Bildet viser et motiv fra Farriskilen

Månedens bilde i april

Et gammelt foto over Farriskilen ga digital fotomedarbeider og museumsvert Maria Kolstad Johannessen en anledning til å nøste opp i stedets brukshistorie (Foto: Larvik Museum/Per Nyhus lokalhist. fotosamling, utlånt av Ruth Børresen ).

«Det smukkeste af alt det smukke Bøkeskoven har at opvise»

For de aller fleste i Larviksdistriktet vil dette bildet ha et velkjent motiv, tatt fra enga ved Farriskilen i Bøkeskogen. Til venstre ser vi en liten del av Jomfruhalvøya og det trange Kilegapet som nærmest blir blokkert av en flytende torvøy. Det ensomme treet i midten av bildet er Eika, et kjent og kjært landemerke og badeplass i Kilen. Hvem de to damene som nyter utsikten i høyre hjørne er vet vi dessverre ikke, men at naturen og landskapet rundt Kilen ble satt pris på, også i 1890-årene som dette bildet er fra, er det ingen tvil om.

De kurende ved Larvik Bad

Og nettopp Farriskilen som et pusterom for turister og lokalbefolkning er det det skal handle om her. For de kurende ved Larvik Bad var Bøkeskogen og Kilen kun en kort spasertur fra badets beliggenhet på Nanset og byens daværende turistnæring visste å gjøre gjestene bevisst på dette. I 1889, samme år som badet hadde sin første sesong på Nanset, utga Halfdan Cock-Jensen «Haandbog for turister og badegjæster». Her blir et besøk på Utsikten med skue over Farriskilen beskrevet på denne måten: «Et overordentlig smukt skue byder solnedgangen, seet fra et af utsigtspunkterne ved Farrisvandet  […] Denne utsigt er med rette prist som det smukkeste af alt det smukke Bøkgeskoven har at opvise.» Ikke rart at badegjestene ville ta turen hit!

Skøytebane for “Byens raske Gutter”

Men det var selvfølgelig ikke bare fintfolket ved Badet som benyttet denne naturidyllen. Opp gjennom årenes løp har det blant annet vært ett av de viktigste stedene for vinteridretten i Larvik. På Kilen var det allerede vinteren 1866-67 brøytet skøytebane og dette fortsatte opp gjennom årene. Det ble arrangert skøyteløp for «Byens raske Gutter», og i 1902 opptrådte den kjente skøyteløperen Alfred Næss som hadde oppnådd heder og ære i inn- og utland både som kunst- og lengdeløper. I 1913 skal det ha vært så mye som 2000 publikummere til stede på skøyteløp. Det ble også arrangert travløp på isen. Larviks første ordinære hoppbakke «Kilebakken» ble dessuten etablert her, like ovenfor Dalheimveien.

Nostalgiske minner

Mange har et sterkt personlig forhold til området og sommerliv i Farris generelt. Det fortelles historier om bading, fisking og dagslange familiepikniker på døsige sommerdager. Fra et «Amerikabrev» skrevet av en norskamerikaner i Østlands-Posten 03.09.1930 kan vi lese: «En tur på Farris en søndag, vel, fins der noe som er deiligere enn det. Bare ta med dere en kaffekjele, niste, badedrakt og gå. Og for dem som har lyst – en fiskestang er ikke av veien.» Denne oppfordringen kan vel sies å være like gjeldende i våre dager.

Foto hentet fra Per Nyhus lokalhist. fotosamling, utlånt av Ruth Børresen

Kilder:

Cock-Jensen, Halfdan – Haandbog for turister og badegjæster, Preutz forlag, Laurvig 1889 s. 18-19. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011062123014?page=23

Nyhus, Per – Larvik A-Å, Østlands-Posten 1999, 124-125

Nyhus, Per – Larvik før og nå 2, Østlands-Posten 2009 s. 132.

Nyhus, Per – lokalhistorisk fotosamling

Østlands-Posten 23.01.1896 / 27.02.1902 / 17.02.1913 / 03.09.1930