Bildet viser Larvik havn ca. 1880-1881

Månedens bilde i mai

Larvik Museums samlingsrådgiver Gro Stalsberg skriver om funnet av et gammelt, lite fotografi fra havneområdet i Larvik – og alt det rommer.

En vanlig arbeidsdag kan enkelte ganger bli til en fantastisk dag. I arkivene etter Larvik og Omegns Museumsforening dukket det opp en konvolutt stemplet 1981. I konvolutten lå et lite gulnet fotografi fra Larvik med et hittil ukjent motiv. Avsenderen mente at dette kunne være av interesse for Larvik bymuseum. Hun hadde funnet bildet i sin bestemor Caroline Christiansens fotoalbum i forbindelse med opprydding.

Lite bilde rommer mye

Det lille fotografiet måler bare 5,5×9 cm, men selv et lite bilde kan være fullt av detaljer og historier. Fotografiet ble trolig tatt fra Østre brygge mot Bøkelia og Hammerdalen. Hvem fotografen var vet vi ikke, men det spennende motivet må være fra cirka 1880-81, før jernbanen til Porsgrunn og Skien var bygget ferdig.

Bryggen vi ser er Vestre brygge som sto ferdig bygget i 1876. Ved første øyekast kan det virke som bryggen ligger løsrevet fra land, men ser vi nærmere etter, kan vi ane en bro eller gangvei inne langs strandkanten som går ut til bryggen. Ytterst på bryggen står en gruppe personer. Kanskje står de der for å ta avskjed med de som er gått om bord i den lille dampbåten på vei ut fjorden. Ser vi nøye etter i gruppen med personer, finner vi noen som står eller sitter under en parasoll, og en kvinne som i lys overdel og sidt skjørt skiller seg litt ut fra de andre. På bryggen ligger også en rekke med sekker. Kanskje venter de på å bli lastet om bord i et annet av de mange dampskipene som daglig anløp Larvik havn. I 1870-80-årene hadde Larvik mer enn 700 anløp per år, dvs. 2 per dag i gjennomsnitt.

Omgivelsene

Det hvite huset i Storgata 52 er lett gjenkjennelig, og legg merke til hagen foran huset og nedre del av Bøkkerfjellet, der Fjellveien går opp i dag. Bygningene til venstre for fjellet er kur- og badebygningene tilhørende Larvik Bad, anlagt ved Farriskilden i 1880.  Åtte år senere ble de flotte bygningene i dragestil flyttet til dagens Badepark da de ble liggende inneklemt mellom fjellet og Storgata og den høye muren mot jernbanen til Skien, som åpnet i 1882.

I forkant av Larvik bad ser vi broen over Lille-elven, den såkalte Rødbroen, som var en av to broer som forbandt byen med Langestrand. Bak Larvik bad ligger det store Provianthuset, bygget i 1728 av Ferdinand Anton grev Danneskiold-Laurvig. Formålet med Provianthuset var at ansatte ved Fritzøe jernverk og sagbruk, samt bønder i grevens tjeneste her kunne kjøpe nødvendige varer som korn, såkorn, tørrfisk, smør med mer til en rimelig pris. Etter grevskapets opphør tidlig på 1800-tallet ble bygningen brukt som kornmagasin. Bygningen ble revet tidlig på 1900-tallet og erstattet med den store teglsteinsbygningen som i dag ligger nederst i Kongegata.

Larvik før bybrannen 1902

Bøkelia fyller det meste av fotografiet i bakkant. Bilder av Bøkelia før brannen i 1902 er sjeldne, og her kan vi ane småhusbebyggelsen langs Møllergata og Fritzøebakken til venstre for Provianthuset. Gårdsbakken tegner seg tydelig oppover i terrenget, og vi ser den sammensatte bebyggelsen i lia ovenfor i retning Bøkeskogen. Kanskje aner vi så vidt taket på byens beste hotell, Johannesens hotell, litt til høyre bak Provianthuset. Vinkelen og dybden i bildet gjør det vanskelig å identifisere alt, men bygningen som ligger på høyden bak gjerdet til Fritzøe værk, med sag, mølle og magasin, må være den gamle sveitservillaen Trudvang, som ble bygget i 1880 og brant i 1916.

Det er lett å fortape seg i bilder av det gamle Larvik, og ingen ord kan erstatte all den informasjonen som finnes i et bilde. Så bruk tid og studer detaljene, og se om du kan kjenne deg igjen.

 

Kilder:

Aske, Aina. Provianthuset til nytte og besvær. Vestfoldmuseenes nettside (besøkt 09.05.2019)

Aske, Aina. Rødbroen – en glemt forbindelse. Vestfoldmuseenes nettside (besøkt 09.05.2019)

Aske Aina, Stalsberg, Gro. Drømmen om en havn. Dampskipsbryggene og Folkets brygge. Larvik Museum, 2008.

Nyhus, Per. Larvik før og nå, nr. 1. Østlands-Posten, 2008.