Bildet viser en illustrasjon av en gråhåret dame som bærer en tung stein.

Annes belønning i sølv

Dette er en utrolig historie. På Larvik Museum har vi utstilt et lite sølvbeger som i år er 242 år gammelt. Sølvbegeret fikk en dame i belønning av selveste greven. Ikke grev Gyldenløve, men barnebarnet hans; Christian Conrad Danneskjold Laurvig.

Damen var ingen finere frue. Hun var gårdskone i Tjølling og het Anne Lars Datter. Hun var 56 år gammel da hun fikk sølvbegeret og på den tiden var hun en gammel dame. Hun var enke og hadde mange barn. Anne var en flink dame. Hun arbeidet og sto på med dyrene og i oppdragelsen av barna. Derfor bodde de hjemme hos henne og hjalp sin mor med gården.

Det beste steingjerdet

Anne fikk sølvbegeret fordi hun i lang tid hadde vært så flink. Hun hadde arbeidet jevnt og trutt med å sette opp et steingjerde. Har du sett sånne gjerder? Ute i skogen kan du ofte se mosegrodde steingjerder, mange er fremdeles bevart men de fleste har blitt ødelagt opp gjennom tiden. Det var en tung jobb å sette opp slike gjerder, men Anne klarte det. Ja, hun var så flink at hun satte opp det beste steingjerde i hele grevskapet og grev Christian Conrad var så fornøyd med henne at han ga Anne sølvbeger i sølv. Hun må ha blitt utrolig glad. Hun hadde sikkert ikke så mange fine sølvting, så det lille begeret var hun nok fornøyd med å få. På sølvbegeret var det også skrevet inn en fin tekst om hvorfor hun fikk det:

AOND Tveten

«Flittigheds Beløning af CCD Laurvig til Enken Anne Lars Datter paa Gaarden Tveten i Tiølling i Mit Grevskab fordi hun Aaret 1770 har Opsadt det bedste Steen Gierde.»

Tenk så stolt av seg selv hun må ha vært. Å finne stein, bære stein og plassere store, tunge steiner, det er litt av en jobb som også har tatt tid. Anne må ha vært ei utrolig sterk dame. Neste gang du ser et steingjerde i skogen, får du tenke på flinke Anne. Og sølvbegeret, ja, det kan du se på Larvik Museum i utstillingen «Grenseløst».

Illustrasjon: Hans Jørgen Sandnes