Bildet viser en gipsmodell av Herregården fra 1926

Månedens bilde i oktober

Månedens bilde i oktober er en situasjonsrapport fra konservatorens verksted, hvor en gipsmodell av Herregården får et sårt ettertrengt løft. Foto: Aleksander Vågen Oxholm

En nesten 100 år gammel gipsmodell

I snart 100 år har en enkel men vakker gipsmodell av en rød- og okermalt tømmerbygning i to etasjer med valmtak og to lavere sidefløyer vært å finne i Herregården i Larvik. Modellen var en gave fra Domenico Erdmann til Larvik og omegns museumsforening i 1926, og mange besøkende har nok stått ved modellen og hørt omviserne fortelle om bygningen, Gyldenløve og grevskapet Laurvigen gjennom årene.

Domenico Erdmanns tolkning

Modellen viser Erdmanns tolkning av Herregården anno 1677.  Nyere forskning, som blant annet har kommet fram ved studier av det rikholdige arkivmateriale i grevskapsarkivet, viser at hovedbygningen har hatt en litt annen konstruksjon enn det Erdmanns modell viser. Eksempelvis var bygningen utstyrt med én stor og to mindre arker mot syd. Men modellen gir uansett et inntrykk av den første «Grevelige Residenz», og Erdmanns tolkning er en av mange brikker i forskningen på Herregården og anleggets historie.

En ansiktsløftning til byjubileet

Gipsmodellen er laget av Erdmanns yngre bror, modellør Andreas Juel Erdmann. Etter mange års bruk bærer modellen preg av slitasje og skader, og nå er tiden moden for å gi den en liten ansiktsløftning. Tidspunktet for konserveringen sammenfaller med at det i år er 100 år siden Domenico Erdmann startet sitt omfattende restaureringsarbeid i Herregården, et arbeid som står seg godt og som vi mot by- grevskapsjubileet i 2021 og i årene framover vil utvikle videre.

Med god hjelp av malerikonservator Ingeborg A. Korvald har modellen fått tilbake de avslåtte piper og takhjørner, og den ødelagte hekken er under oppbygging. Hele modellen er renset for mange års inngrodd støv, og snart gjenstår kun retusjering av slitte malingslag og ny maling på rekonstruerte deler. Til sommeren vil modellen på nytt bli å se i Herregården, som en del av bygningens historie.