Bildet viser et oversiktsbilde av Larvik.

Larvik anno 1767 og 1900 – Et prosjekt om trearkitektur og 3D-grafikk

Hvordan så Larvik by ut for 250 år siden, da den var på sitt høydepunkt som residensby for grevene Danneskiold-Laurvig? Hva skjedde i årene som fulgte og hva kjennetegnet industribyen Larvik omkring 1900?

Takket være deltakelse i et EØS-prosjekt har vi kommet et skritt nærmere svar på spørsmålene. Initiativet til prosjektet The Wooden Treasure kom fra polsk side der man var opptatt av å dokumentere og promotere verdien av tradisjonell trearkitektur i små landsbyer rundt storbyen Lublin. Fra norsk side har Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) bidratt med kunnskap om trearkitektur og håndverk, mens Larvik Museum sammen med Geodata-avdelingen i Larvik kommune har bidratt med grunnlagsmateriale for modellering av trebyen Larvik i 3D.

Nettsider for prosjektet

Nylig ble prosjektets nettside lansert i Polen. Den finnes også i engelsk versjon, og i tillegg til modellene av de fem polske landsbyene er også Larvik representer med 3D-modeller anno 1767 og 1900. Under Larvik finnes også artikler om byen og trearkitekturen. Klikk her for å komme til Larvik sin side i prosjektet.

Samarbeidet med Grodzka Gate – NN Theatre Centre i Lublin og NIKU har vært spennende og givende og vi er allerede i gang med å videreutvikle og forbedre 3D-modellen. Modellene er tilgjengelig i Explorer og Firefox.
Når du klikker på lenken 3D models, kommer det spørsmål om å laste ned programvaren Unity. Klikk godta og deretter «kjør». Det tar noen sekunder før siden med modellene lastes inn.

Trenger du hjelp?

Hjelp til nedlasting og installering

For ytterligere informasjon ta kontakt med

Daglig leder Aina Aske
Mobil: 415 35 786
E-post: aina.aske@vestfoldmuseene.no

eller

Rådgiver Gro Stalsberg
Mobil: 415 35 788
E-post: gro.stalsberg@vestfoldmuseene.no