalk i sølv