Carl Nesjar – 100 år siden Larviks æresborger ble født

Carl Nesjar ble født i Larvik 6. juli 1920. I år er det 100 år siden han ble født. (Foto over: Carl Nesjars "Larvik havn". Ett av tre veggmalerier som opprinnelig ble malt til kafe «Heimen» i Storgata 32. I dag i Vestfoldmuseene IKS, avd. Larvik Museums eie. Mekonnen Wolday/Vestfoldmuseene IKS.)

Larvik Museum har i flere omganger hatt gleden av å samarbeide med Carl Nesjar. Første gang i 2001, da han ble utnevnt til æresborger av Larvik. I forkant av dette åpnet Larvik Museum utstillingen «Sylvette i storm og stille», som omhandlet Carl Nesjars samarbeid med Pablo Picasso og skulpturer i naturbetong, og skulpturen «Sylvette» – som Larvik aldri fikk.

Sylvette

Bakgrunnen for utstillingen var diskusjonen om Sylvette, der reising av skulpturen ble tatt opp på nytt i forbindelse med Larvik bys 325-årsjubileum i 1996. Initiativet førte ikke fram, og da saken kom opp igjen i 2000 med forslag om ny plassering på Batteritomta, var viljen til stede, men problem med rettighetshaverne satte en stopper for prosjektet.

Fotoutstilling

Det gode samarbeidet med Carl Nesjar førte til at Larvik Museum sammen med Larvik kommune, viste fotoustilling «Carl Nesjar – fotografi», en fotoutstilling i anledning Carl Nesjars 85-årsdag. Utstillingen viste Carl Nesjars bruk av sort/hvit-foto som kunstnerisk uttrykk, og som en del av hans kunstneriske produksjon.

Den spede starten

Carl Nesjar som kunstner og hans tilknytning til Larvik og Herregården går langt tilbake. Allerede som 16-åring holdt han sin første utstilling i Larvik, og noen år senere, i 1942, finner vi bildene hans utstilt i Larvik Kunstforenings lokaler i Herregården.

Tre store malerier, inspirert av Storgata og Larviksfjorden, er i dag en del av Larvik Museums samlinger. Maleriene var en bestilling til kafeen i kjelleren i Hospits Heimen på Storgata (Storgata 32). Kjell-Peder Midttun kan fortelle at disse ble malt i kunstforeningens lokaler i Herregården, og tegnelæreren ved Larvik Høiere Almenskole sørget for at elevene fikk besøke Nesjar under hans arbeid. På den måten fikk de se kunstneren i aktivitet og kunne samtidig ta til seg kunnskap om teknikker, motivvalg og materialbruk.

Y-blokka

Carl Nesjar og hans kunst og samarbeidet med Picasso er viden kjent. Nesjar er igjen høyaktuell i forbindelse med de mange og store diskusjonene rundt Y-blokka i regjeringskvartalet i Oslo.

En viktig inspirasjonskilde til dette var samarbeidet med arkitekt Erling Viksjø (1910-1971) og arbeidet hans med naturbetong. Viksjø så at naturbetongen egnet seg til kunstnerisk utsmykning. Han tok blant annet kontakt med Carl Nesjar, som var kjent som en av de mest eksperimenterende unge kunstnerne på 1950-tallet. Dette resulterte i utsmykningen i Regjeringskvartalet, samt en rekke andre samarbeidsprosjekter med Picasso.

Carl Nesjar er i dag representert i Larvik med skulpturen «Kloden» i Badeparken, og ikke minst ved det store veggmaleriet i Kongegata malt av Kim Kolstad, Mathis Anvik og Thorvald Heum.

Til tross for at Carl Nesjar det meste av livet bodde utenfor Larvik, ble byen og naturen, og spesielt i Viksfjord, en viktig inspirasjonskilde til hans kunstneriske uttrykk.

I hagen til familien Viksjø i  Rekkevik utenfor Larvik sto  skulpturen «Kvinnehode» fra 1958 fram til den ble solgt til utlandet i 2000. Foto: Ukjent.
Carl Nesjar som nyutnevnt æresborger sammen med sin kone Sylvia Antoniou og Antonio Bibalo. Foto: Arild Eikrem/Vestfoldmuseene avd. Larvik Museum.
Carl Nesjar. Utstilling i Herregården 1942. Foto: Carl Nesjars private album
Carl Nesjar. «Kloden» i Badeparken, Larvik Foto: Vidar Askland