Bildet i svart/hvitt viser Bøkeskogen 17. mai 1914.

Månedens bilde i mai 2018

Sangen er skrevet av Margrethe Munthe og har en tekst som handler om hvor glade barn var og er i 17. mai, og hvor moro det er hele dagen lang.

Salutt med utbrente lyspærer

Syttende mai er jeg så glad i,
moro jeg har fra morgen til kveld!

Da er det så du, om vi er små du,
er vi med likevel.
Jeg roper hurra dagen så lang,
synger for Norge mangen en sang.
Og jeg, jeg kan du elske mitt land du,
det skal du se en gang. 

Sangen er skrevet av Margrethe Munthe og har en tekst som handler om hvor glade barn var og er i 17. mai, og hvor moro det er hele dagen lang. Men mange kilder bekrefter at feiringen av nasjonaldagen var ikke bare moro – eller alle forunt. Årsaken var fattigdom, og den preget mange barnefamilier i Larvik-distriktet på slutten av 1800-tallet og første halvdel av 1900-tallet.

I boka Barndom fra Vestfold, utgitt av Vestfoldarkivet, er det et intervju med en eldre mann. Han er anonym, men forteller at han var født i 1915 i Kvelde. Han forteller om en trist 17. mai fra sin barndom:

«Husker godt en 17. mai jeg var så lei for at jeg ikke hadde sko så jeg kunne være med i toget, men måtte være hjemme. Så gikk jeg en tur til nabokona, hun sa, ikke vær lei du, vi skal gå opp på en høg ås og derfra ser vi toget går. Jeg har noen utbrente lyspærer som du kan kaste i fjellet, det smeller godt sa hun. Vi gjorde det og jeg var ikke så lei. Snille, gode nabokone.»

I tredje bind av Larviks historie kan vi lese at det var vanlig at mange barn ble holdt hjemme av sine foreldre som ikke hadde råd til å kjøpe nye sko til barna.

«De dårlige økonomiske forhold i hjemmene var ofte en slem hindring for skolegangen. Da det i 1880- og 1890-årene ble mer og mer vanlig med barnetog 17. mai, ble det kritisert at så få av folkeskolens barn deltok i toget i Larvik, og skoleinspektøren ble oppfordret til å sørge for å få folkeskolens elever med. Han svarte at det kunne han ikke gjøre, fordi mange av dem hadde så slett fottøy at de ville kvie seg for å være med».

Det er sårt å lese at den gangen ble mange barn holdt hjemme fra barnetoget grunnet fattigdom. I dag går de fleste barn i barnetoget. Uansett nye eller gamle sko. Rett og slett for; alle skal med!

Kilder

  • Per Nyhus’ fotoarkiv/Larvik Museum
  • Jespersen, J.: ABC og lesebok, 1927
  • Barndom i Vestfold. Barndomsminner og oppvekstkår. Vestfoldarkivet, 2001
  • Larvik historie, bind 3, 1963