Bildet viser Ane og Aina fra Larvik Museum med sjekk fra Sparebankstiftelsen DNB

Gave fra Sparebankstiftelsen DNB

Larvik Museum har mottatt 50.000 kroner i gave fra Sparebankstiftelsen DNB.

Onsdag 29. mai delte Sparebankstiftelsen DNB ut pengegaver til ulike aktører i Larviksområdet. Larvik Museum var til stede for å motta en gave på 50.000 kroner. Avdelingsdirektør Aina Aske og prosjektleder Ane Ringheim Eriksen tok imot blomster og sjekk. De fikk også anledning til å fortelle litt om prosjektet som pengegaven er øremerket.

Formidling av maritim kulturhistorie

Gjennom tiltaket «Formidling av maritim kulturhistorie gjennom aktiviteter og håndverk» ønsker Larvik Museum å gi barn og unge bedre kjennskap til vår sjøfartshistorie. Dette ønsker vi å gjøre gjennom å utvikle nye metoder for praktisk læring for barn, og tilby nyutviklede aktiviteter innendørs og utendørs.

Praktiske håndverkstradisjoner og maritime fortellinger

En viktig del av prosjektet er håndverksmessig kunnskap som å slå knop, slå rep og pakke skipssekk. Dette er en del av den immaterielle kulturarven som må formidles for ikke å bli glemt. I tillegg skal vi utvikle maritime fortellerstunder, fortelle eventyr og historier fra hele verden, og la barn lage sin egen lille utstilling med gjenstander fra en skipskiste.

Pengegaven hjelper oss til å utvikle formidling av maritime håndverkstradisjoner som kan brukes når skoler og barnehager kommer på besøk, under åpne familiedager gjennom året, og inngå som en del av museets aktivitetsprogram i sommersesongen.

Ane og Aina fra Larvik Museum mottar sjekk og blomster.
Ane og Aina fra Larvik Museum mottar sjekk og blomster.