Byhistorie

Larvik Museum er et kulturhistorisk museum som utforsker og formidler byens historie, med hovedvekt på grevskapstid, kulturmiljø og byutvikling.

Residens- og industriby

Larvik er en kystby, og i likhet med andre småbyer som ligger som perler på en snor nedover kysten, var handelen med tømmer og trelast grunnlaget for byvekst på 1600-tallet. Det var likevel to forhold som gjorde at Larvik skilte seg ut: Byen lå for det første i et grevskap opprettet for landets stattholder Ulrik Frederik Gyldenløve. For det andre hadde den jernverket som skulle bli Danmark-Norges største og viktigste gjennom 200 år.

Historien som residensby for danske adelsmenn ga Larvik en spesiell historie og særegen arkitektur som det fortsatt finnes spor etter. Jernverket og sagbruksvirksomheten la basis for Larvik som industriby, mens handelen skapte det maritime Larvik.

Illustrasjonsbilde byhistorie Larvik Museum

BYHISTORIE LARVIK

Bildet viser en gravering av forfatter Mary Wollstonecraft

Stormfullt i Storgata

Allerede i 1730-årene ønsket skippere og handelsborgere forbedringer fordi den åpne fjorden ble regnet som farlig.

Bildet viser Buggegården, en tømmerbygård i Larvik

Buggegården

I dag er «Buggegården» i offentlig eie, og slik har situasjonen vært siden 1875. Men opprinnelsen er en helt annen, og gamle protokoller og fotografier har en interessant fortelling å by på.

Bildet viser byens første fattighus, som lå ved siden av Torstrand skole og ble bygd i 1840-årene. Foto fra Per Nyhus' bildesamling.

Offentlig fattigdom på 1700-tallet

Den 26. oktober 1742 satt fem alvorlige menn sammen i byfogdens hus. De diskuterte fattigvesenet i Larvik by og ufordringen med skole for fattigfolks barn. Få dager i forveien hadde grevens stedfortreder, oberinspektør Fabricius, ved offentlig trommeslag gjort kjent at den statlige ordningen som skulle løse det alvorlige samfunnsproblemet med tiggere var igangsatt.

DEN GLEMTE BYEN

Bildet viser Wilsters kart fra 1688. Utsnitt.

De dødes ben

«Hvor der før var de skjønneste blomsterkvarterer, der er nu kun sådd de dødes ben.»

Bildet viser den røde Herregården i snø. Fotograf Vidar Askeland

Ta byens historie på alvor!

For noen dager siden besøkte vi kolleger på Københavns Museum for å høre hvordan byen bruker sin historie, og hvordan kulturarvinstitusjoner som for eksempel museer bidrar til dette.

Bildet viser den røde fasaden til Larvik Sjøfartsmuseum.

En fargerik historie

Ved Skottebrygga stikker et rødt hus seg nesevist fram i mot januarsnøen. Det har antagelig skilt seg ut helt fra det ble bygd tidlig på 1700-tallet. På grunn av fargen, men også fordi det ble bygd av hollandsk teglstein. I dag er bygningen kjent som ” Larvik Sjøfartsmuseum” eller også ”Den gamle tollbod”.

LARVIKS BRYGGERIHISTORIE

Beklager, vi fant ingen innlegg. Vennligst prøv et annet søk.

THE WOODEN TREASURE

Beklager, vi fant ingen innlegg. Vennligst prøv et annet søk.

STEMMERETTSJUBILEET

Beklager, vi fant ingen innlegg. Vennligst prøv et annet søk.