Bildet i svart/hvitt viser barken Figaro på havet.

Barken «Figaro» fra Larvik sentral i spennende forskning på skipsvrak i Arktis

I 1904 ble «Figaro» avbildet på vei ut Larviksfjorden med destinasjon Spitsbergen (Svalbard). Barken «Figaro» fra Larvik er nå sentral i spennende forskning på skipsvrak i Arktis. Forskere ved NTNU studerer funnet av det til nå nordligste skipsvraket i verden.

Skipet, opprinnelig bygd i Tyskland i 1879, ble i 1902 kjøpt av Chr. Nielsen & Co i Larvik. Skipet ble overført til hvalfangselskapet Fiskeren, ombygd til flytende trankokeri og slept opp til Svalbard der det fungerte som flytende kokeri for de to fangstskipene «Fiskeren» og «Nimrod», også de eid av Chr. Nielsen & Co. 25. juli 1908 oppsto det brann i skipet og som følge av brannen sank «Figaro» i Trygghavna ved munningen av Isfjorden på Svalbard. Skipets skjebne ble registrert og glemt inntil Statens kartverk i 2007 lokaliserte et mulig vrak i området. I 2015 ble vraket undersøkt av forskerne ved NTNU gjennom et prosjekt om marin arkeologi i arktiske strøk (se link), og stadfestet at dette måtte være vraket av «Figaro».

Artikkel fra NRK Troms

«Forskarane har aldri funne skipsvrak så langt nord før no: – Dette er berre starten.»
Klikk på linken under for å lese hele artikkelen.
http://www.nrk.no/troms/har-funne-det-nordlegaste-skipsvrak-i-verda_-_-dette-er-berre-starten-1.12560855.

Vil lage 3D modell av vraket

Forskningsteamet satser nå på å få laget en 3D-modell av vraket, en teknologi som allerede er testet på et vrak i Trondheimsfjorden (se link). Dette er spennende prosjekt som gjør det enklere å forstå, tolke og formidle historien til de mange skipene som befinner seg på havets bunn. Se Youtube klipp.

Vi ser med spenning frem til fortsettelsen av historien om «Figaro» og en mulig 3D-presentasjon av det som er igjen av skipet.