Museet er stengt 13. desember

Publisert den | Posted in Vestfoldmuseene

Bildemontasjon viser primstavens to sider

Månedens bilde i oktober

På bildet øverst: sommersiden. Nederst: vintersiden. (Foto: Mekonnen Wolday, Vestfoldmuseene IKS) I Larvik Museums samlinger har vi en flott og godt brukt primstav fra 1639. Øverst på primstavens ene side er det skåret inn en stor vott. Dette betyr at det er blitt 14. oktober og første vinterdag, og at dette er dagen for å […]

Publisert den | Posted in Larvik Museum, Vestfoldmuseene

Bildet viser en gruppe mennesker som stå foran en murvegg.

Åslaug Sem-Jacobsen besøkte Vestfoldmuseene

Torsdag tok Lene Walle, direktør i Vestfoldmuseene IKS, Hanne S. Østerud, avdelingsdirektør i Nord-Jarlsbergmuseene, og Lena Fahre, avdelingsdirektør ved Slottsfjellsmuseet, imot stortingspolitiker Åslaug Sem-Jacobsen fra kulturkomiteen. Hun fikk oppleve Slottsfjellsmuseet i Tønsberg og Aluminiummuseet i Holmestrand. Sistnevnte er for tiden under ombygging, og åpner igjen i november. Konservator Kristin Skjelbred viste dem rundt på Aluminummuseet. […]

Publisert den | Posted in Vestfoldmuseene | Tagged

Bildet viser en mann i hvit frakk som tar bilde av en gjenstand.

Ledig engasjement som fotograf i Samlingsforvaltningen

Vestfoldmuseene IKS ble opprettet som et interkommunalt selskap i 2009 ved sammenslåingen av museer og arkiv i Vestfold. Vestfoldmuseene eies av åtte kommuner og Vestfold fylkeskommune og har 80 ansatte fordelt på de ulike avdelingene. Selskapet har driftsansvar for Midgard vikingsenter, Slottsfjellsmuseet, Haugar Vestfold Kunstmuseum, Hvalfangstmuseet, Larvik museum, Munchs hus, Berger museum, Aluminiummuseet, Jernverket Eidsfoss […]

Publisert den | Posted in Samlingsforvaltningen, Vestfoldmuseene | Tagged

Bildet viser de mistenkte fra påskemysteriet i Herregården

Og den skyldige er…

Vinner av påskemysteriet Og vinneren er Mathias Nilssen! Mathias har gjettet riktig – og svart at forbryteren er Baltzer smed. Motivet er forklart med at fogd og smed kjenner hverandre, og er gode venner. Dessuten var takken fra fra fogden penger, som kom godt med for en smed uten skrupler. Premien er et årskort som […]

Publisert den | Posted in Larvik Museum, Vestfoldmuseene

Anmeldelse «Kongelige portretter» Tønsbergs Blad

Les mer om den tidligere utstillingen «Kongelige portretter» var utstilt på Haugar Vestfold kunstmuseum i 2014. Les mer om den tidligere utstillingen her.

Publisert den | Posted in Vestfoldmuseene