Visit Vestfolds filmsnutt fra Eidsfoss

Se video fra Eidsfoss her  

Publisert den | Posted in Jernverket Eidsfoss

Bildet viser publikum i det "grønne" rommet i Eidsfos Hovedgård

«Antikken» fremstår på nytt i sine gamle farger

Den 15. mai ble den såkalte  «Antikken», fire værelser i Eidsfos Hovedgårds 2.etasje, vist for offentligheten etter et omfattende restaureringsarbeid. Styreleder Olav Sandlund ledet programmet ved åpningen. Arbeidet med å tilbakeføre værelsene startet allerede høsten 2017 med at malerikonservator Jon Brænne i Vel bevart, gjennomførte farge- og bygningsarkeologiske undersøkelser av de fire rommene. Her fant […]

Publisert den | Posted in Jernverket Eidsfoss | Tagged , ,

Bildet viser en del av stien der det har blitt gravd ut og satt opp plansjer.

«Rakel på kulturstien»

Rakel, som var datter av stasjonsmester Fredrik Solberg og hotelldriver Zefra Natterstad Solberg, ble født og vokste opp på Eidsfoss stasjon. Som voksen ble hun sosialminister i Oskar Torps regjering i årene 1952–53. Plansjene som nå er plassert utendørs nedenfor Vannverket, forteller om Eidsfoss på begynnelsen av 1900-tallet, hennes oppvekst og familiebakgrunn. Plasseringen er ikke […]

Publisert den | Posted in Jernverket Eidsfoss

Vi registrerer samlingen i Eidsfoss jernverksmuseum

Først blir ovnene rengjort for støv og aske, så beskriver vi dem etter alle kunstens regler, og samler så mye bakgrunnsinformasjon som er mulig å finne om hver enkelt gjenstand. I løpet av mai skal de så stå fotomodeller for Vestfoldmuseenes fotograf. Målet er å gi publikum bedre informasjon om ovnene og gjenstandene i utstillingen og, på sikt, publisere […]

Publisert den | Posted in Jernverket Eidsfoss

Interessert i arkivmateriale fra Eidsfoss?

AS Eidsfos Verks arkiv etter jernverks- og jernstøperiperiodene er delt i to deler. Den eldre delen fra jernverksperioden finnes på Riksarkivet på Sognsvann i Oslo og den yngre delen fra støperiet finnes på Eidfoss verks kontor, Eidsfoss, Hof i Vestfold. Oversikt over arkivene En oversikt over de ulike arkivene finnes på Arkivportalen – Eidsfoss verk Få innsyn i arkivene For å få […]

Publisert den | Posted in Jernverket Eidsfoss