Bildet viser ;Larvik torg ca 1970

Larvik Museum starter fotoinnsamling

I 2021 feirer Larvik 350 år. I anledning byjubileet samler, digitaliserer og tilgjengeliggjør Larvik Museum foto- og videomateriale fra byens nære historie. Til dette trenger vi din hjelp. (Foto over fra Tor Buaas samling)

Larvik Museum har en stor samling med lokale foto fra slutten av 1800-tallet til ca 1930. Blant annet forvalter vi Per Nyhus’ rikholdige fotosamling. Men vi ønsker oss flere bilder som forteller noe om hvordan byen vår har utviklet og forandret seg i løpet av de siste 100 årene.

Hvorfor samler vi inn bilder?

Det er ikke alltid like lett å se verdien i gamle foto. Ved hvert generasjonsskifte går mange fotoalbum, papirbilder, negativer og lysbilder i søpla. Men de gamle sort-hvittbildene eller de spesielt utsatte fargefotoene fra 1970-tallet kan ofte ha historisk verdi.

Det er en av grunnene til at Larvik Museum nå begynner innsamling av bilder og film. En annen grunn er at foto egner seg svært godt som formidlingsverktøy. Historiske foto gir publikum anledning til å bli bedre kjent med den nære historien. Når vi gjør fotosamlingene tilgjengelig på internett, har vi dessuten mulighet til å nå ut til langt flere enn de som fysisk besøker museet. Vi håper at publikum vil la seg fascinere av bilder som dokumenterer nær fortid i en by og et samfunn som endrer seg raskt. Under kan du lese mer om hvordan vi skal bruke fotomaterialet til formidling.

Over: Digitalisert men ellers ubearbeidet filmklipp fra Birger Krohn Andersens samling.

Hva gjør vi med bildene?

På museet vil du av den ansatte motta et enkelt skjema hvor du fyller inn grunnleggende informasjon om fotomaterialet, og gjerne medfølgende historier. Av smittevernshensyn vil innlevert foto-/filmmateriale ligge i karantene i tre dager før vi kan behandle det. Det viktigste er at vi får skannet bildet i god kvalitet og registrert flest mulig opplysninger. Det er en forutsetning at du kan gi tillatelse til at bildene kan offentliggjøres på nett eller på trykk.

Om ønskelig får du digitale kopier av levert fotomateriale.

Bildene tilgjengeliggjøres

Etter at vi har registrert og skannet bildene, publiserer vi dem på Fotoweb. På denne nettsiden vil publikum kunne følge utviklingen på fotoprosjektet. Her vil sist registrerte bilder legge seg øverst. På Larvik Museums hjemmesider og sosiale medier vil vi med jevne mellomrom oppdatere publikum om fotoprosjektets utvikling.

Museet har fått pengestøtte fra Anders Jahres Humanitære Stiftelse til å sette sammen foto og film til egne produksjoner som skal brukes i foredrag, filmvisninger for publikum og undervisning. Dessuten har Sparebankstiftelsen DNB gitt et bidrag som sikrer at vi kan arrangere en egen historisk filmfestival på Munken i jubileumsåret.

 Hva er vi på jakt etter – helt konkret?

Vi ønsker bilder og filmer av mennesker, bymiljøer, gater, store og små hendelser i og rundt Larvik, og historier om hva vi ser på bildene. Det kan også være bygninger som er under oppføring, eller som nå er revet, butikker og bedrifter, jubileer, hendelser, naturfenomener, og trafikk – både bil, tog, buss og ferje. Eller viktige plasser som Torvet, jernbanestasjonen, Indre havn og Revet.

Har du kanskje bilder eller filmklipp å låne eller gi bort som kan være av interesse? Besøk oss gjerne i Verksgården – vi er klar til å ta deg imot tirsdag, torsdag, fredag og søndag mellom kl. 12 og 15.

Diverse gamle bilder fra Larvik by