Byen og grevskapet – Larvik i grevskapstiden 1671–1821

Utstillingen forteller om hvordan Larvik ble et grevskap og hva dette fikk å bety for folk som bodde i byen. Men også hvordan mennesker fra andre steder oppfattet Larvik. Fast utstilling på Verksgården.

  •  (Foto/Photo)
    1/1

Om utstillingen

Larvik har en unik byhistorie i norsk sammenheng som residensby for grevskapet Larvik.  Bydannelsen er eldre enn 1671, men det er kong Christian Vs opprettelse av grevskapet den 29. september som er blitt stående sum byens grunnleggelse. Eieren av byen og grevskapet var kongens halvbror og Norges stattholder, Ulrik Frederik Gyldenløve

De to riksarkivene i Danmark og Norge har velvillig lånt ut dokumenter og kart som aldri har vært vist offentlig i Norge tidligere – og som hver sin måte forteller om Larviks spesielle situasjon og dramatiske historie i perioden mellom 1671 og 1821. Fra Rigsarkivet i København er innlånt Christian Vs lensbok, og Kiel-traktaten fra 1814 med den hemmelige avtalen om at Larvik grevskap skulle forbli i danskekongens eie. Fra Riksarkivet i Oslo er innlånt ingeniørkaptein Peter Jacob Wilsters kart over Stavern og Larvik.