Bildet viser et portrett av Jens Kristian Limkjær

Månedens bilde i juni

Prosjektleder og rådgiver Ane Ringheim Eriksen har valgt ut et portrett av Jens Kristian Limkjær, som presenteres i den nye utstillingen "Krigsseilere fra Larvik", som månedens bilde i juni.

Historien om Jens Kristian Limkjær

Under andre verdenskrig var den norske handelsflåten og dens mannskap Norges viktigste bidrag.  Sjøfolkene fraktet varer som var livsviktige for de alliertes krigføring, konstant truet av fiendtlige torpedoer, flyangrep og miner.

Vestfold ble hardt rammet av krigen til sjøs. Ved krigens slutt hadde fylkets handelsflåte mistet halvparten av skipene og 46% av tonnasjen. I tillegg hadde fylket mistet åtte hvalkokerier og 30 hvalbåter.

De menneskelige kostnadene var enda større. Vestfold hadde i krigsårene en dødelighet som var over dobbelt så høy som gjennomsnittet for landets fylker. Sjøfolkene var den klart største gruppen. Av Vestfolds 1333 falne under krigen, var det bare rundt 200 som ikke var sjøfolk. Bare Oslo hadde flere døde enn Vestfold.

En annenmaskinist fra Østre Halsen

En av sjøfolkene som mistet livet var 53 år gamle Jens Kristian Limkjær fra Østre Halsen. Han var gift, hadde tre barn, og var en erfaren sjømann som også hadde seilt ute under første verdenskrig.

Under andre verdenskrig var Jens Kristian Limkjær annenmaskinist på D/S Woolgar. Han mønstret på Tønsberg-skipet bare noen dager før Norge kom med i krigen. Skipet befant seg i Halifax i Canada da det kom melding om at Norge var angrepet. D/S Woolgar gikk mot Sør-Asia. Da Japan kom med i krigen i desember 1941 ble ferden i disse farvannene mye farligere. Likevel seilte D/S Woolgar flere turer mellom Colombo og Calcutta.

Den 23. februar forlot skipet Colombo med kurs for Surabaya på Java. Skipet var lastet med 4000 tonn kull og 500 tonn ammunisjon. Skipet hadde da et mannskap på 48, derav seks nordmenn, en estlender, tre briter og 38 kinesere.

Angrepet

Den 7. mars 1942 ble skipet angrepet av japanske bombefly. Mannskapet fikk ordre om å gå i livbåtene, og mens skipet sank, ble de overlevende pepret med skudd fra de japanske flyene. Ni av de som hadde vært om bord ble drept, og flere ble såret.

Jens Kristian Limkjær overlevde flyangrepene, og kom seg opp i en av livbåtene sammen med 23 andre. Livbåten var gjennomhullet av maskingeværkuler, men mannskapet fikk tettet de verste hullene, og Limkjær klarte å få reparert lensepumpa. Nå måtte mannskapet forsøke å ta seg til land på et sted som ikke var okkupert av japanerne. Det ble en lang seilas på svært knappe rasjoner.

Det var skutt hull i den ene vanntanken, så vannet måtte rasjoneres strengt. Maten besto av en skipskjeks, litt corned beef og en halv kopp vann daglig. Senere ble det enda mindre. De fanget måker og flyvefisk for å få i seg sårt tiltrengte kalorier, men likevel døde mange. Av de 24 som var om bord i Limkjærs livbåt, var det bare sju som fortsatt levde da de nådde fram til Andaman-øyene i Bengalbukta. Etter en livbåtseilas på 88 døgn kunne de overlevende endelig sette beina på landjorda igjen.

Fangenskap

Gleden over å ha nådd land skulle imidlertid bli kortvarig. Det viste seg at japanerne hadde tatt kontroll over Andaman-øyene. Da de kom i land, stirret de snart inn i et titalls geværmunninger. Nå ventet japansk krigsfangenskap.

Det lange oppholdet i livbåten hadde kostet dyrt. På fengselssykehuset ble de overlevende undersøkt. Det viste seg at alle led av mangelsykdommen beri beri. Jens Kristian Limkjær fikk i tillegg dysenteri, og døde på sykestua i det japanske fengselet kort tid etter at han var kommet i land.

I vår nye utstilling på Sjøfartsmuseet forteller vi historien om ti krigsseilere fra Larvik. Jens Kristian Limkjærs historie er en av dem. Utstillingen holder åpent onsdag til søndag hver uke hele sommeren.

Kilder:
Egil Christophersen: Vestfold i krig, 1995, s. 78-83.

Oppføring om Jens Kristian Limkjær i Krigsseilerregisteret, https://krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/245357/

Arne Limkjær: Historien om halsingen som overlevde 88 døgn i livbåt, Halseposten, 2014, s. 76-87.

Arne Limkjær: Kristian Limkjær 1889 – 1942, upublisert hefte.