Herregården

Herregården, eller Den Grevelige Residens, ble oppført av stattholder og greve Ulrik Frederik Gyldenløve mellom 1674 og 1677. I sin glanstid besto anlegget av dagens trebygning, den nye residensen som var bygd av stein og Norges første og største barokkhage med terrasser, prydparterrer, fonteneanlegg, frukthage, urtehage, lysthus, alleer og ballbane.

Gyldenløves sønn Ferdinand Anton Danneskjold Laurvig påbygget tømmerbygningen til den form den har i dag. Dette skjedde i anledning kong Christian 6 Norgesbesøk i 1733.

Til anlegget hørte også gartnermesterens bolig, staller og andre uthus. Den nye residensen ble revet omkring 1760 og hagen ble gradvis gjenoppbygd etter at kommunen kjøpte eiendommen i 1821. Greven sørget for å plassere sin residens like på utsiden av bygrensen, slik at han kunne benytte seg av retten til å bruke lokale bønder og håndverkere til byggingen av anlegget og vedlikeholdet av så vel hus og hage.

I dag ligger Herregården i byen med bydelen Torstrand videre mot øst. Fortsatt er noen rom bevarte fra den eldste fasen, mens de fleste rom i hovedbygningen har malte interiører fra 1730-årene. Målet er å kunne presentere bygningen slik den framstod på grevenes tid.

Fra grevelig residens til rådhus, skole og teater

Da grevskapet ble oppløst i 1821 ble Herregården Larvik kommunes eiendom. Bygningen tjente som byens rådhus. Byens middelskole holdt til i bygningen fra 1824, og ved århundreskiftet var skolen dominerende i bygningen. I tillegg ble det plass til leiligheter for skolens rektor og byens sogneprest. Den store salen i hovedbygningens andre etasje ble etter kommunens overtakelse bygd om til teatersal og var byens viktigste scene i 50 år.

Omkring 1900 var minnet om Herregården som grevenes residens nesten borte. Overraskelsen var derfor stor da undersøkelser viste at mye var bevart bak moderne tapeter og nedsenkede tak. Bygningen ble undersøkt og et omfattende restaureringsarbeid under faglig ledelse av Domenico Erdmann ble gjennomført i årene 1919–1929. Samtidig startet museumsdriften opp så smått.

I dag har Larvik Museum ansvar for drift og utvikling av Herregården som fredet kulturminne og museum. De siste ti årene har nye undersøkelser gitt ny kunnskap og et større restaureringsprosjekt er under planlegging. Fra juli 2021 er fire senger med tilhørende tekstilutstyr på plass i sovegemakkene.

Vil du lese mer om Herregården i Larvik?

Vi har samlet masse godt fordypningsstoff om Herregården og dens grever under Grevskap og herregårder.

Vil du besøke Herregården i Larvik?
I sommersesongen 19. juni–15. august holder Herregården åpent daglig. På egen hånd kan man oppsøke skolestua og plakatutstillingen om 1700-tallet i østfløyens andre etasje. Hver dag kl. 11.30 er det aktiviteter for barna, og det gis omvisninger i hovedbygningen kl. 13, 14 og 15. I kafeen selges boller, kaffe, te og saft, i tillegg til plakater, bøker og småsuvenirer. I den helgeåpne perioden uke 33–37 fortsetter det samme omvisningstilbudet til samme klokkeslett.
Besøk Herregården