Bildet viser fem barn med ryggen til som rekker opp hånden.

Første møte med museet: Et formidlingsopplegg for andreklassinger

Hvert år får Larvik Museum besøk av alle kommunens andreklassinger gjennom DKS-opplegget «Første møte med museet».

Målet med formidlingsopplegget er å gjøre elevene godt kjent med museet og oss som er ansatt her. Elevene blir fortalt om museenes arbeidsoppgaver: innsamling, dokumentasjon, forskning og formidling. De lærer at eldre gjenstander, bilder, dokumenter og bøker er kilder til vår kulturhistorie og kulturarv.

Elevene lærer også om hvordan vi tar vare på gjenstander som ikke er utstilt. Om hva slags kyndig behandling og beskyttelse mange gjenstander må ha for at de skal bevares for fremtiden. Ikke minst at alle gjenstander som blir tatt imot – i skittent mottak –  blir rengjort grundig. At vi ikke bruker såpe og vann, men støvsuger, tannbørster, koster, kluter og bomullspinner.

Formidlingsopplegget veksler mellom dialog og fortellinger, og er det noe denne målgruppen er god på, så er det å undre seg. De er aktive og spør om det utroligste. En av de herligste kommentarene under årets opplegg kom fra en jente da hun gransket portrettbildene fra 1600–1700-tallet i vår utstilling om mennesker og makt i grevskapsbyen Larvik:

– Du, jeg må spørre deg. Hvorfor har alle parykk, var de flintskalla?

Et herlig og ærlig spørsmål. Og den dagen ble mye av formidlingen viet til hår, hud, hygiene og parykker til grever og grevinner for 300 år siden!