Bildet viser en akvarell med motiv fra Larvik fra 1814

Månedens bilde i juni

Et spleiselag sørget for at vi fikk sikret oss akvarellen med Carl Gustaf Strøms utsikt over Larvik i 1814. Maleriet skal snart tilbake til Langestrand, der det hører hjemme.

Våren 2020 dukket det opp en salgskatalog på mitt skrivebord. Den var fra Galleri Bygdøy Allé og fylt med vakre og sjeldne prospekter, kart, plansjeverk, håndskrifter og kunst. På side 23 så jeg en akvarell avbildet med følgende tittel: «Udsigt af Laurvig tagen fra min bolig paa Fritzø verk i aaret 1814 af Carl Gustaf Strøm».

Dette verdifulle verket skulle og måtte tilbake til Larvik! En avisartikkel utløste et generøst spleiselag mellom Larvik Historielag, Langestrand Nyttige Selskap, Foreningen Larvik Sjøfartsmuseum og Larvik kommune. Dermed kunne kjøpet gjennomføres.

Men hvorfor tok museet et slikt initiativ? Hva er det som er så viktig med dette bildet?

Byggmester Carl Gustaf Strøm

Carl Gustaf Strøm var ikke kunstner, men byggmester ved Fritzøe jernverk tidlig på 1800-tallet. Han var gift med Martine født Moe, og ifølge kirkebøkene fikk de syv barn i årene mellom 1807 og 1816. Byggmesteren hadde en viktig stilling ved verket med ansvar for å tegne og prosjektere nye bygninger, men også for reparasjoner og ombygginger. Strøm var i grevens tjeneste, og oppdragene begrenset seg ikke til jernverket og sagbruket, han fikk også andre oppgaver som for eksempel reparasjoner av Herregården.

Det er bevart flere akvareller fra hans hånd i Riksarkivet, og alle er detaljerte og sirlig utført. Akvarellen som gjengis her er imidlertid av privat karakter. Byggmesteren har stått i sin egen hage i dagens Kirkegata 12 på Langestrand – utenfor huset som i 1804 hadde tre rom, kammers og kjøkken med grue. Han har sett inn mot Larvik by og har gjengitt alt med like stor nøyaktighet som i sine byggmestertegninger.

Motivet

I gata like utenfor hagegjerdet ser vi bjeffende hunder, en vandrende geit og en hest som stødig trekker en vogn for sin eier. En herremann i elegante klær har et jaktvåpen over skulderen, tett fulgt av en ung tjener som bærer med seg mat og drikke. I bakgrunnen til venstre i bildet ser vi utløpet av Lille-elven og broen over til Larvik by. Det flotte patrisierhusene som ble oppført etter den store bybrannen i 1792, ligger på rekke og rad med hager omgitt av plankegjerder ned mot sjøen. Vi skimter det lange taket på Herregårdens vestfløy, og i enden av bebyggelsen Treenighets kirke og Laurvigs Hospital. Så følger bebyggelsen på Torstrand og lengst ute i bildekanten ses jammen Hvittensand!

Snart til allment skue

Året er 1814 og nettopp dette gjør bildet så viktig.  Carl Gustaf Strøm har fanget inn det store skiftet som var på gang, nasjonalt og lokalt. Danske flagg vaier i vinden men det dansk-norske enevelde er i ferd med å bli historie og Larviks tid som residensby toner ut.

Akvarellen skal oppbevares trygt i magasin i påvente av utstillingen som skal markere grevskapets og byens 350 års jubileum. Utstillingen åpner i byggmester Strøms nabolag, i Verksgården på Langestrand, sommeren 2021.

Bildet viser en akvarell med motiv fra Larvik fra 1814
Klikk på bildet for å forstørre.