Bildet viser inventar, personal og kunder i en kolonial på Torstrand i Larvik i ca 1915

Månedens bilde i mars

Et interiørbilde fra P. M. Borge med kolonial, fetevarer og manufaktur viser sirlig orden – og god bemanning.

Gamle interiørbilder fra kolonialforretninger med sine sirlig ordnede hyller og mange ansatte gir ofte assosiasjoner til ting som i dag er mangelvare (for å bruke koloniallingo): en godt bemannet kolonial og et liv i et roligere tempo. Eller var det nå egentlig slik? Sett i forhold til i dag var mye tungvint; kjøpmannen kunne ikke bestille varer og avfallhenting via en app, et nytt par sko kostet gjerne en tredel (eller mer) av en arbeiders månedslønn… Og det “rolige livet”? Jeg vet ikke om den jevne arbeider eller husmoren som skulle ta seg av hjem og barneflokk ville kjent seg igjen i akkurat det.

P.M. Borge

Men bildet over, som viser interiøret i forretningen P. M. Borge, gir oss et interessant innblikk i en hverdag for drøyt 100 år siden. Johan Ludvig Borge ble født i 1866 i  Borge i Fredrikstad. Han  flyttet til Larvik med sin kone Pauline Marie og grunnla forretningen J. L. Borge & Co i Ryes gate 22 i 1889. I løpet av årene omfattet Borges kjøpmannsgeskjeft både meieri, bakeri, manufakturfetevarer og kolonial. Forretningene gikk godt, og Borge flyttet til det flotte jugendhuset i Bugges gate 2 (nå Juno Larvik AS), og drev under navnet Joh. Borge. Foretaket fant til slutt veien til sveitserstilhuset i Dronningens gate 19 som P. M. Borge. I dag holder Torstrand vel til denne bygningen.

Mange ansatte

Så tilbake til bildet. Det kan synes å være noe oppstilt ved hvordan personalet ter seg. På bildet teller vi syv ansatte, og minst tre kunder på den andre siden av disken. Den seriøse mannen i sin mørke dressjakke eller frakk noterer det som kanskje er en varebestilling, og den myndige kvinnen står som fryst ved oppkuttingsmaskinen hun opererer ved å dreie et hjul. Bakenfor ser vi den yngre delen av staben som betjener kunder. Kanskje gikk de ansatte gikk kledt etter hvilken oppgave de hadde i forretningen? På kvinnene ser vi en hvit frakk, mønstrede bluser og hvite forklær. Den unge mannen går kledd i en lysere jakke eller frakk, og har kostet på seg en sort sløyfe.

Komposisjon

Men var forretningen alltid så godt bemannet? Kanskje var det tidlig på formiddagen og en forventning om mange kunder? Kanskje var det planlagt, at kjøpmannen ønsket så mange som mulig av de ansatte på plass når fotografen skulle komme? De tilstedeværende virker i alle fall påtagelig uanfektet av fotografen, som har stått for en god komposisjon som teknisk sett kan ha krevd tid.

Johan Ludvig Borge døde i 1924, og P. M. Borge ble lagt ned i 1929. Månedens bilde er et minne over en av de mange lokale butikkene som fantes på Torstrand, hvor det så sent som i 1949 fantes 60 butikker av ymse slag.

Kilder:

Nyhus, Per: Larvik før og nå 3

Lokalhistoriewiki, nettsted

Digitalarkivet, nettsted

Larvik i nær fortid, nettsted