Bildet viser overrekkelse av sjekk fra Sparebankstiftelsen DNB til Larvik Museum

Larvik Museum fikk 150.000 kroner fra Sparebankstiftelsen DNB

I 2021 feirer Larvik 350-årsjubileum. Larvik Museum planlegger mange spennende aktiviteter i jubileumsåret, og fikk nylig 150.000 kroner i støtte fra Sparebankstiftelsen DNB til utvikling av dette.

– Vi er svært takknemlige for disse pengene, og gleder oss til alle prosjektene vi nå kan realisere, sier rådgiver Ane Ringheim Eriksen ved Larvik Museum.

Teatervandringer og historisk aktivitetsløype

Ett av tiltakene vi fikk penger til var teatervandringer. Sammen med blant annet Larvik barne- og ungdomsteater skal det arrangeres to helger med teatervandringer i jubileumsåret. I disse teatervandringene vil publikum få mulighet til å møte kjente og ukjente personer fra Larviks historie.

Larvik Museum er også opptatt av at barn og unge skal få en mer håndfast tilnærming til historien, og få anledning til å prøve aktiviteter som kanskje er i ferd med å gå i glemmeboka. I tildelingen fra Sparebankstiftelsen DNB har vi også fått penger til å gjennomføre en historisk aktivitetsløype i området som strekker seg fra Herregården til Tollerodden, med Skottebrygga og Indre havn. Løypa vil ha stopp med innlagte aktiviteter som å slå rep, skrive med fjærpenn, fekte, lafte, steke lefser på takke, sangleker, skuespill, fortellerstund og utkledning.

Filmfestival

Pengestøtten gir oss også muligheten til å vise fram noe av det spennende filmmaterialet som finnes fra Larviks historie gjennom å arrangere en filmfestival. I jubileumsåret er det dessuten 100 år siden Munken ble bygd som Larviks kommunale kino. Museet skal samle inn og digitalisere bilde- og filmmateriale fra Larviks historie og samarbeide med Teaterhuset Munken om å arrangere filmfestival for et bredt publikum.

Møte med minner

Jubileumsaktivitetene skal ut til alle, også eldre på institusjoner. Larvik Museum planlegger å reise rundt på alders- og sykehjem med gjenstander og filmmateriale som er egnet til å frambringe minner hos de eldre. Noe av midlene museet ble tildelt fra Sparebankstiftelsen DNB vil bidra realisere dette prosjektet.

 

I tillegg…

fikk vi 50.000 kroner fra Anders Jahres Humanitære Stiftelse til digitalisering og bearbeiding av historisk filmmateriale. Dette prosjektet skal vi snart fortelle mer om.

Bildet viser et tablå fra teatervandring
Foto: Fred Isaksen
Bildet viser gatefeier Lars i Storgata i 1921
Stillbilde av gatefeier Lars fra filmen "Byen vor", vist under åpningen av Munken i 1921.