Bildet viser gravplaten til Johan Randulff Bull

Månedens bilde i april

Ved Larvik kirke ligger en gravplate etter Johan Randulff Bull. Det er 270 år siden Norges første høyesterettsjustitiarius ble født.

29. april 2019 er det 270 år siden Johan Randulff Bull ble født. Bull har en viktig historisk posisjon som embedsmann og jurist.

Johan Randulff Bull ble født i Steinkjer, og kom fra en gammel presteslekt. Etter to år som elev ved Katedralskolen i Trondheim ble han student i København, og var der tilknyttet studentklubben Norske Selskab, i selskap med personligheter som Johan Herman Wessel og Johan Nordahl Brun. Fra den tida finnes en rekke historier, også med Bull i sentrum, men disse blir det ikke anledning til å presentere nærmere denne gang.

En merittert jurist

Bull var tilbake i Norge i 1782 og jobbet først som justissekretær. I 1794 ble han justitiarius, og så i 1802 stiftamtmann og amtmann i henholdsvis Bergen og Søndre Bergenhus. Aller mest kjent er han kanskje som Norges første høyesterettsjustitiarius og arbeidet han la ned for Høyesterett i årene 1814-1827. Arbeidet og posisjonene skulle gi Bull både medlemskap i Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab og kommandørkorset av Nordstjärneorden, i tillegg til at han ble slått til ridder av Dannebrogordenen.

Forbindelsen til Larvik

I 1820-årene flyttet Johan Randulff Bull til gården hvor sønnen Georg Jacob bodde, som i dag tilsvarer Storgata 47 i Larvik. Denne gården tilhørte skipsreder og kjøpmann Michael Nielsen fram til hans fallitt i 1822, og plassen ble senere kjent som “posthustomta”.

De lokalhistoriske forgreningene knyttet til Bull-familien og tomta i Storgata er mange. Johan Randulff Bulls yngre bror Johan Lausen Bull tok over Melchior Falchs sorenskriverembete på Sunnmøre. Melchior Falch kjenner vi som den 17 år eldre broren til amtsforvalter Michael Falch. Michael Falch er igjen kanskje mest kjent som en av de såkalte “grevlingene”, et lokalt interessentskap som kjøpte Larvik grevskap i 1817  – og ikke minst som eier av Hovland gård.

Et kjent og kjært maleri

Det bør også nevnes at Georg Jacob Bulls sønn, statsråd Anders Sandøe Ørsted Bull, giftet seg med Caroline Elisabeth Dahl, datter av J. C. Dahl, den berømte kunstneren som malte “Larvik havn i måneskinn”. Det var fra et rom i andre etasje i nettopp i denne gården (dagens Storgata 47) at J. C. Dahl lagde skissene for dette kjente maleriet.

Johan Randulff Bull døde i Larvik 28. februar 1829. I dag ligger gravplata hans like vest for Larvik kirke, sammen med enkelte andre gravplater og gravsteiner etter medlemmer av ledende Larviksslekter. Mange av disse gravminnene bærer innrisset skrift som er i ferd med å forsvinne fullstendig. Bulls gravplate er fremdeles i noenlunde god behold.

 

Kilder:

  • Vestfoldmuseene, avd. Larvik Museum: https://vestfoldmuseene.no/fordypning/unike-tapeter-pa-herregardens-loft/ (besøkt 29. april 2019)
  • Lokalhistoriewiki: https://lokalhistoriewiki.no/Melchior_Falch (besøkt 29. april 2019)
  • Nasjonalmuseet: http://samling.nasjonalmuseet.no/no/object/NG.M.00034 (besøkt 29. april 2019)
  • Norsk biografisk leksikon: https://nbl.snl.no/Johan_Randulf_Bull (besøkt 29. april 2019)
  • St. Langeland, A.: Larviks historie, 2. bind. 1814-1885. S. 47. Larvik 1953.
  • Wikipedia: https://no.wikipedia.org/wiki/Johan_Lausen_Bull, https://no.wikipedia.org/wiki/Anders_Sand%C3%B8e_%C3%98rsted_Bull (besøkt 29. april 2019)