Månedens bilde i april 2018

Over flere tiår foretok Fjellanger Widerøe en rekke flyvninger på kryss og tvers over Norge. En del flyfotografier fra lokale strøk finnes i privatarkivet som Per Nyhus har overlevert til Larvik Museums forvaltning.

Et flyfoto med mye historie

I tillegg forvalter Samlingsforvaltningen, som i likhet med Larvik Museum er konsolidert med Vestfoldmuseene, en stor samling av flyfotografier fra Vestfold etter Fjellanger Widerøe.

Jeg lot meg fascinere av bildet over, som er tatt på en flyvning foretatt 6. juni 1951.

Ved første øyekast kan en få inntrykk av at det er kun et begrenset område av sentrum som er blitt avfotografert. Og sant nok, det er et begrenset område – men ser en mot øst og nord, så har et større utsnitt av byen likevel kommet med. Og enda mer fascinerende er kanskje alle elementene som er fanget på bildet som både forteller om og utgjør så mye av det vi kjenner som Larvik by i nær fortid.

Mot toppen ganske i midten av bildet synes tårnet fra brannvakta, lengre mot venstre Bøkkerfjellet, og i bakgrunnen tømmerindustrien fra Treschow Fritzøe. I bildets midseksjon ser vi fra venstre Apoteket Ørnen, isenkram Albert Bøe, Felumbgården (med restaurant Otto), Seeberggården, Solidgården, Odberggården og Faugstadgården. Og kneisende øverst på Torget: Thirudgården.

Andre detaljer vi legger merke til er trafostasjonen på Torget, den slanke pipa fra meierigården, fotgjengere, biler, til og med en kjerre med hest – et ikke uvanlig syn selv på 1950-tallet.

Nesten halve bildet opptas av bygningsmassen som tilhørte Larviks Bryggerier A/S. Den strekker seg fra Haralds gate og nordøst mot Jegersborggate, og rammes inn av Nansetgata i nordvest. Enda 12 år skulle bryggeriet være operativt. Deretter ble ishus og staller og annen tilhørende trebebyggelse (mot høyre side i bildet) revet. Selve mursteinskomplekset ble revet i 1973.

Den som ønsker å lese mer om Larvik Bryggeriers historie kan klikke her.

For flere flyfoto fra Larvik og omegn, besøk Vestfoldmuseenes sider på Flickr.

Kilder

  • Samlingsforvaltningen. Med Widerøe over Vestfold: https://wideroevestfold.wordpress.com/category/wideroe-flyfoto/
  • Jon Anders Wirgenes. «Larvik Bryggeriers historie»: http://www.larvikmuseum.no/larvik-bryggeriers-historie/
  • Per Nyhus’ fotoarkiv og «Larvik før og nå», bind to
  • Gro Stalsberg