Bildet viser museumspedagog som formidler til SFO-gruppe i Bøkeskogen

Formidlet historie for SFO-grupper i Bøkeskogen

Uke 8 inviterte museumspedagog Marianne Sørensen SFO-grupper til formidling i Bøkeskogen. Mange barn i småskolealder ruslet disse dagene videre med hodet fullt av forestillinger om fortidens mennesker, hulveier, handelsvarer og liv i vikingtiden.

Bøkeskogen har mer å by på enn bare flora og fauna. Det som gir den gamle edelløvskogen en ekstra dimensjon er gravene fra jernalderen – 85 gravhauger i alt. I tillegg til å være en av landets største og en av verdens nordligste bøkeskoger og dessuten et landskapsverneområde, er altså Bøkeskogen et av Vestfolds største bevarte jernaldergravfelt.

Gravhaugene i Bøkeskogen er fordelt på to platåer – ett oppe på raet, og ett på nedsiden, ned mot Farrisvannet. Det som karakteriserer de aller fleste haugene er kratere, som skyldes gravplyndring og såkalt masseuttak – at jord er tatt ut av haugene, kanskje i nyere tid, for å benyttes til helt andre formål. Dype hulveier går også gjennom området.

Museumspedagog og SFO på vandring

Selv om få av gravene har blitt arkeologisk undersøkt, er stedet et godt utgangspunkt for formidling – også for de yngste. Derfor inviterte vi SFO-grupper fra Larvik til en vandring i Bøkeskogen i vinterferien. Museumspedagog Marianne Sørensen tok gruppene med på rundt en times rundtur, hvor barna fikk høre om menneskene som ble gravlagt i haugene, hvilke gravgaver man fikk med seg, og hvorfor. De gikk også opp hulveier, som var godt synlige i terrenget i slutten av februar, før vegetasjonen gror til.

Til slutt fikk alle barna utdelt et oppgavehefte til å fordype seg i når de kom tilbake på SFO.

Alt i alt et vellykket formidlingsprosjekt som frister til gjentakelse.

Kilder:

Geoparken, besøkt 02.03.21

Kulturminnesøk, lokalitet 1 og 2, besøkt 02.03.21

Wikipedia, besøkt 02.03.21

(Alle foto: Aleksander V. Oxholm)

Fra gravfelt oppe på raet.
En SFO-gruppe og museumspedagogen på vei inn i den tette delen av Bøkeskogen.
Vandring i en hulvei.