Månedens bilde i juni 2018

Larvik Museum forvalter en rikholdig fotosamling. Dette er bildet vi valgte ut for juni 2018.

I fotoarkivet overlevert av Per Nyhus finnes et bilde som viser det som en gang het Laurviks Maskinværksted. I Larviks historie bind 3 kan vi lese at denne toetasjes trebygningen strøk med i bybrannen i 1902. Dermed kan vi med sikkerhet si at bildet er eldre enn 1902 – ettersom trebygningen etter brannen ble erstattet av to store mursteinshus.

Laurviks Maskinværksted ble opprettet i 1881 av Johan Corneliussen, som hadde rukket å opparbeide seg en del ulik erfaring innenfor det tekniske området. Corneliussen var utdannet maskintekniker ved Hortens tekniske skole, jobbet på Fritzøe mekaniske verksted, deretter ved et teknisk tegnekontor i Bergen, og så som maskinist til sjøs. Corneliussen må ha vært en herre med mye energi, for ved siden av å lede egen bedrift, står det i «Larvik og omegns industri og næringsliv» fra 1906:

«For Tiden er han teknisk Konsulent for Bygning af Dampskipe og for Kjøb og Salg av Maskinerier m.m. samt har i en Række af Aar været Medlem af Tilsynskommissionen for Dampskibe i Skiens Distrikt.»

På maskinverkstedet i Møllegata var det smede- og støpearbeid, reparasjonsarbeid for fabrikker og dampskip, produksjon av fabrikkrekvisita, med mer. Maskinene var drevet av en «Vacuumsmotor», som ifølge beretningen fra 1906 «om kort Tid vil blive udskiftet med elektrisk Kraft». Elektriske lamper stod for belysning på fabrikken allerede.

Som far, så sønner

Mens Johan Corneliussen holdt bedriften i det gamle sagbruksområdet, opprettet sønnene Alf J. og Carl Larvik Slib & Verksted A/S på Revet. Mange båter ble bygget der, under en «hektisk og kort glanstid», slik det er beskrevet i Larviks historie bind 3.

Erling, en tredje av Johans sønner, slo seg deretter sammen med Carl, og vendte blikket mot Sandefjord. Der etablerte de Corneliussen Mekaniske Verksted (CMV), og profilerte seg fra 1930 på harpuner og andre produkter for hvalfangstindustrien. På det meste var det rundt 100 ansatte på CMV, og bedriften holdt det gående til 1979. Men det er en annen historie.

Kilder: 

  • Langeland, A. St. og Wasberg, Gunnar Christie (red.): Larviks historie 3. bind. Larvik 1963
  • Marum, Eva: CMV. Corneliussen Mekaniske Verksted. Kulturminner, Sandar Historielag 1993
  • Aagard, Aage: Larvik og omegns industri og næringsliv. A. M. Hanches forlag 1906
Bildet i svart/hvitt viser det gamle maskinverkstedet.
MÅNEDENS BILDE: Laurviks Maskinværksted i Møllegata, fotografert før bybrannen i 1902 FOTO: Per Nyhus' fotoarkiv/Larvik Museum
Bildet viser hvordan det ser ut i dag der verkstedet lå.
Området der Møllegata møter Gårdsbakken i dag. FOTO: Google Street View, hentet 11.06.2018