Laster Arrangementer

SVEIN BOLLING

8. mai - 29. august
Haugar kunstmuseum

 

Svein Bolling tilhører en generasjon som fornyet interessen for den figurative tradisjon i billedkunsten. Modernismens abstraksjoner og non-figurative uttrykk var i ferd med å tape sin dominerende stilling da den unge akademieleven debuterte på Høstutstillingen i 1972 med et stemningsfullt kveldsmotiv fra Slottsparken. Etter å ha arbeidet med en serie mollstemte landskaper vendte Bolling seg mot den moderne storbyen som dystert bakteppe for angst og ensomhet. Ut av nattsvarte skygger trådte glefsende beist, som om Fenrisulven var sluppet løs i en gate nær deg. Det var vel disse fryktinngydende hundene som for alvor etablerte Bolling som en av sin generasjons betydeligste kunstnere, en posisjon han nå, gjennom mer enn femti års virke, stadig innehar.

Utover i 1990-årene fant han nye motiver for sine fortellinger. Spesielt synes figurmaleriet å ha skjenket ham mange utfordringer. De store skikkelsene som nå dominerte lerretene handlet ikke om klassiske aktmaling og anatomisk korrekthet. De kraftig modellerte figurene framsto som ekspressivt fortegnede bilder, ikke som realistiske avbildninger. Mange har påpekt Bollings interesse for italiensk postmodernisme, transavantguardias formuttrykk, når man søkte stilistisk slektskap for disse omskrivningene av det sette.

Bolling valgt også å la seg utfordre av tidligere tiders kunst. På sine søkende streiftog gjennom kunsthistorien gikk han i dialog med verk fra de forskjelligste tider. Han beundret Botticellis Primavera i Uffizi og inviterte Chloris, nymfen som der bortføres av vestavinden, inn i sitt eget maleri Bollicelling, studerte Christofano Alloris praktstykke Judith med Holofernes hode i Palazzo Pitti og lot den jødiske heltinnen dukke opp på eget lerret, gjorde Goyas forunderlige hode av en hund til det bærende element i sitt eget El perro y Goya. Møtet med Kitagawa Utamaros elegante kvinneskildringer resulterte i en rekke fascinerende parafraser, spesielt over japanerens berømte Abalonedykkere, tresnittet med de kvinnelige skjellfiskerne. Blant yngre mestre har latt seg inspirere av bl.a. den fransk-japanske Leonard Foujita.

Bolling trekker ofte veksler på det drømmeaktige og surrealistisk fragmenterte. Hans fortellinger gir derfor sjelden slipp på alle sine hemmeligheter. Symbolbruken er mangetydig. Er hammeren tenkt til angrep eller forsvar? Representere hundene, som dukket opp igjen etter noen år, trussel eller beskyttelse. Og hva med disse vemodige, melankolske kvinnene i skumringslys? I det ene øyeblikket tror man at man har fattet betydningen, i det neste det dukker andre tolkningsmuligheter opp.

Men noe er udiskutabelt når det gjelder Bollings bilder, nemlig en usedvanlig sikker tegneferdighet og mesterlig tekniske dyktighet. Spesielt har han utforsket pastellkrittets mange muligheter. Få har som han greid å nyttiggjøre seg det tørre fargekrittets rike uttrykk. Det er som pastellens skjøre porøsitet tilfører fortellingene et mykt slør av noe flyktig og sensuelt, som på sin side understreker kunstnerens sjeldne poetiske følsomhet.

Gjennom årene har han hatt en rekke utstillinger. Kunstnerforbundet og Galleri K har vel stått for de fleste. I 1995 arrangerte Astrup Fearnley Museet en retrospektiv, etterfulgt av Lillehammer Kunstmuseum i 1997. Men dette er nå langt over tjue år siden. «Spørsmålet er når han skal få den museumsutstillingen han fortjener?» spurte kunstkritikeren Lars Elton for en stund siden. «Vi er vitne til et kunstnerskap i full blomst, der kunstneren makter å kombinere skjønnhet, alvor og historiefortelling. […] jeg tror en retrospektiv utstilling med denne mannens kunst vil bli en publikumssuksess. Så hør etter, landets museer, det er bare å sette i gang»

Haugar har nå grepet oppfordringen. Rundt femti av Svein Bollings viktigste arbeider, velvilligst utlånt fra en rekke offentlige og private samlinger, vil vises på museet sommeren 2021, og det vil helt sikkert bli en publikumssuksess!

 

SVEIN BOLLING: Fortryllelsen, 1997 (pastell 75 x 103)

Foto: Øystein Thorvaldsen

Arrangør

Haugar kunstmuseum
Telefon:
33 30 76 70

Sted

Haugar kunstmuseum
Gråbrødregaten 17
Tønsberg, 3110 Norge
Telefon:
33 30 76 70
SVEIN BOLLING: Med Abalonedykker,etter utamaro, 2004 (160x106cm) Foto: Øystein Thorvaldsen
SVEIN BOLLING: Les yeux, 2016-18, pastell på papir (77x58 cm) Foto: Øystein Thorvaldsen