Månedens bilde i september 2018

Månedens bilde viser middelskolen som da var i Herregården og dessuten utvidet med nye skolelokaler i teglsteinbygningen med buede vinduer.

At bildet legges ut i dag, er ikke tilfeldig. For i dag er det 101 år siden Hargit Christoffersen, elev ved middelskolen, skrev en liten norskstil. Hargits korte tekst gir oss innsikt i en pikes dag i sommerferien 1917.

En morsom dag i sommerferien

20.9.17

«Alle mine veninder var reist paa landet, og jeg gik og kjedet mig hele dagen, for jeg hadde ingen ting at bestille. Men en dag da jeg var ute, møtte jeg en god bekjendt som spurte om jeg vilde være med paa landet, og dette blev jeg meget glad får. Jeg reiste med 9 toget om morgenen og kom dit klokken 12. Da jeg kom ind i stuen stod bordet dækket, og rundt bordet sat alle mine veninder og ventet paa mig. Da vi hadde spis gik vi ut, og var ute hele dagen og da aftenen kom var vi svært trætte. Det var en av de morsomste dage jeg har hat i sommerferien, skjønt jeg har hat mange andre.»

Visste du dette?

Herregården ble tatt i bruk som lokale for den høyere skolen – Laurvig Middelskole – 1. juli 1824. Mot slutten av århundret hadde skolen tatt i bruk hele andre etasje. Skoleloven av 1896 førte til en omorganisering av den høyere skolen, og det ble klart at lokalene i Herregården ikke kunne tilfredsstille de nye kravene. Enda vanskeligere ble det etter vedtaket som ble fattet 1. september 1901 om å opprette gymnasklasser. Det ble derfor nedsatt en byggekomite og man ble enige om å oppføre en murbygning i Herregårdens hage etter tegninger av stadsingeniør F.W. Keyser. Bygningen som rommet ekstra undervisningsrom sto ferdig i 1902, og synes fremst i bildet. Frukttrærne som omkranser bygningen var de siste rester av den tidligere herregårdshagen.

Bildet i svart/hvitt viser Middelskolen.
MÅNEDENS BILDE: Middelskolen og Herregården i 1903 FOTO: Per Nyhus' fotoarkiv/Larvik Museum
Bildet viser forsiden på en skrivebok med gråpapir.
Forsiden på stilboken.
Bildet viser en side i en notatbok med tekst skrevet i løkkeskrift.
Hargit Christoffersens norskstil.