Bildet viser Eivind Gramer, Inger Hugdahl Lund og Lars Rauan foran siste flyttelass med gjenstander.

En milepæl er nådd!

Torsdag 22. januar gikk siste flyttelass med registrerte gjenstander fra Larvik Museum til Vestfoldmuseenes fellesmagasin. En milepæl er nådd!

En stor takk til alle som har bidratt til at vi nå kan avslutte mange års ekstra innsats med registrering, rengjøring og flytting av samlingene våre. Nå er låve, flere loft og andre uegnede opplagsplasser tømt.

En spesiell takk til Inger Hugdahl Lund som de siste årene har tatt alle utfordringer på strak arm. Hun har stått på i den kalde og trekkfulle låven på Tjølling prestegård, klatret i båter på Verningen, og mellom hyller på Sjøfartsmuseet. Hun har støvsuget, registrert og pakket med stort pågangsmot og godt humør.

En stor takk til Eivind Gramer og Lars Rauan for hjelp til  sjauing og flytting. Og til Kaisa Bengtsson, Mekonnen Wolday og Cathrine Guldahl som får gjenstandene trygt gjennom systemet og til slutt på magasin.  Som ansvarlig for Larvik Museums gjenstandssamling gleder jeg meg, sammen med våre digitale brukere, til å nyte fruktene av et solid stykke arbeid.

Se gjenstandene på DigitaltMuseum
Se alle Larvik Museum sine gjenstander på DigitaltMuseum!
Digitalt museum