Bildet viser Sjøfartsmuseet med den nye trappen foran på plass.

En staselig trapp er på plass!

Restaureringen av bygningen Kirkestredet 5 har pågått i mange år. Det har vært et møysommelig, men også spennende arbeid å jakte på husets fortid i dokumenter, tegninger og fotografier.

Bygningen ble oppført i 1714 og var enestående i Larvik, både fordi det var stort og bygd av mur. Noe som kan være med på å forklare det kostbare byggeriet er byggherren som het Andreas Blume. Han var både kjøpmann og murmester, og ble utnevnt til bygnings- og reparasjonsinspektør samt overbokholder for grevskapets fabrikker, residenser, kirker og gårder.

Vi kan følge huset gjennom eierskifter, branner og endringer. Etter Blumes tid ble Kirkestredet prestebolig i et par generasjoner før det ble tollbod og senere trikotasjefabrikk og lager. Da Riksantikvaren fredet bygningen i 1923 var det bare skallet igjen av fortidens prakt.

Den opprinnelige trappen

Takket være en oppmåling utført av Hans Christian Lind i 1790-årene vet vi mye om hvordan huset så ut på den tiden, blant annet ser vi tydelig hvordan trappen foran husets fasade er bygd. Det vi ikke klarte å finne ut fra arkivsakene er hvilken farge bygningen hadde. Dermed måtte det bygningsundersøkelser til, og for noen år siden fikk huset tilbake sin opprinnelig røde farge. Men hvordan hadde trappen sett ut?

Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) ble bedt om å undersøke saken og takket være Linds oppmåling og at noen av de gamle balusterne var bevart klarte man å finne tilbake til hvordan trappen har sett ut etter 1733. Fargene ble tolket som sort og hvitt. To dyktige arkitekter har vært involverte i å tegne trappen og lokale malere har gjort en strålende jobb. Nå står den der og lyser som et eksempel på hvor arkitektonisk rik Larvik var for 200 år siden.

Hans Christian Linds tegninger fra oppmålingen i 1790-årene.