Larvik i endring 1880–1915

Fast utstilling på Verksgården.

  • Glassverket var en av de nye hjørnestensbedriftene i Larvik. Foto: Bjørn Kamfjord. (Foto/Photo)
    1/1
    Glassverket var en av de nye hjørnestensbedriftene i Larvik. Foto: Bjørn Kamfjord.

Om utstillingen

Sommeren 2016 åpnet byutstillingen «Larvik i endring 1880–1915». Utstillingen handler om en periode i Larviks historie der det skjedde enormt mye, både i Larvik og i resten av Norge og verden.

Fra å være en grønn idyll ble Larvik i disse årene fylt til bristepunktet av mennesker, handel, industri og et stadig bedre utbygd nett av offentlige tjenester og funksjoner. Menneskene levde tett på hverandre og tett på byen sin. I utstillingen har vi forsøkt å trekke noen paralleller til vår egen tid.

Vi inviterer og publikum til å komme med sine ønsker for Larviks fremtid, ved å bidra på vår tidslinje «Hva nå, Larvik?».

Tog og dampskip ga nye muligheter

På slutten av 1800-tallet gjorde tog og dampskip det lettere for Larvik-folk å reise. Strekninger som tidligere hadde tatt flere dager med hest og vogn, kunne nå tilbakelegges på noen få timer. Togene og dampskipene var ikke avhengige av vær og vind, og kunne etablere faste rutetider. Post og varer kom raskere frem, og nye næringer kunne vokse frem. Samtidig gjorde nyvinninger som telegraf og telefon det lettere å holde kontakt med mennesker utenfor sin egen by.

For folk i Larvik representerte toget et enormt fremskritt. I dag klager vi over sittekomforten på de nye Flirt-togene, men for folk som hadde sittet timevis og humpet i små kjerrer langs dårlige norske veier representerte toget en revolusjon.

Turistbyen Larvik så dagens lys i 1880-årene da tog og dampskip i rute gjorde det lettere å komme hit, og Larvik Bad trakk til seg reisende fra inn- og utland i sommermånedene. I 1877 oppdaget Dr. Ingebrigth Christian Holm en kilde med særlig mineralrikt vann ved Lilleelva. Dr. Holm sikret seg eiendommen rundt kilden og åpnet et kurbad der i 1880. Badet ble stadig mer populært, og badegjestene strømmet til Larvik. Men med økende trafikk og et rykende og støyende tog et steinkast unna, ble ikke lenger badet det rolige kurstedet man hadde sett for seg.

  • Badekar og vaskevannsfat. Foto: Bjørn Kamfjord. (Foto/Photo)
    1/1
    Badekar og vaskevannsfat. Foto: Bjørn Kamfjord.

Sterk vekst i forretnings- og næringslivet

Slutten av 1800-tallet var en periode med sterk vekst for forretningslivet i Larvik. Det ble etablert mange nye butikker, og de fleste av de nyetablerte butikkene klarte seg. Økt levestandard gjorde at flere kunne handle, og dette førte til et yrende liv i byen. Det ble færre av de gamle overfylte krambodene med all verdens varer stablet i alle kriker og kroker. I stedet ble det opprettet spesialiserte forretninger som solgte for eksempel klær, kolonialvarer, skotøy eller jernvarer.

I flere hundre år hadde sjøfarten vært den viktigste næringen i Larvik, men overgangen fra seilskuter til dampskip gjorde behovet for sjøfolk mindre. Isteden overtok industrien med rasende fart statusen som Larviks viktigste næring. Industrien ga arbeidsplasser, velstand og rimeligere varer, og Larvik-folk aksepterte endringene uten forbehold. Fabrikker vokste frem langs hele strandlinja på Torstrand, og moderne industribygg reiste seg i sentrum. Byen ble plutselig en helt annen under røyken fra fabrikkpipene. Med dampmaskinens inntog vokste trelastindustrien i Larvik, men også andre viktige næringer kom til; blant annet bryggerier, tobakksfabrikker og glassverket.


Bybrann la Larvik i ruiner

Brannene i 1884 og 1902 la store deler av Larvik sentrum i ruiner. I gjenoppbyggingen etter brannene ble det opprettet nye gater, hele kvartaler ble endret og bebyggelsen fikk en annen karakter. Fra å være en by preget av lave trehus, ble det etter brannene innført murtvang i store deler av sentrum.

Larvik var i sterk endring i årene 1880–1915. Jernbane, branner, sosiale tiltak, industriutbygging, handel og skolereformer fikk stor betydning for hvordan byen ser ut i dag og hvordan den fungerer. På samme måte vil valgene vi gjør for Larvik i dag prege byen langt inn i fremtiden.