Laster Hendelser

METAFYSICA

28. september - 29. desember
Hele dagen
Haugar Vestfold Kunstmuseum

 

Høstens temautstilling undersøker hvordan samtidskunsten reflekterer metafysiske spørsmål og forestillinger. Den løfter frem norske og internasjonale kunstnere som arbeider innenfor et bredt spekter av medier som maleri, fotografi, installasjon, skulptur og video. Intensjonen er å belyse hvordan ulike typer av religiøse og metafysiske perspektiver kan reflekteres i temaer som aktualiserer eksistensielle, humanistiske eller politiske problemstillinger.

I tillegg til museumsutstillingen presenteres også et utvalg kunstnere i fire av regionens kirker: Tønsberg domkirke, Nøtterøy kirke, Borre kirke og Botne kirke. Tanken bak er å opprette en dialog mellom samtidskunsten og kirkenes arkitektur og historie for å undersøke hvordan metafysiske spørsmål kommer til uttrykk i samtidens kulturforståelse.

Metafysica er Haugars bidrag til et regionalt søkelys på Vestfolds historie fra og med middelalderen, en historie som også kommer til uttrykk i Slottsfjellmuseets utstilling Sanctus og Vestfold Fylkeskommunes åpning av pilegrimsleden. I samarbeid med disse aktørene samt Litteraturuka i Vestfold, kirkenes menigheter, Tunsberg Bispedømme og frivillige blir det arrangert kunstnersamtaler, foredrag, performance, teateroppsetninger og konserter som skal omhandle troen og åndelighetens rom i dagens samfunn.

 

DELTAKERE:
Javier Barrios, Juan Andrés Milanes Benito, Geir Egil Bergjord, Sverre Bjertnæs, William Blake (1757–1827), Marie Buskov, Kristian Øverland Dahl, Diana Al-Hadid, Christian Houge, Ruprecht von Kaufmann, Rafael Megall, Ulf Nilsen, Hanne Rivrud, Anne Samat, Nicola Samori, Andres Serrano, Arne Bendik Sjur, Tollef Thorsnes, Kjell Torriset, Natee Utarit, Nicola Verlato, Morten Viskum og Gelawesh Waledkhani.

Arrangør

Haugar Vestfold Kunstmuseum
Telefon:
33 30 76 70

Sted

Haugar Vestfold Kunstmuseum
Gråbrødregaten 17
Tønsberg, 3110 Norge
Telefon:
33 30 76 70
Foto: Vegard Kleven
Foto: Ukjent